Oficiální název:
Progesteron
Související vyšetření:

Estrogeny, hCG, FSH, LH


Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Aby se zjistila příčina neplodnosti, zaznamenala ovulace, aby se diagnostikovalo mimoděložní nebo těhotenství s rizikem potratu, aby se monitoroval správný průběh těhotenství a aby se určila příčina abnormálního krvácení z dělohy.

Kdy se nechat vyšetřit?
V určených momentech menstruačního cyklu, aby bylo možné zjistit, zda žena má nebo nemá ovulaci, na začátku těhotenství, pokud symptomy naznačují mimoděložní nebo rizikové těhotenství, během celého těhotenství, aby se zjistilo zdraví placenty a plodu, a v případech abnormálního krvácení z dělohy.

Požadovaný druh vzorku?
Vzorek krve odebraný z žíly na paži.

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?
Tento test měří hladinu progesteronu v krvi. Progesteron patří mezi steroidní hormony, jejichž hlavním úkolem je připravit ženské tělo na těhotenství, a pracuje ve spojitosti několika dalšími ženskými hormony.

Každý měsíc způsobuje hormon estrogen nárůst endometria (výstelka dělohy) a jeho následné zásobení, zatímco nárůst luteinizačního hormonu (LH) vede k uvolnění vajíčka z jednoho ze dvou vaječníků. Poté se ve vaječníku v místě, odkud bylo uvolněno vajíčko, vytvoří žluté tělísko a začne produkovat progesteron. Tento progesteron (doplněný o malé množství hormonu, které se vytvoří ve žlázách nadledvin) zastaví růst endometria a připraví dělohu na možné přijetí oplozeného vajíčka.

Pokud k oplození nedojde, dochází k degeneraci žlutého tělíska, takže se sníží hladina progesteronu a začne menstruační krvácení. Pokud se oplozené vajíčko usadí v děloze, pokračuje žluté tělísko v tvorbě progesteronu. Po několika týdnech nahradí žluté tělísko placenta a stane se tak hlavním zdrojem progesteronu a po zbytek normálního těhotenství tvoří poměrně velké množství tohoto hormonu.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Vzorek krve se získá jehlou z žíly na paži.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Jak je vyšetření využíváno?
Protože se hladina progesteronu během menstruačního cyklu mění tak, že se její vývoj dá předpovídat, může se několik měření (série) použít pro zjištění a napravení neplodnosti. Progesteron se dá změřit, takže se dá určit, zda již žena prodělala nebo neprodělala ovulaci, kdy k ní došlo a test se dá použít i při monitorování úspěšné uměle vyvolané ovulace.

Na začátku těhotenství se může měření hladinu progesteronu použít, společně s testem na lidský choriogonadotropin hCG, při diagnostikování mimoděložního nebo rizikového těhotenství (hladina progesteronu bude nižší než se předpovídalo), přestože takto není možné určit, která ze těchto dvou situací nastala. Hladina progesteronu se také může měřit během vysoce rizikového těhotenství, aby se dalo vyhodnotit zdraví placenty a plodu.

Hladina progesteronu může být změřená u žen, které mají potíže s donošením plodu, protože nízká hladina hormonu může napomoci potratu. Pokud žena na začátku těhotenství dostává ke zlepšení svého stavu progesteronové injekce, může se její hladina progesteronu měřit pravidelně, aby se dala sledovat úspěšnost léčby.

U žen, které nejsou těhotné, se mohou testy na progesteron provádět společně s dalšími testy, pokud je třeba určit příčinu abnormálního krvácení z dělohy.

