1. Nerakovinný a/nebo nešířící se (srovnej Maligní), obvykle benigní tumor.
2. Ve spojení s chorobou nebo stavem, který je mírný a má pro pacienta minimální následky.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.