Menopauza

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Menopauza je období života ženy, kdy díky vyhasnutí funkce vaječníků končí menstruační krvácení a ztrácí se schopnost otěhotnět. Typicky nastupuje v 49-51 letech. Správně tak označujeme poslední menstruační krvácení, tedy takové krvácení, které je řízeno vaječníky.

Menopauza jako časové období je chápána jako synonymum výrazu klimakterium (přechod, perimenopauza). Klimakterium je období přechodu mezi plodným věkem ženy a začátkem senia, ve kterém dochází k přirozenému poklesu funkce vaječníků a následným hormonálním, fyzickým i psychickým změnám. Běžně se vyskytuje mezi 45. a 60. rokem věku, nástup tohoto procesu před 40. rokem označujeme jako předčasné ovariální selhání.

Postmenopauza začíná 12 měsíců po posledním menstruačním krvácení. Je charakterizována trvale zvýšenými hladinami hormonu podvěsku mozkového FSH (folikulostimulační hormon). Premenopauza je období s dosud zachovaným menstruačním cyklem do 12 měsíců před menopauzou, kdy se již objevují příznaky akutního klimakterického syndromu.

Přirozený menstruační cyklus je zajišťován funkcí vaječníku a zpětnými vazbami mezi hypotalamem, hypofýzou a vaječníkem. Pod vlivem FSH roste ve vaječníku folikul a v jeho stěně se tovoří estrogen, v polovině cyklu dojde k uvolnění vajíčka – ovulaci. Poté se obal vajíčka změní ve žluté tělísko produkující progesteron. Když žena dosáhne menopauzy, ustane cyklická produkce hormonů a to vede k vymizení měsíčních menstruačních krvácení.

Menopauzální změny jsou pozvolné a obvykle trvají dva až pět let. V tomto období mohou hladiny hormonů kolísat od vysokých hladin k nízkým z měsíce na měsíc. V některých měsících pak ženy menstruují, ale poté i několik měsíců nikoli.

Menopauza je přirozeným projevem stárnutí. Ale může se objevit i z jiných příčin včetně odstranění vaječníků pro nádor, nebo z jiných zdravotních příčin jako jsou endometrióza, expozice radiaci či chemoterapii, onemocnění hypofýzy nebo celkové onemocnění.

Příznaky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Ženské tělo prochází během menopauzy některými změnami. Některé z nejčastějších příznaků menopauzy se objevují na počátku poklesu hladin estrogenu.

Ženy mohou pozorovat:

 • návaly horka a noční pocení
 • rychlé změny nálady od deprese po euforii
 • bušení srdce
 • zvýšenou frekvenci náhlého nucení na močení
 • suchost pochvy s bolesti při styku

Speciálním vyšetřením lze zjistit:

 • nadměrnou ztrátu kostní hmoty vedoucí k vyššímu výskytu fraktur krčku kosti stehenní a páteřních obratlů
 • vyšší riziko srdečních onemocnění (v důsledku možného zvýšení hladin LDL-cholesterolu v krvi)

Testy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Diagnóza menopauzy je opřena o subjektivní potíže pacientky, které lze hodnotit dle různých stupnic (Kuppermanův index, Menopause Rating Scale, …) a v nejasných případech dle hladiny FSH a estradiolu:

 • folikulostimulační hormon (FSH) – ukáže, zda se blíží nebo již prošla menopauzou.
 • estradiol – změří ovariální produkci estradiolu
 • testování funkce štítné žlázy (volný T4 a TSH) – ozřejmí funkci štítné žlázy, která může s věkem klesat, poruchy její funkce mohou napodobovat příznaky menopauzy
 • antimuleriánský hormon (AMH) – jeho hladina odpovídá počtu zachovalých vajíček ve vaječníku

Další vyšetření jsou rutinní součástí preventivní prohlídky u praktického lékaře a v rámci péče o klimakterickou pacientku nebývají u nás rutinně stanovovány:

 • lipidový profil – testuje hladiny triglyceridů a HDLi LDL cholesterolu v krvi ke zhodnocení kardiovaskulárního rizika
 • krevní obraz
 • laboratorní testy funkce jater a ledvin – zhodnotí funkci těchto orgánů

Pokud má žena rizikové faktory pro diabetes nebo jeho příznaky, její lékař může ordinovat glukózový test, aby zjistil, zda hladiny cukru v krvi nejsou příliš vysoké.

V důsledku poklesu estrogenů může nastoupit řídnutí kostí, které lze odhalit zjištěním kostní denzity.

Součástí kontroly při užívání hormonů by mělo být měření krevního tlaku.

Léčba

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Akutní příznaky lze někdy zvládnout bez léků – systémovými opatřeními: dietou s nedráždivými jídly, omezením kouření a pravidelnou fyzickou aktivitou. Nicméně u některých žen mohou být příznaky natolik silné, že je potřeba nasadit hormonální léčbu.  

Hormonální substituční léčba (HT) je nejčastěji předepisovanou léčbou ovlivňující příznaky menopauzy. Počáteční nadšení doporučují HT všem ženám, vystřídala skepse a nakonec bylo prokázáno, že při časném zahájení léčby – tedy od 5 let menopauzy – převládají přínosy na riziky, pozdějí se poměr mění.

Konzultace s Vaším lékařem ukáže, zda je pro Vás HT vhodná.

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Fait T. Přechodem bez obav. Maxdorf, Praha 2010, 88 s.

Fait T.: Klimakterická medicína,3. vydání. Maxdorf, Praha 2018, 245 s.

www.zenavprechodu.cz

www.imsociety.org

www.menopause.org

www.meno-andro.cz

Tento článek byl naposledy aktualizován 4. ledna 2019.