Další název:
Folitropin, Folikulotropin, Folikulostimulační
Oficiální název:
Hormon stimulující folikuly (FSH)
Související vyšetření:

Estrogeny, LH, Testosteron, Progesteron


Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Vyšetření pomáhá diagnostikovat funkci vaší hypofýzy (podvěsku mozkového), a tím i funkci pohlavních žláz.

Kdy se nechat vyšetřit?
Pokud máte problémy otěhotnět nebo jestliže máte nepravidelnou menstruaci; jestliže váš lékař u vás zjistí příznaky onemocnění hypofýzy nebo hypothalamu, dále příznaky onemocnění vaječníků nebo varlat; jestliže má lékař podezření, že vaše dítě má příznaky opožděného vývoje nebo naopak se u něho objevuje sexuální zralost příliš brzy.

Požadovaný druh vzorku?
Krev odebraná z loketní žíly; někdy i vzorek náhodně odebrané moče nebo i moč sbíraná 24 hodin.

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?
Folikostimulační hormon (FSH) se tvoří v buňkách předního laloku hypofýzy, žlázy, která se nachází v mozku. Tvorba FSH je řízena komplexním systémem zahrnujícím hormony tvořené v pohlavních žlázách (vaječníky nebo varlata), hypofýze a hypothalamu.

U žen, se FSH účastní na řízení menstruačního cyklu, stimuluje růst zrání vajíček ve vaječnících (ováriích) během folikulární fáze menstruačního cyklu. Tento cyklus je rozdělen na dvě fáze, folikulární a luteální, s vrcholem vylučování FSH a luteinizačního hormonu (LH) uprostřed cyklu. Ovulace vzniká krátce po tomto vrcholu. Během folikulární fáze, FSH stimuluje ve folikulu produkci estradiolu, oba hormony působí společně při zrání a vývoji folikulu. Během luteální fáze, po vzniku žlutého tělíska, FSH stimuluje sekreci progesteronu. Estradiol a progesteron pomáhají hypofýze regulovat tvorbu FSH. FSH tedy napomáhá vaječníkům reagovat na LH. V menopauze se zastavuje funkce vaječníků a dochází ke zvýšení hladin FSH.

U mužů, FSH stimuluje varlata k produkci zralých spermií (spermatogenézu) a ovlivňuje tvorbu vazebných proteinů pro androgeny. Po pubertě je hladina FSH u mužů poměrně stálá.

U novorozenců a dětí, se množství FSH zvyšuje krátce po narození, potom klesá na velmi nízké hladiny (asi v 6 měsících u chlapců a v 1-2 letech u děvčat). V 6-8 letech se množství FSH opět zvyšuje před začátkem puberty a vývojem sekundárních pohlavních znaků.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Odebírá se vzorek krve odebraný ze žíly na paži pacienta. Vyjímečně se odebírá i vzorek náhodně odebrané moče. Pokud chce být lékař informován o vylučování FSH za 24 hodin, k vyšetření se sbírá moč 24 hodin. Vylučování FSH během dne kolísá a 24 hodinový sběr moče může eliminovat problém s kolísáním.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Jak je vyšetření využíváno?
FSH se často požaduje společně s dalšími vyšetřeními (LH, testosteron, estradiol, progesteron) u mužů a žen při podezření na neplodnost. U mužů se vyšetření FSH používá při hledání příčin nálezu malého počtu spermií. Vyšetření FSH je velmi užitečné při hledání příčin nepravidelné menstruace a při diagnostice onemocnění hypofýzy nebo onemocnění vaječníků a varlat. U dětí se FSH a LH používá pro diagnostiku zpožděné nebo předčasné puberty.

Kdy je vyšetření požadováno?
U žen i mužů je FSH a LH požadováno při vyšetření neplodnosti a onemocnění hypofýzy nebo pohlavních žláz. FSH by mělo být požadováno u žen pro diagnostiku menopauzy. U dětí, FSH a LH má být požadováno tehdy, pokud se u chlapců nebo děvčat neprojevuje puberta v příslušném věku (buď příliš pozdě nebo příliš brzy).

Znaky puberty zahrnují:

 • zvětšování prsů u žen
 • zvýšení ochlupení genitálií
 • nárůst pohlavních orgánů u mužů
 • začátek menstruace u žen

Jestliže některé z těchto znaků vznikají dříve nebo později než je průměrné věkové rozmezí pro začátek puberty, tak to může znamenat pravděpodobný problém zahrnující hypofýzu, hypothalamus, pohlavní žlázy (vaječníky nebo varlata) nebo i jiné orgány. Vyšetření FSH a LH může rozlišit mezi benigními příznaky a skutečným onemocněním. Jestliže bylo ověřeno, že příznaky jsou výsledkem skutečného onemocnění, může být provedeno další vyšetření k rozlišení příčin.

Co výsledek vyšetření znamená?
U žen, vyšetření FSH a LH může pomoci rozlišit mezi primárním selháním vaječníků (selhání samotných vaječníků) a sekundárním selháním vaječníků (selhání vaječníků způsobené onemocněním buď hypofýzy nebo hypothalamu). Zvýšené hladiny FSH a LH jsou shodné u primárního selhání vaječníků. Některé příčiny jsou uvedeny níže.

