Chemická látka, vytvářená a vylučovaná endokrinní žlázou (žlázou s vnitřní sekrecí, nemající vývod), která koluje v krvi a kontroluje a reguluje aktivitu jiného orgánu nebo skupiny buněk – tzv. cílového orgánu. Např. růstový hormon se uvolňuje z hypofýzy a kontroluje růst dlouhých kostí těla. Jsou dva hlavní typy hormonů – steroidní (např. estrogen, testosteron, aldosteron, kortizol) a nesteroidní. Sekrece hormonů je řízena zpětnou vazbou a neurotransmitery.


Tento článek byl naposledy přezkoumán dne 10. říjen 2008.
Tento článek byl naposledy změněn 10. říjen 2008.