Chemické reakce, které probíhají v živých organismech s cílem přeměnit jednu látku na druhou a uvolnit energii.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.