Oficiální název:
Apolipoprotein B-100

Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Zjistit riziko rozvoje aterosklerózy a ischemické choroby srdeční

Kdy se nechat vyšetřit?
U pacienta s hyperlipidémií a/nebo s rodinnou anamnézou srdečního onemocnění a pokud Váš lékař chce zjistit Vaše riziko vzniku kardiovaskulárního onemocnění. Někdy stanovení slouží ke sledování léčby hyperlipidémie a při diagnostice vzácných deficitů Apo-B.

Požadovaný druh vzorku
Vzorek krve odebraný ze žíly nejčastěji na paži

Je třeba speciální přípravy na odběr vzorku?
Toto vyšetření je často prováděnospolu s dalšími testy, kdy je doporučený odběr po 12 hodinovém lačnění (jako je LDL-cholesterol, HDL-cholesterol a triacylglyceroly).

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?
ApoB-100 je protein, který je základní součástí lipoproteinů o velmi nízké hustotě (VLDL) a nízké hustotě (LDL). Apolipoprotein B pomáhá udržet strukturální celistvost komplexů přímo transportujících ve vodě nerozpustné lipidy (jako cholesterol a triacylglyceroly) jako součást VLDL nebo LDL částic. ApoB je rozpoznáván receptory na povrchu mnoha buněk organismu. Tyto receptory podporují vstřebávání cholesterolu do buněk.

Jsou popsány dva typy apolipoproteinu B: ApoB-100 a ApoB-48. ApoB-48 je tvořen ve střevě a je to základní součást chylomikronů, velkých lipoproteinů odpovědných za počáteční transport přijatých lipidů ze střev do jater. V játrech se lipidy přesunou a sloučí s ApoB-100 (tvořený v játrech) a vytvoří na triacylglyceroly bohaté VLDL. V krevním řečišti, enzym lipoproteinpová lipáza (LPL), uvolní triacylglyceroly z VLDL a vytvoří lipoproteiny o prostřední hustotě (IDL) než nakonec vzniknou lipoproteiny o nízké hustotě (LDL „špatný“ cholesterol). Každá VLDL částice obsahuje jednu molekulu ApoB-100, která je následně použita pro vznik na cholesterol bohatší LDL. Laboratoře vyšetřují pouze ApoB-100, který je označován jako Apo B nebo Apolipoprotein B.

Cholesterol transportovaný LDL a ApoB-100 je nezbytný pro funkci buněčných membrán, tvorbu pohlavních hormonů a syntézu steroidních hormonů. Avšak při nadbytku se LDL hromadí ve stěnách arterií a vytváří tuková depozita tzv. plaky, které se zpevňují a zjizví stěnu cévy. Aterosklerotické změny cév zvyšují riziko infarktu myokardu. Vyšetření LDL-cholesterolu je základní součastí vyšetření lipidového profilu, jeho koncentrace bývá často vypočtena z koncentrace celkového cholesterolu a bývá méně spolehlivá než koncentrace triacylglycerolů. Vyšetření LDL-cholesterolu je možné stanovit též přímým měřením.

Koncentrace Apo B-100 odráží koncentraci LDL-cholesterolu, avšak koncentrace LDL-cholesterolu je někdy vypočítávána, ale koncentrace Apo B-100 je vždy měřena přímo. Řada odborníků se domnívá, že koncentrace ApoB-100 může být lepším parametrem rizika aterosklerotického poškození srdce než LDL-cholesterol. Jiní jej považují spolu s ApoA-I, Lp(a) a hs-CRP za další parametr rizika, které pouze poskytují další informace.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Vzorek krve odebraný ze žíly nejčastěji na paži.

Je třeba speciální přípravy na odběr vzorku ?
Není nutná žádná zvláštní příprava, avšak toto vyšetření je často prováděno spolu s dalšími testy, kdy je doporučený odběr po 12-hodinovém lačnění (jako je LDL-cholesterol, HDL-cholesterol a triacylglyceroly).

