Odumření tkáně, způsobené uzávěrem přívodné tepny krevní sraženinou nebo jiným materiálem.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.