Oficiální název:
Apolipoprotein A-I

Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Zjistit zda hladina ApoA-I je odpovídající, zejména když je snížená koncentrace HDL-cholesterolu a také pro zjištění rizika vzniku ischemické choroby srdeční.

Kdy se nechat vyšetřit?
U pacienta s hyperlipidémií a/nebo s rodinnou anamnézou ischemické choroby srdeční nebo nemocí cév, také pokud chcete zjistit Vaše riziko vzniku srdečního onemocnění nebo při monitoraci úspěšnosti léčby hyperlipidémie a/nebo změny životního stylu.

Požadovaný druh vzorku
Vzorek krve odebraný ze žíly nejčastěji na paži nebo u dětí z patičky či prstu.

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?
Apolipoproteiny jsou proteinové složky lipoproteinů – komplexů transportujících lipidy krevním řečištěm. Apolipoproteiny jsou strukturní součástí lipoproteinů a kryjí ve vodě nerozpustné (hydrofobní) lipidy ve svém centru.

Mnoho lipoproteinů jsou sloučeniny bohaté na cholesterol nebo triacylglyceroly a transportují lipidy v lidském těle. High-density lipoprotein (HDL – „dobrý“ cholesterol), avšak bývá někdy „prázdný transportér“. Bere nadbytečný cholesterol z tkání a transportuje jej do jater. V játrech je cholesterol využit pro syntézu potřebných látek nebo je vyloučen do žluči. Buňky se mohou zbavit nadbytečného cholesterolu pouze transportem prostřednictvím HDL. Chrání se tak artérie a pokud je ho dostatečné množství, HDL může dokonce reparovat tukové plaky, místa v cévách, které vedou k ateroskleróze a následně k ischemické chorobě srdeční.

Apolipoprotein A je „řidič taxi“, aktivuje enzymy uvolňující cholesterol z tkání do HDL a umožňuje rozpoznání a vazbu na receptory v játrech při dokončení transportu. Existují dva typy apolipoproteinu A, ApoA-I a ApoA-II. ApoA-I je mnohem více zastoupen v organismu než ApoA-II (poměr cca 3:1). Koncentraci ApoA-I můžeme měřit přímo a její tendenci stoupat či klesat spolu s HDL. Někteří odborníci se domnívají, že ApoA-I je lepší ukazatel rizika aterosklerózy než HDL-cholesterol.

Nedostatek ApoA-I velmi dobře koreluje se zvýšeným rizikem vzniku ischemické choroby srdeční a onemocnění periferních cév.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Vzorek krve odebraný ze žíly nejčastěji na paži.

Je třeba speciální přípravy na odběr vzorku?
Není nutná žádná zvláštní příprava, avšak při společném vyšetření lipidového profilu je doporučen odběr nalačno po 12-hodinovém lačnění.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením

Jak je vyšetření využíváno?
Apo A-I je vyšetřován spolu s parametry lipidového metabolismu, jako parametr, který slouží k určení Vašeho rizika vzniku ischemické choroby srdeční. Ačkoliv není běžně vyšetřován, je vhodné jeho vyšetření u pacientů s rodinnou anamnézou srdečního onemocnění a/nebo hyperlipidémie. Koncentrace ApoA-I může posloužit při diagnostice stavů spojených se snížením ApoA-I a může sloužit ke sledování účinnosti léčby hyperlipidémie a změny životního stylu.

Kdy je vyšetření požadováno?
ApoA-I může být vyšetřováno u pacientů s osobní nebo rodinnou anamnézou hyperlipidémie
a/nebo ischemické choroby srdeční, které se projevila v mladém věku. Je vyšetřován, když lékař zjišťuje příčinu Vaší hyperlipidémie a nebo při podezření na stavy vedoucí k nedostatku ApoA-I.
ApoA-I může být vyšetřováno spolu s ApoB-100 (ApoB) pokud lékař chce zkontrolovat Váš ApoA/ApoB poměr (někdy bývá používán jako indikátor rizika ischemické choroby srdeční, ve své podstatě naznačuje poměr „dobrého“ a „špatného“ cholesterolu).
Váš lékař může vyšetřovat ApoA-I spolu s dalšími testy pokud jste léčen hypolipidemiky nebo režimovými opatřeními (snížení příjmu tuků a zvýšení fyzického výdeje – cvičení) s cílem zjistit účinnost těchto opatření a léčby.

Co výsledek vyšetření znamená?
Zvýšená hodnota ApoA-I není důležitá, ale snížení se spojeno s poklesem hladiny HDL-cholesterolu a sníženým odbouráváním nadbytečného cholesterolu z těla. Pokles ApoA-I se zvýšením ApoB-100 je spojeno se zvýšeným rizikem ischemické choroby srdeční.
Existují některé genetické poruchy snížení ApoA-I (a následně nízké koncentrace HDL-cholesterolu). Pacienti s těmito poruchami mívají hyperlidpidémii a vyšší koncentrace LDL-cholesterolu („špatný“ cholesterol). Často u nich bývá rozvinuta ateroskleróza.

ApoA-I může být snížen:

  • Chronické renální selhání
  • Používání léků: androgeny, diuretika, beta-blokátory a progestiny (syntetický progesteron)
  • Familiární hypoalfalipoproteinémie (vzácné vrozené onemocnění)
  • Kouření
  • Nekompenzovaný diabetes mellitus (cukrovka)

Apo A-I může být zvýšen:

  • Používání léků: karbamazepin, estrogeny, etanol, lovastatin, niacin, perorální kontraceptiva, fenobarbital, pravastatin, simvastatin
  • Familiarní hyperalfalipoproteinémie (vzácné vrozené onemocnění)
  • Cvičení
  • Snížení hmotnosti
  • Léčba statiny

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením
Koncentrace ApoA-I odpovídá množství HDL-cholesterolu v séru. Jelikož ženy mají vyšší koncentraci HDL, tak mají též vyšší koncentraci ApoA-I.
Vyšetření ApoA-I není běžně prováděno. Lékaři jej využívají jako další parametr spolu s dalšími parametry kardiovaskulárního rizika (jako je Apo B-100, Lp(a) a hs-CRP). Tyto testy nabízejí lékaři další informace, ale nemohou nahradit základní lipidové testy, které se provádějí běžně.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás
Co mohu dělat pro zvýšení hodnoty ApoA-I?
Pravidelné cvičení je nejlepší způsob jakým zvýšit hodnotu HDL a ApoA-I. Snížený příjem tuků, udržení správné tělesné hmotnosti a cvičení snižují Vaše riziko vzniku srdečního onemocnění.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás
POZNÁMKA:

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.


DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA:

BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.

LOTHAR, T. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

MASOPUST, J. Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, část I. a část 2, Praha: Karolinum, 1998, 832 s.

RACEK, J., et al. Klinická biochemie. 2. přepracované vydání, Praha: Galén, 2006, 329 s.

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2007, 906 s.

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds, (2005). Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill.

Tento článek byl naposledy aktualizován 1. května 2010.