Tuky a příbuzné látky zahrnují oleje, vosky, steroidy a triacylglyceroly. Lipidy se snadno v těle uskladňují a triacylglyceroly slouží jako zásoba energie. Některé tuky (jako např. cholesterol a fosfolipidy) jsou důležité stavební složky buňky a podílejí se na mnohých biologických funkcích. Lipidy se mohou kombinovat s ostatními sloučeninami a vytvářet komplexy, jako např. lipoproteidy, fosfolipidy a glykolipidy.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.