Další název:
Lidský růstový hormon (hGH), Somatotropin (STH)
Oficiální název:
Růstový hormon
Související vyšetření:

IGF-1, Glukóza, Kortizol, ACTH, TSH, Prolaktin, T4, FSH, LH, Testosteron, Growth Hormone releasing hormone


Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Vyšetření pomáhá identifikovat onemocnění a stavy organismu, které mají příčinu v nedostatku, případně nadprodukcí růstového hormonu (GH), ověřit funkci hypofýzy (podvěsku mozkového), a sledovat efektivitu léčby růstovým hormonem.

Kdy se nechat vyšetřit?
Jako součástí stanovení funkční zdatnosti sekrece růstového hormonu hypofýzou; když máte příznaky gigantizmu (u dětí) nebo akromegalie (u dospělých) naznačující přebytek tvorby GH; když máte příznaky pomalého růstu, malý vzrůst, a opožděný vývoj ( u dětí) nebo sníženou hustotu (denzitu) kostí, úbytek svalů, a zvýšené hodnoty lipidů (u dospělých) naznačující nedostatečnou tvorbu GH; během léčby a po určité době, po léčbě abnormalit GH.

Požadovaný druh vzorku?
Obvykle několik vzorků krve odebírané v určitých časových intervalech z vaší loketní žíly; někdy jen jeden vzorek krve odebrané nalačno nebo ve stanovené době po fyzické zátěži (usilovném cvičení).

Je třeba speciální přípravy na odběr vzorku?
Dodržovat obdržené instrukce/informace, jako je lačnění, jak se připravit na toto vyšetření.

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?
Růstový hormon je vytvářen v předním laloku hypofýzy (podvěsku mozkového), hroznového útvaru nacházejícího se na bázi mozku. Je důležitý pro normální růst a vývoj dětí, GH podporuje růst kostí do délky od narození do puberty. Děti s nedostatečnou tvorbou GH rostou ve srovnání s ostatními dětmi pomaleji; jejich malý vzrůst v jejich věkové kategorii je často první známkou nedostatku růstového hormonu (GHD). Přebytek GH je nejčastěji způsoben tumorem hypofýzy (často benigní). Nadbytek GH může být příčinou, že u dětí dlouhé kosti pokračují v růstu, výsledkem je gigantizmus (obří vzrůst) s tělesnou výškou 2,45 m a více. U těchto osob potom dochází ke zesílení obličejových rysů, projevům slabosti, zpoždění puberty a bolestem hlavy.

I když GH není v dospělosti tak aktivní jako v dětství pří růstu, má význam v ovlivnění kostní denzity (hmoty), svalové hmoty, a ovlivňuje metabolizmuslipidů. Nedostatek ve vylučování GH může způsobovat řídnutí kostí, úbytek svalové hmoty a změny v lipidech. Přebytek GH může vést k akromegalii, charakterizovanou neprodlužováním kostí ale kostním zesílením a rozšířením. Pokud se příznakům jako je atrofie kůže, pocení, únava, bolesti hlavy a kloubů nevěnuje pozornost, může dojít ke zvětšování rukou a chodidel, zmohutnění lícních kostí, syndromu karpálního tunelu a abnormálně zvětšeným vnitřním orgánům. Pokud se neléčí, akromegalie (a gigantizmus u dětí) může způsobit další komplikace jako je diabetes 2 typu, zvýšené riziko kardivaskulárních nemocí, vysoký krevní tlak, artritida.

Pro diagnostiku abnormalit GH se používají testy stimulující/povzbuzující nebo potlačující vylučování GH. Růstový hormon je vylučován během dne hypofýzou nepravidelně, proto není vyšetření GH z náhodného vzorku krve příliš klinicky užitečné. Pro potlačení vylučování GH se vyšetřované osobě podává dávka glukózy (roztok) nebo pro stimulaci intravenózněinzulin nebo arginin (případně i jiné látky). Aby se zjistil efekt podané látky, vzorky krve se odebírají v určitých časových intervalech.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Obvykle se provádějí testy stimulující nebo potlačující vylučování GH. Po 10 -12 hodinovém lačnění se odebírá vzorek krve odebraný ze žíly na vaši paži. Potom pod lékařským dohledem se vám dá vypít standardní roztok glukózy (pro potlačení) nebo je vám aplikován intravenózně (IV) do vaší žíly roztok inzulinu nebo argininu (pro stimulaci). Vzorky krve jsou odebírány z vaší žíly v určitých časových intervalech. Aby se zjistil efekt podané látky, vyšetření GH se provede z každého odebraného vzorku vaší krve.

Někdy se odebírá jen jeden vzorek krve nalačno nebo po fyzické zátěži.

Vždy je třeba dodržovat veškeré informace dané vám ošetřujícím perzonálem.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Jak je vyšetření využíváno?
Normálně se vyšetřuje GH v určitých časových intervalech buď po stimulaci nebo po potlačení vylučování GH. Vyšetření GH se používá pro zjištění funkce hypofýzy, pro diagnostiku příčin těchto změn a vznikajících komplikací.

