Další název:
Celkový T4 a volný T4
Oficiální název:
Tyroxin
Související vyšetření:

Tyroidální protilátky, TSH, T3


Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Napomůže k zhodnocení funkce štítné žlázy, pomůže k diagnóze hypotyreózy nebo hypertyreózy, v rámci novorozeneckého screeningu hypotyreózy

Kdy se nechat vyšetřit?
Obvykle se požaduje na základě abnormálních výsledků vyšetření TSH nebo u pacientů s příznaky hyper- nebo hypotyreózy, běžně se provádí u novorozenců.

Požadovaný druh vzorku?
Krevní vzorek odebraný z žíly na paži nebo z paty dítěte.

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?
V rámci tohoto vyšetření je stanovováno množství tyroxinu neboli T4 v krvi. T4 je jeden ze dvou hlavních hormonů produkovaných štítnou žlázou (druhý je nazýván trijodtyronin neboli T3). Štítná žláza je malá žláza s vnitřní vylučováním, svým tvarem připomíná motýla, umístěna je v přední krční oblasti na vnější straně průdušnice. Hormony, které jsou v ní produkovány, jsou významné látky v regulaci rychlosti procesů, jakými naše tělo získává energii.

Tělo má vyvinutý zpětnovazebný mechanizmus, kterým zapíná nebo vypíná tvorbu tyroidálních hormonů. Když hladina T4 v krevním oběhu klesne, hypotalamus (část mozku) uvolní tyreotropin uvolňující hormon, který stimuluje hypofýzu (orgán pod hypotalamem) k uvolnění tyreotropinu (TSH), který následně stimuluje štítnou žlázu k tvorbě a k uvolnění T4. Jakmile je koncentrace T4 v krvi zvýšena další uvolňování TSH je inhibováno.

T4 tvoří skoro 90 % tyroidálních hormonů, zatímco T3 je tvořeno méně než 10 %. Uvnitř štítné žlázy je T4 vázáno na protein tyreoglobulin. V situaci, kdy tělo požaduje pro své funkce tyroidální hormony, štítná žláza do oběhu uvolní uložené T4. V krvi se vyskytuje T4 buď jako volné (nevázané) nebo vázané na protein (zejména vázané tyroxin-vázající globulin). Koncentrace volného T4 tvoří pouze okolo 0,1 % z celkového T4. T4 je přeměňováno na T3 v játrech a v dalších tkáních. Obdobně jako T4 je T3 vázáno na protein, pouze volné T3 a T4 jsou biologicky aktivní. V oběhu je volné T3 4 – 5krát aktivnější než volné T4.

Jestliže se nevytváří kvůli dysfunkci štítné žlázy nebo pro nedostatek TSH dostatečné množství T4, projeví se u postiženého pacienta příznaky hypotyreózy, jako je zvýšená hmotnost, suchá kůže, citlivost na chlad, nepravidelná menstruace a únava. Pokud štítná žláza vytváří příliš mnoho T4, rychlost pacientových tělesných funkcí bude zvýšená a objeví se příznaky spojené s hypertyreózou, jako je zvýšený srdeční tep, úzkost, ztráta hmotnosti, potíže se spaním, třes rukou, otoky, citlivé oči.

Mnohem častější příčiny dysfukce štítné žlázy souvisí s autoimunitou. Gravesova-Basedowova choroba způsobuje hypertyreózu a Hashimotova tyroiditida způsobuje hypotyreózu. Obě hyper- a hypotyreoźa mohou být způsobeny také jinou tyroiditidou (zánětem štítné žlázy), nádorem štítné žlázy, nadměrnou nebo nedostatečnou produkcí TSH. Důsledky těchto poruch na tvorbu hormonů štítné žlázy může být zaznamenáván a sledováním stanovením celkového T4 (včetně vázané a nevázané části) nebo vyšetřením volného T4 (nevázané formy).

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Krevní vzorek je získán z žíly na vaší paži nebo z paty dítěte.

Je potřeba nějaké přípravy před vyšetřením k zajištění kvality vzorku?
Vyšetření nevyžaduje přípravu. Určité léky mohou interferovat s vyšetřením T4, informujte lékaře o lécích, které užíváte.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Jak je vyšetření využíváno?
Celkové T4 a volné T4 jsou dva nezávislé testy, které mohou pomoci lékaři ověřit funkce štítné žlázy. Celkové T4 se používá již mnoho let k diagnostice hyper- a hypotyreózy. Je to přínosné vyšetření, ale může být ovlivněno množstvím proteinů v krvi schopných vazby na hormony. Volné T4 je novější vyšetření, které hladinami proteinů není ovlivněno. Vzhledem k tomu, že volné T4 je aktivní formou tyroxinu, odráží přesněji funkci hormonů štítné žlázy a ve většině případů jeho stanovení již nahradilo vyšetření celkového T4. Kdykolvi je požadováno stanovení tyroxinu, je obvykle požadováno spolu nebo po provedení vyšetření TSH. To napomáhá lékaři určit zda zpětnovazebný mechanizmus pracuje tak, jak má, a výsledky testů pomohou rozlišit mezi různými příčinami hyper- a hypotyreózy. Někdy bývá vyšetření T3 požadováno k získání další diagnostické informace.

