Vyjadřuje kyselost nebo zásaditost látky. Neutrální pH je 7,0. Látka mající pH nižší než 7,0 je kyselina, s rostoucí kyselostí pH klesá až k nule. Podobně látka s pH větším než 7,0 je zásada (báze, alkálie); s narůstající zásaditostí může pH dosáhnout až 14,0.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.