Obecné informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je to posouzení kardiálního rizika?

Existuje skupina testů a faktorů, u kterých bylo prokázáno, že indikují pravděpodobnost vzniku kardiovaskulární poruchy koronární příhody nebo mozkové mrtvice..

Stupeň rizika se pak dělí na: nízký, střední nebo vysoký.

Co patří do posouzení kardiálního rizika?

Nejdůležitějšími indikátory kardiálního rizika jsou vaše osobní zdravotní údaje. Při určování vašeho rizika je velmi důležitý věk, dědičné předpoklady, váha, kouření, krevní tlak, sportovní aktivity a diabetes. Nejdůležitějšími krevními testy pro posouzení rizika jsou stanovení lipidů. Existují také další invazivní a neinvazivní testy, které jsou při posouzení kardiálního rizika využívány. Mezi neinvazivní testy patří EKG, CT, magnetická rezonance (MR) a echokardiogram. Mezi invazivní testy patří angiogram a kardiální katetrizace.

Jak je stanovení lipidů využíváno?

Ke stanovení lipidů patří stanovení cholesterolu, triacylglycerolů, HDL ( „ dobrý“ cholesterol) a LDL („ špatný“ cholesterol). Triacylglyceroly představují hlavní formu tuku v těle a jejich funkcí je poskytovat energii buňkám.

Níže jsou uvedeny referenční meze (doporučené rozmezí) pro jednotlivé lipidy:

  • Cholesterol
  • HDL-cholesterol > 1.04.mmol/l
  • LDL-cholesterol
  • Triacylglyceroly

*optimálně, hodnota závisí na počtu a typu přítomných rizikových faktorů a také na tom, zda vyšetřování bylo provedeno při primární nebo sekundární prevenci.

Pokud je jeden nebo všechny vaše výsledky signifikantně mimo referenční rozmezí, vaše riziko koronární příhody je zvýšeno. Pokud jsou hodnoty pouze mírně mimo uvedená rozmezí, může dieta, cvičení nebo léky úspěšně zredukovat patologické hodnoty a tím i kardiální riziko.

Která další vyšetření se používají při posouzení kardiálního rizika?

Pro zjištění kardiálního rizika mohou být použity i některé další testy:

Výzkum ukázal, že stanovení CRP vysoce senzitivním testem může pomoci identifikovat riziko kardiovaskulárních chorob. Toto stanovení je rozdílné od běžného testu CRP, jehož zvýšenou hodnotu nalézáme u osob s infekční nebo zánětlivou chorobou. Metoda hs-CRP stanovuje přesně hodnotu CRP v referenčních mezích u zdravých osob. Umožňuje od sebe odlišit osoby s „nízko-normálním“ CRP od osob s „vysoko-normálním“ CRP. Bylo zjištěno, že „vysoko-normální“ hodnota CRP u jinak zdravých osob může předpovědět budoucí riziko srdeční příhody, mozkové mrtvice, náhlé srdeční smrti a onemocnění periferních tepen i když jsou hodnoty liidů v přijatelných mezích.

  • Liporpotein Lp(a):

Lp(a) je lipoprotein složený z molekuly LDL s odlišným proteinem (Apolipoprotein (a). Lp(a) je podobný LDL-cholesterolu, neodpovídá však na obvyklá opatření vedoucí ke snížení hladiny LDL-cholesterolu jako je dieta, cvičení a účinek většiny hypolipidemik. I když se zdá, že je hodnota Lp(a) geneticky určená a nesnadno ovlivnitelná může být přítomnosti zvýšené hodnoty Lp(a) využito pro identifikaci osob, pro které může být přínosná agresivní léčba ostatních rizikových faktorů.

Co léčbu určuje?

Léčba je založena na mnoha faktorech – včetně výsledků výše uvedených vyšetření a vašich rodinných a osobních dispozicí a životního stylu.

Je něco dalšího, co bych měl(a) v souvislosti s tímto problémem vědět?

Jídlo, zdravá výživa a pohyb jsou důležité faktory při snižování krevního tlaku, cholesterolu a triacylglycerolů. Změna životní stylu není občas dostatečná k dosažení jejich žádoucích hodnot. Existují také léky (statiny), které efektivně ovlivňují hodnoty lipidů. Některé formy zvýšených lipidů jsou dědičné a nemohou být vždy účinně sníženy výživou ani cvičením. Tento typ obvykle vyžaduje léčbu pomocí léků snižujících lipidy.

 

Časté dotazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1.Mají někteří lidé vyšší riziko srdečního infarktu než ostatní? Ano.

Vyšší riziko mají jedinci s nadváhou, ti kteří kouří, mají vysoký krevní tlak, diabetes, patologické výsledky vyšetření rizikových faktorůa infarkt v rodinné anamnéze.

2. Existují sety pro domácí stanovení, zda mám riziko srdečního infarktu? Ne.

Diagnóza je založena na výsledcích výše zmiňovaných vyšetření. Celkové posouzení vyžaduje speciální vybavení a interpretaci odborníka.

Tento článek byl naposledy aktualizován 8. října 2008.