Sloučenina, obsahující ve své molekule alespoň jeden vodíkový atom, který se může uvolnit jako vodíkový kation (H+). Kyseliny reagují se zásadami za vzniku solí. Jejich roztok má pH menší než 7. Příkladem silné kyseliny,m obsažené v lidském těle, je kyselina chlorovodíková (HCl), uplatňující se při trávení v žaludku.


Tento článek byl naposledy přezkoumán dne 10. říjen 2008.
Tento článek byl naposledy změněn 10. říjen 2008.