Vývojové defekty:

 • ageneze vaječníků (vaječníky nejsou vyvinuty)
 • chromosomální abnormality, jako je Turnerův syndrom
 • defekt v tvorbě vaječníkových steroidů, jako je deficit 17-alfa-hydroxylázy

Náhlé selhání vaječníků způsobené:

 • radiací
 • chemoterapií
 • autoimunitním onemocněním

Chronická anovulce (neschopnost ovulovat) způsobená:

 • syndromem polycystických ovárií (PCOS)
 • onemocněním nadledvinek
 • onemocněním štítné žlázy
 • tumorem vaječníků

Jestliže u ženy vzniká menopauza a vaječníky přestávají pracovat, hladina FSH se zvyšuje.

Nízké hladiny FSH a LH jsou podobné u sekundárního selhání vaječníků, způsobené problémy ve funkci hypofýzy nebo hypotalamu.

U mužů, zvýšené hodnoty FSH jsou způsobeny primárním selháním činnosti varlat. To může být způsobeno vývojovými defekty ve vývoji varlat nebo zraněním, jak je uvedeno níže.

Vývojové defekty:

 • ageneze varlat
 • chromosomální abnormality

Selhání varlat:

 • virová infekce (příušnice)
 • trauma
 • radiace
 • chemoterapie
 • autoimunitní onemocnění
 • tumory embryonálních buněk

Nízké hladiny souvisejí s onemocněním hypofýzy nebo hypothalamu.

U dětí vysoké hladiny FSH a LH a/nebo dřívější vývoj sekundárních pohlavních znaků než je obvyklé, jsou znakem předčasné puberty. To je častější u dívek než u chlapců. Může to být způsobeno celou řadou různých příčin, které je potřeba diagnostikovat a léčit.

Některé příčiny zahrnují:

 • Poškození centrálního nervového systému
 • tumory vylučující hormony
 • tumory vaječníků nebo cysty
 • tumory pohlavních žláz

Normální prepubertální hladiny FSH a LH u dětí a některé známky pubertálních změn mohou indikovat benigní předčasnou pubertu.

U opožděné puberty, hladiny LH a FSH mohou být normální nebo nižší než očekávané pro daný věk a pohlaví. V tom případě se požaduje vyšetřit gonadotropiny uvolňující hormony (označované jako LH-RH aj.) a provést další vyšetření pro zjištění příčin opožděné puberty.

Některé příčiny opožděné puberty jsou:

 • Selhání pohlavních žláz (vaječníky nebo varlata), jako je např. PCOS
 • Nedostatek hormonu
 • Turnerův syndrom (chromozomální abnormality u dívek)
 • Klinefelterův syndrom (chromozomální abnormality u chlapců)
 • Chronické infekce
 • Nádory
 • Poruchy v přijímaní potravy (anorexia nervosa)


Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.
Hodnoty FSH mohou být zvýšeny užíváním cimetidinu, clomiphene, digitalis a levodopa. Hodnoty FSH mohou snižovat orální kontraceptiva, fenotiazíny a hormonální léčba.

Také radioizotopy používané při vyšetření v nukleární medicíně mohou ovlivňovat výsledky vyšetření FSH.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1. Mám problém s otěhotněním. Jaké laboratorní vyšetření potřebuji?
2. Jsem mladá žena, mám zvýšené ochlupení genitálií a zatím nemám pravidelnou menstruaci. Je něco v nepořádku?
3. Proč se i u mužů vyšetřují ženské hormony?
4. Existují testy na stanovení FSH doma?

1. Mám problém s otěhotněním. Jaké laboratorní vyšetření potřebuji?
Základním vyšetřením neplodnosti je stanovení ovulace vyšetřením LH. Lékař vám doporučí měřit si tělesnou teplotu, která se při ovulaci lehce zvyšuje. Další zkoušky jsou vyšetření FSH a další hormonální vyšetření.
Váš manžel může být požádán o vzorek semene.

2. Jsem mladá žena, mám zvýšené ochlupení genitálií a zatím nemám pravidelnou menstruaci. Je něco v nepořádku?
Můžete mít syndrom polycystických ovarií (PCOS), hormonální problém u 7-10% žen a hlavní příčina neplodnosti. Při tomto syndromu se vaječníky zvětšují, protože se v nich tvoří cysty. Ženy s PCOS také mají zvýšené hladiny androgenů a neovulují normálně. Je potřeba provést celou řadu vyšetření zahrnujících FSH, LH a androgenů, kterými se ujistíme, že PCOS je příčinou vašich příznaků. Kombinace léků a hormonální terapie může pomoci vaše příznaky zmírnit.

3. Proč se i u mužů vyšetřují ženské hormony?
Muži také tvoří FSH a LH. Tyto hormony jsou u mužů důležité pro plodnost. U mužů FSH stimuluje varlata ke tvorbě spermií podobně jako u žen FSH stimuluje vaječníky ke tvorbě vajíček. Pokud je u mužů hladina testosteronu snížená, mělo by být požadováno vyšetření LH.

4. Existují testy na stanovení FSH doma?
V současné době v České republice nejsou.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás
POZNÁMKA:

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.


DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA:

BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.

LOTHAR, T. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

MASOPUST, J. Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, část I. a část 2, Praha: Karolinum, 1998, 832 s.

RACEK, J., et al. Klinická biochemie. 2. přepracované vydání, Praha: Galén, 2006, 329 s.

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2007, 906 s.

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds, (2005). Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill.

Tento článek byl naposledy aktualizován 16. září 2008.