Chemická látka, vytvářená a vylučovaná endokrinní žlázou (žlázou s vnitřní sekrecí, nemající vývod), která koluje v krvi a kontroluje a reguluje aktivitu jiného orgánu nebo skupiny buněk – tzv. cílového orgánu. Např. růstový hormon se uvolňuje z hypofýzy a kontroluje růst dlouhých kostí těla. Jsou dva hlavní typy hormonů – steroidní (např. estrogen, testosteron, aldosteron, kortizol) a nesteroidní. Sekrece hormonů je řízena zpětnou vazbou a neurotransmitery.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.