Odumření tkáně, způsobené uzávěrem přívodné tepny krevní sraženinou nebo jiným materiálem.

Tento článek byl naposledy revidován 10. října 2008.

Tento článek byl naposledy změněn 10. října 2008.