Kdy je vyšetření požadováno?
Hladina progesteronu se měří:

  • jako součást kontroly neplodnosti, když má žena potíže s otěhotněním a lékař si chce ověřit, zda má normální ovulaci
  • aby se zjistilo, zda během léčby, která měla vyvolat ovulaci, k ní opravdu došlo, popřípadě při sledování průběhu přirozené ovulace
  • když symptomy, jako bolest břicha a tvorba skvrn, naznačují mimoděložní těhotenství nebo hrozící potrat
  • aby se dala monitorovat účinnost léčby, pokud je pro dokončení těhotenství nutné ženě aplikovat progesteronové injekce
  • ke sledování zdraví placenty a plodu při velmi rizikovém těhotenství
  • když žena, která není těhotná, abnormálně krvácí z dělohy

Co výsledek vyšetření znamená?
Poznámka: Pro tento test neexistují standardizované referenční tabulky. Referenční rozmezí je ovlivněno řadou různých faktorů, jakými jsou věk pacienta, pohlaví, vzorek populace, testovací metoda, proto mají numerické hodnoty výsledku v různých laboratořích odlišný význam. Zpráva z vaší laboratoře by měla obsahovat specifickou referenční tabulku pro váš test. Lab Tests Online vám doporučují, abyste si o výsledcích testu pohovořili s lékařem. Pro další informace o referenčních rozmezích si přečtěte Referenční škály a jejich význam.

Interpretace výsledků testu na progesteron vyžaduje znalost menstruačního cyklu nebo těhotenství a zjištění, ve které fázi se žena právě nachází. Hladina progesteronu se obvykle začne zvedat, když dojde k uvolnění vajíčka z vaječníku, potom několik dní stoupá a potom buď pokračuje ve zvyšování hodnot na začátku těhotenství, nebo poklesne, aby vyvolala počátek menstruačního cyklu.

Pokud hladina progesteronu neroste a neklesá každý měsíc, je možné, že u ženy nedochází k ovulaci nebo menstruaci. Pokud se hladina na začátku těhotenství nezvyšuje normálně, může se jednat o mimoděložní těhotenství nebo o těhotenství rizikové. Pokud ani série testů s časovým odstupem neprokáže vzrůstající hladinu progesteronu, mohly se vyskytnout potíže s životaschopností placenty a plodu.

Hladina progestreronu bude přirozeně vyšší u vícečetných těhotenství (dvojčata, trojčata atd.) než u těch s jediným plodem.

Zvýšená hladina progesteronu se příležitostně může objevit s luteálními cystami na vaječníku, molární těhotenstvím a se vzácnými formami rakoviny vaječníků.

Zvýšená hladina je příležitostně způsobena nadbytečnou tvorbou progesteronu nadledvinami.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.
Užívání estrogenových a progesteronových potravinových doplňků může taktéž ovlivnit výsledek testu.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1.Provádí se test na progesteron i u mužů?
2. Je progesteron v těle využíván ještě jiným způsobem?
3. Pokud jsem v menopauze a léčím se hormony (Hormon Replacement Therapy, HRT), je potřeba hlídat hladinu progesteronu?

1. Provádí se test na progesteron i u mužů?
Obvykle ne, pokud není podezření na specifické onemocnění nadledvin. Progesteron nemá pro muže význam.

2. Je progesteron v těle využit ještě jiným způsobem?
Ano. Progesteron (v synthetické formě progestin) se často používá v HRT pro ženy vy menopauze. Nicméně používání kombinované léčby progestinem a estrogenem se nyní, po nových objevech NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH STUDY, stalo kontroverzním. Pro další informace si přečtěte NEW FACTS ABOUT ESTROGEN/PROGESTIN HORMONE THERAPY. Progesteron se také používá v některých antikoncepčních pilulkách.

3. Pokud jsem v menopauze a léčím se hormony (Hormon Replacement Therapy, HRT), je potřeba hlídat hladinu progesteronu?
Někdy. Pokud stále máte dělohu a máte některé symptomy, jako neobjasněné krvácení z dělohy, může lékař společně s dalšími testy a vyšetřeními požádat i o test na progesteron. Pokud již nemáte dělohu (byla odstraněna při hysterektomii), nebude váš HRT obsahovat progesteron a není již potřeba jeho hladinu kontrolovat.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás
POZNÁMKA:

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.


DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA:

BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.

LOTHAR, T. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

MASOPUST, J. Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, část I. a část 2, Praha: Karolinum, 1998, 832 s.

RACEK, J., et al. Klinická biochemie. 2. přepracované vydání, Praha: Galén, 2006, 329 s.

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2007, 906 s.

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds, (2005). Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill.

Tento článek byl naposledy aktualizován 8. září 2008.