Vyšetření T4 a TSH může být požadováno k zhodnocení stavu pacientů se zvětšenou štítnou žlázou (struma) a jako pomoc při určení ženské neplodnosti. Jestliže má lékař u pacienta podezření na autoimunitní tyroidální poruchu, spolu s vyšetřením T4 může být požadováno i vyšetření tyroidálních protilátek. U pacientů s již diagnostikovanou tyroidální dysfunkcí může být vyšetření T4 anebo TSH požadováno k průběžnému sledování funkce štítné žlázy.

K záchytu kongenitální hypotyreózy u novorozenců je v České republice běžně vyšetřována hladina TSH, méně častěji pak hladina T4. Pokud toto onemocnění není včas rozpoznáno a léčeno, vede k mentální retardaci jedince.

Kdy je vyšetření požadováno?
Celkové nebo volné T4 je zejména požadováno jako odezva na abnormální výsledky TSH. Někdy bývá T4 požadováno spolu s TSH k získání kompletnějšího zhodnocení přiměřenosti zpětnovazebného mechanizmu tyroidálních hormonů. Vyšetření jsou obvykle požadována, pokud jsou u pacienta přítomny příznaky hyper- nebo hypotyreózy. Někdy jsou také požadovány jako screeningové testy během rutinního vyšetření krve, ale odborná veřejnost se stále liší v názoru o přínosu tohoto screeningu a o věku, kdy by měl být prováděn. U pacientů se známým onemocněním štítné žlázy, je vyšetření TSH a někdy T4 požadováno v pravidelných intervalech k sledování účinnosti léčby. U těhotných žen s onemocněním štítné žlázy lékař obvykle požaduje vyšetření štítné žlázy na začátku a na konci těhotenství a v období během porodu k sledování matky a dítěte. V České republice se používá pro screening kongenitální hypotyreózy u novorozenců vyšetření TSH, někdy také T4 v krvi.

Co výsledek vyšetření znamená?
Obecně se dá říci, že vysoké hodnoty volného nebo celkového T4 mohou poukazovat na zvýšenou aktivitu štítné žlázy (hypertyreózu) a naopak nízké hodnoty volného nebo celkového T4 na sníženou aktivitu štítné žlázy (hypotyreózu). Samotná vyšetření nejsou diagnosticky přínosná, ale přimějí lékaře k provedení dalšího vyšetření ke zjištění příčiny nadbytku nebo nedostatku hormonů. Obojí zvýšení i snížení hladiny T4 je spojeno s různými přechodnými a chronickými onemocněními štítné žlázy. Nízké hodnoty T4 společně s nízkou hladinou TSH nebo samostatně vysoké hodnoty T4 s vysokým TSH mohou poukazovat na onemocnění hypofýzy.

Následující tabulka shrnuje výsledky testů a jejich možný význam.

TSH T4 T3 Interpretace
Vysoké Normální Normální Mírná (subklinická) hypotyreóza
Vysoké Nízké Nízké nebo normální Hypotyreóza
Nízké Normální Normální Mírná (subklinická) hypertyreóza
Nízké Vysoké nebo normální Vysoké nebo normální Hypertyreóza
Nízké Nízké nebo normální Nízké nebo normální Netyroidální onemocnění. vzácně (sekundární) hypotyreóza

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.
Mnoho léků včetně estrogenu, určité druhy antikoncepce a velké dávky aspirinu mohou ovlivnit výsledky celkového T4, informujte proto lékaře o lécích, které užíváte. Naopak hladiny volného T4 těmito léky nejsou ovlivněné.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1. Jak těhotenství ovlivňuje hladiny hormonů štítné žlázy?
2. Co je FTI?

1. Jak těhotenství ovlivňuje hladiny hormonů štítné žlázy?
Těhotenství může zvýšit hladiny celkového T4, i když to nemusí znamenat onemocnění štítné žlázy.

2. Co je FTI?
FTI je index volného tyroxinu. Je vypočítán z hodnot T3 uptake testu a celkového T4 a poskytuje odhad hladiny volného T4 v krvi. Používán je vzácně, vytěsnily ho metody pro stanovení volného T3 a T4.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

POZNÁMKA:

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.


DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA:

BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.

LOTHAR, T. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

MASOPUST, J. Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, část I. a část 2, Praha: Karolinum, 1998, 832 s.

RACEK, J., et al. Klinická biochemie. 2. přepracované vydání, Praha: Galén, 2006, 329 s.

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2007, 906 s.

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds, (2005). Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill.

Tento článek byl naposledy aktualizován 1. září 2008.