Často je požadováno provést i další laboratorní testy vyšetřující funkci hypofýzy, jako T4, TSH, kortizol, FSH, LH a testosteron (u mužů). Tato vyšetření se běžně provádějí ještě před vyšetřením GH aby se zjistilo, zda jsou jejich hodnoty v normě a/nebo pro jejich kontrolu při léčbě. Také se mohou stanovovat hladiny glukózy ve vzorcích krve odebíraných během testu při potlačení vylučování GH (podobně jako u orálního glukózového testu) aby se zjistila reakce organizmu na podaný roztok glukózy.

Vyšetření IGF-1 (Inzulinu podobný růstový faktor-1) se často požaduje při vyšetření GH, často i samotně. IGF-1 se tvoří v játrech a reaguje na přebytek i nedostatek GH, ale na rozdíl od GH je jeho hladina během dne stálá. Vyšetření je tedy užitečné jako ukazatel průměru hodnot GH.

Vyšetření GH je požadováno u osob s příznaky abnormalit růstového hormonu nebo jako následující vyšetření po abnormálních nálezech jiných vyšetření. Vyšetření se nedoporučuje používat jako screeningové (vyhledávací). GH vyšetření má být požadováno pro zhodnocení funkce hypofýzy:

Zkoušky stimulující GH jsou určeny pro vyhledání nedostatečné funkce hypofýzy (hypopituitarizmus)
Zkoušky potlačující sekreci GH jsou určeny pro vyhledání zvýšené funkce hypofýzy (hyperpituitarizmus)

Dále je vyšetření GH požadováno u dětí pro sledování dlouhodobého efektu při chemoterapii na funkci jejich hypofýzy.

Vyšetření růstového hormonu pomáhá potvrdit zvýšenou a sníženou tvorbu GH, dává informaci o vašem zdravotním stavu a je součástí diagnostických postupů pro nalezení příčin abnormální tvorby tohoto hormonu.

Zkoušky stimulující GH pomáhají diagnostikovat nedostatek růstového hormonu (GHD) u dětí a dospělých
Zkoušky potlačující sekreci GH pomáhají diagnostikovat u dětí gigantizmus a akromegalii u dospělých. Společně se zobrazovacími vyšetřeními a s dalšími testy pomáhají identifikovat a lokalizovat tumory hypofýzy

Koncentrace GH a IGF-1 jsou často stanovovány v obdobích, kdy se léčí GHD, gigantismus, akromegalie, po operacích a/nebo po ozařování při tumoru hypofýzy, při sledování účinku steroidů.

Kdy je vyšetření požadováno?
GH stimulační test je požadován pokud má vaše dítě příznaky GHD, když:

 • dochází k jeho zpomalenému růstu, a když je jeho vzrůst významně menší než odpovídá průměru v jeho věkové kategorii
 • jsou výsledky vyšetření TSH snížené, to nemusí vždy znamenat hypotyreózu (snížené hodnoty TSH mohou někdy příčinou pomalejšího růstu)
 • rtg vyšetření prokazuje zpomalený vývoj kostí
 • lékař má podezření, že vaše dítě má sníženou funkci hypofýzy

Potvrzení diagnózy GHD se provádí stimulačními testy, v jejich průběhu se i s vyšetřením IGF-1 sleduje účinnost substituce (náhrady) GH (jestliže je indikována), a po dosažení dospělosti se zjišťuje zda je potřeba pokračovat v léčbě růstovým hormonem.

U dospělých jsou stimulační testy požadovány pokud mají příznaky GHD a/nebo sníženou funkci hypofýzy jako jsou: snížená denzita kostí, únava, změny lipidů, snížená výkonnost. Pro vyloučení jiných příčin těchto příznaků se vyšetřují i jiné hormony.

Testy potlačující vylučování GH se provádějí v případech, že vaše dítě má známky gigantizmu, u dospělých jsou známky akromegalie, a/nebo lékař má podezření na sníženou funkci hypofýzy. Tyto testy se provádějí také při podezření na tumor hypofýzy, případně pro sledování účinnosti terapie těchto stavů, většinou společně s vyšetřením IGF-1 a s vyšetřením i dalších hormonů. Případný návrat onemocnění se kontroluje opakovaným vyšetřováním v určitých časových intervalech, sledování může trvat mnoho let.

Co výsledek vyšetření znamená?
Poznámka: Referenční rozmezí hodnot GH ovlivňuje celá řada faktorů jako je věk, pohlaví, vzorek, použitá metoda na laboratorní vyšetření. Lékař musí být laboratoří informován a proto byste měli svoje výsledky vždy konzultovat s ošetřujícím lékařem.

Vzhledem k tomu, že GH je vylučován hypofýzou nepravidelně, vyšetření z náhodného odběru vzorku krve je použitelné jen omezeně. Denní kolísání může někdy maskovat abnormální výsledky vyšetření. Hodnoty GH jsou vyšší ráno a zvyšují se po fyzické námaze a stresu.