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením

Jak je vyšetření využíváno?
Stanovení ApoB-100 se používá spolu s dalšími lipidovými parametry ke stanovení individuálního rizika rozvoje aterosklerotického poškození a ischemické choroby srdeční. Nepoužívá se pro populační screening, ale vyšetřuje se u pacientů s rodinnou anamnézou srdečního onemocnění a/nebo hyperlipidémie. Je vyšetřován spolu s dalšími testy, které objasňují příčinu hyperlipidémie, zejména při zvýšené koncentraci triacylglycerolů (pro správný výpočet koncentrace LDL-cholesterolu).
Někdy lékař vyšetřuje společně ApoA-I (spojený s HDL-cholesterolem – „dobrý“ cholesterol) a ApoB-100 pro zjištění poměru ApoA/ApoB jako další informace pro zjištění kardiovaskulárního rizika.
Občas je ApoB-100 stanovován pro sledování účinnosti léčby poruch lipidového metabolismu. Vzácně slouží k diagnostice vrozených poruch zvýšené nebo snížené tvorby ApoB-100.

Kdy je vyšetření požadováno?
ApoB-100 může být vyšetřován spolu s dalšími testy lipidového metabolismu, pokud Váš lékař chce zjistit Vaše riziko rozvoje aterosklerotického poškození a pokud ve Vy nebo Vaší rodině je onemocnění srdce a/nebo hyperlipidémie, zejména pokud máte zvýšené triacylgylceroly. Někdy se využívá stanovení ApoB-100 ke sledování léčby hyperlipidémie.

Co výsledek vyšetření znamená?
Zvýšená koncentrace ApoB-100 odpovídá zvýšené koncentraci LDL-cholesterolu a je spojena se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem. Zvýšení může být způsobeno dietou bohatou na tuky a nebo sníženým odstraňováním LDL z krve.

Zvýšení ApoB-100 pozorujeme u hyperlipidémií a u dalších nemocí či stavů:

 • Diabetes mellitus
 • Používání léků: androgeny, diuretika, beta-blokátory a progestiny (syntetický progesteron)
 • Familiarní smíšená hyperlipidémie (vrozená porucha vyvolávající zvýšenou koncentraci cholesterolu a triacylglycerolů)
 • Hypothyreóza
 • Nefrotický syndrom (nemoc ledvin)
 • Těhotenství (přechodné zvýšení, a po porodu se koncentrace sníží)

ApoB-100 může být sníženo pokud je narušena tvorba lipoproteinu nebo zpracování v játrech.

Snížené hodnoty pozorujeme:

 • Používání léků:
  tyroxin, estrogeny (u postmenopauzálních žen), lovastatin, niacin, perorální kontraceptiva, fenobarbital, pravastatin, simvastatin
 • Hyperthyroidismus
 • Snížení hmotnosti
 • Závažné onemocnění
 • Operace
 • Reyeův syndrom
 • Abetalipoproteinémie (také nazývaná deficit apolipoproteinu B nebo Bassen-Kornzweig syndrom, velmi vzácné vrozené onemocnění)
 • Cirhóza jater

Nízký poměr ApoA-I ku ApoB-100 (A/B) naznačuje zvýšené riziko rozvoje ischemické choroby srdeční.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením
Někdy je zvýšení ApoB-100 (a LDL-cholesterolu) způsobeno mutací genu pro ApoB, která způsobí obtížné rozpoznávání pro LDL receptor. Zpomalené odstraňování LDL z krve zvyšuje riziko onemocnění srdce.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1. Může můj lékař vyšetřit ApoB-48?
2. Co mohu dělat pro snížení hodnoty ApoB-100?

1. Může můj lékař vyšetřit ApoB-48?
V současné době je studována úloha chylomikronů, které obsahují ApoB-48, a tak není dosud zavedeno vyšetření ApoB-48.

2. Co mohu dělat pro snížení hodnoty ApoB-100?
Dietní opatření a cvičení snižují LDL koncentraci (a zvyšují HDL – „dobrý“ cholesterol) a snižují též Váš ApoB-100 a Vaše riziko srdečního onemocnění

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás
POZNÁMKA:

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.


DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA:

BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.

LOTHAR, T. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

MASOPUST, J. Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, část I. a část 2, Praha: Karolinum, 1998, 832 s.

RACEK, J., et al. Klinická biochemie. 2. přepracované vydání, Praha: Galén, 2006, 329 s.

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2007, 906 s.

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds, (2005). Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill.

Tento článek byl naposledy aktualizován 1. května 2010.