Jestliže nejsou vaše hodnoty GH významně sníženy během testu s potlačením vylučování GH (jsou vyšší než by měly být) a:

 • máte příznaky gigantizmu nebo akromegalie
 • jiné hypofyzární hormony jsou v normě nebo pod kontrolou lékaře
 • pokud jsou vaše hodnoty koncentrace IGF-1 zvýšené

potom je pravděpodobné, že tvoříte příliš mnoho GH a to způsobuje komplikace. Jestliže hodnoty jiných hypofyzárních hormonů jsou abnormální, je to potvrzení stavu, kdy je funkce hypofýzy zvýšená. Rtg vyšetření, počítačová tomografie (CT) a nukleární magnetická rezonance (MRI) a jiné zobrazovací techniky mohou potvrdit přítomnost tumoru hypofýzy (který je jen velmi zřídka maligní).

Jestliže nejsou vaše hodnoty během stimulačního testu významně zvýšeny (jsou nižší než by měly být) a:

 • máte příznaky GHD
 • jiné hypofyzární hormony jsou v normě nebo pod kontrolou
 • pokud jsou vaše hodnoty koncentrace IGF-1 nízké

potom je pravděpodobné, že máte nedostatek GH, který vyžaduje léčbu. Jestliže vaše hodnoty TSH jsou snížené, změněná funkce štítné žlázy může způsobovat podobné příznaky jako GHD.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.
Tumory hypofýzy jsou nejčastější příčinou zvýšené sekrece GH, ale také mohou být příčinou nedostatečné sekrece GH. Jestliže tumor tvoří v hypofýze i jiné hormony (jako ACTH nebo prolaktin), tak ty mohou někdy ovlivňovat vylučování GH. Jestliže je tumor velký, může brzdit tvorbu a vylučování dalších hypofyzárních hormonů a může být příčinou poškození okolních tkání.

I jiné situace mohou způsobit hypopituitarizmus nebo hyperpituitarizmus. Mohou to být primárně způsobené genetické defekty, sekundárně jiné choroby nebo traumata.

Interferující faktory zahrnují:

 • stres, cvičení, nízké hladiny glukózy
 • léky, které mohou zvyšovat GH: amfetaminy, arginin, dopamin, estrogeny, glukagon, histamin, inzulin,
 • levodopa, methyldopa, kyselina nikotinová
 • léky, které mohou snižovat GH: kortikosteroidy, fenothiaziny
 • vyšetření s radioaktivní látkou v týdnu před vyšetřením

Abnormální hladiny GH mohou být normalizovány léčbou. Syntetický růstový hormon je dostupný pro zmírnění nedostatku u dětí (léčba u dospělých je problematická). Tumory hypofýzy, které jsou příčinou zvýšené tvorby GH se mohou léčit operativně, ozařováním a léky. Aby výsledky léčby byly úspěšné, je důležité, aby byly nalezeny abnormality hypofýzy co nejdříve. Jestliže změny v růstu kostí spojené s nedostatkem GH jsou trvalé, a jsou ponechány bez léčby, postava dítěte zůstane trvale malá (hypofyzární nanizmus).

Komplikací způsobené změnami sekrece GH může být celá řada. Například akromegalie může způsobovat střevní polypy (zvýšená pravděpodobnost vzniku rakoviny střev), diabetes, vysoký krevní tlak, poruchy vidění. Pokud tumor hypofýzy trvale poškodil buňky hypofýzy, je nezbytná trvalá hormonální náhrada. Zvýšený růst kostí může někdy vést ke vzniku karpálního tunelu, artritidy a osteoporózy.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1. V kterých situacích se používá k léčbě růstový hormon?
2. Jaké další vyšetření se ještě může požadovat?

1. V kterých situacích se používá k léčbě růstový hormon?
Při GHD mají být děti léčeni růstovým hormonem pokud mají:

Léčba dětí substitucí GH, které nemají deficit GH a jsou malého vzrůstu je problematická. To platí také pro dospělé, ať už mají nebo nemají dokázaný deficit (GHD). Léčba je provázena riziky a vedlejšími efekty, je finančně nákladná, a není dostatek dat, které by podporovaly její přínos.

GH se někdy podává nemocným s HIV/AIDS na podporu imunitního systému.

2. Jaké další vyšetření se ještě může požadovat?
Není jich v současné době příliš k dispozici. Používá se IGF-1, IGFBP-3 (vazebný protein-3), GHRH (hormon uvolňující růstový hormon, nazývaný také somatoliberin).

 

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás
POZNÁMKA:

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.


DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA:

BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.

LOTHAR, T. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

MASOPUST, J. Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, část I. a část 2, Praha: Karolinum, 1998, 832 s.

RACEK, J., et al. Klinická biochemie. 2. přepracované vydání, Praha: Galén, 2006, 329 s.

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2007, 906 s.

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds, (2005). Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill.

Tento článek byl naposledy aktualizován 16. září 2008.