Další název:
Těhotenský test, Kvalitativní vyšetření hCG, Kvantitativní vyšetření hCG, Beta hCG, Celkový hCG, Celkový beta hCG, Volná beta-podjednotka hCG, Beta-core fragment
Oficiální název:
Lidský choriogonadotropin, Lidský choriový gonadotropin
Související vyšetření:

Triple test nebo Quad test, AFP Maternal


Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Potvrzení a sledování (monitorování) těhotenství (gravidity) nebo pro diagnostiku trofoblastických chorob a tumorů germinativního původu.

Kdy se nechat vyšetřit?
Přibližně 10 dní po vynechání menstruace (některé metody mohou detekovat zvýšené vylučování hCG již po jednom týdnu po početí) nebo jestliže se lékař domnívá na základě vašich příznaků (symptomů), že by se mohlo jednat o mimoděložní těhotenství, trofoblastickou chorobu nebo tumory germinativního původu.

Požadovaný druh vzorku?
Krev odebraná z loketní žíly nebo také vzorek první ranní moče.

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?
hCG je bílkovina (hormon) vytvářena v placentě těhotné ženy ihned po početí. Stanovení v krvi nebo v moči specificky detekuje hCG a potvrzuje těhotenství. Zvýšené množství tohoto hormonu může být detekováno přibližně 10 dní po vynechání menstruace (některé metody mohou detekovat hCG dříve, již po jednom týdnu) nebo jestliže oplodněné vajíčko bylo implantováno do ženské dělohy.

Během prvních týdnů těhotenství udržuje hCG funkci žlutého tělíska (corpus luteum). Tvorba hCG se zvyšuje postupně v prvním trimestru (8-10 týdnů), maximum přibližně 10.týden po poslední menstruaci. Hladiny (koncentrace) hCG potom v další fázi těhotenství pomalu klesají, ustalují se a přetrvávají až do porodu. Několik týdnů po porodu již hCG není současnými metodami stanovení detekován nebo je nalezeno jen velmi malé množství. hCG je také vytvářen některými garminativními tumory (varlata, ovaria) a zvýšené hodnoty jsou nalézány u trofoblastických chorob (choriokarcinom, hydatidózní mola).

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Nejčastěji se hCG stanovuje v krvi odebrané z loketní žíly. Někdy se odebírá vzorek první ranní moče.

 

 

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Jak je vyšetření využíváno?
K průkazu těhotenství se používají i kvalitativní stanovení (zkouška), při které se pouze dokazuje, zda je hCG v normě nebo zda analyzovaný vzorek obsahuje zvýšené množství hCG. Kvantitativní vyšetření hCG (často nazývané Beta hCG) stanovuje aktuální množství hCG přítomné v krvi. Vyšetření hCG pomáhá také diagnostikovat mimoděložní těhotenství, selhávající (patologické) těhotenství a sledovat ženy po potratu. Dále se vyšetření hCG používá při diagnostice trofoblastických chorob nebo tumorů germinativního původu. Vyšetření se požaduje při sledování účinnosti léčby těchto stavů a při zjišťování návratu tumoru.

Kdy je vyšetření požadováno?
Přibližně 10 dní po vynechání menstruace se provádějí kvalitativní vyšetření v moči, pokud chce žena vědět zda je nebo není těhotná (některé metody mohou detekovat hCG již po jednom týdnu po početí). Laboratorně se vyšetřuje množství hCG kvantitativně a přesněji/spolehlivěji, vyšetření také váš lékař požaduje, jestliže předpokládá, na základě vašich příznaků (symptomů), že by se mohlo jednat o trofoblastickou chorobu nebo tumor germinativního původu.


Co výsledek vyšetření znamená?
U netěhotných žen je koncentrace hCG v krvi velmi nízká (méně než 5 U/l). Na začátku těhotenství se množství hCG v krvi zdvojnásobí každé dva až tři dny. Pomalejší nárůst můžeme zaznamenat u mimoděložního těhotenství. Podobně i u patologického těhotenství, kdy se mohou koncentrace hCG i snižovat. Několik týdnů po porodu již hCG není současnými metodami stanovení detekován nebo je nalezeno jen velmi malé množství. Jestliže po porodu hodnoty hCG neklesnou k normálu, je to známka přítomnosti tkáně produkující hCG, která musí být odstraněna.

Vyšetření hCG se dále používá při sledování léčby pacientů s trofoblastickou chorobou a pro včasnou detekci případného návratu onemocnění. Během léčby snižující se koncentrace hCG obecně znamená, že tumor reaguje na léčbu a naopak. Zvýšení koncentrace znamená návrat choroby.


Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.
Testy prováděné na začátku těhotenství příliš brzy, předtím než stanovíme významně zvýšené množství hCG, mohou být falešně negativní. Také přítomnost krve a bílkovin v moči může naopak způsobit, že kvalitativní stanovení hCG v moči může být falešně pozitivní. Falešnou negativitu může naopak způsobit zředěná moč, proto se doporučuje před stanovením hCG v moči, aby pacienti nepili velké množství tekutin.

Falešnou negativitu výsledků hCG v moči mohou způsobovat některé léky (diuretika, antihistamin), jiné léky (antiepileptika, léky proti Parkinsonově chorobě, léky na spaní, sedativa) mohou být zase příčinou nálezu falešně pozitivních výsledků vyšetření hCG.

Výsledky mohou být ovlivněny i jinými látkami, které mohou stanovení hCG rušit. Mohou to být různé protilátky přítomné v krvi u některých osob nebo i části molekuly hCG. Rozdílné výsledky mohou být nalezeny také při použití různých laboratorních metod stanovení hCG. V těchto případech je třeba, v případě potřeby, konzultovat příslušnou laboratoř.

 

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1. Jak mohu srovnat výsledek testu, kterým si stanovení hCG provedu doma, s výsledky laboratorního stanovení ?
2. Co je mimoděložní těhotenství?
3. Kdy se stanovuje hCG v krvi místo v moči?
4. Za kolik dní po porodu bude těhotenský test v moči negativní?


1. Jak mohu srovnat výsledek testu, kterým si stanovení hCG provedu doma, s výsledky laboratorního stanovení ?
Těhotenský test, který si provedete doma je velmi podobný kvalitativnímu stanovení hCG v laboratoři, ale je několik faktorů, které mohou tento test ovlivnit

  • Musíme doma přesně dodržet návod k použití
  • Tyto domácí těhotenské testy se často provádějí příliš brzy po vynechání menstruačního cyklu, pozitivní výsledek můžeme očekávat asi 10 dnů po vynechání, to může vysvětlit tu skutečnost, že někdy může být těhotenský test provedený doma v moči negativní a kvantitativní test provedený v laboratoři ve vzorku krve je již pozitivní (kvantitativní zkouška je citlivější)
  • Všechny kvalitativní hCG zkoušky mají být provedeny pokud možno ve vzorku první ranní moči. Pokud přijmeme velké množství tekutin (káva, džus, voda,atd.) dojde ke zředění moče, koncentrace (množství) hCG se v moči může snížit pod koncentraci, kterou přítomnost hCG dokazujeme jako pozitivní.

2. Co je mimoděložní těhotenství?
Mimoděložní těhotenství vznikne, když oplodněné vajíčko se usadí mimo dělohu. To je situace, která vyžaduje okamžité řešení. Pacientky s mimoděložním těhotenstvím často mají bolesti břicha a děložní krvácení. U mimoděložního těhotenství se vytváří malé množství hCG a také nárůst hodnot je pomalejší než za normálních okolností.

3. Kdy se stanovuje hCG v krvi místo v moči?
Kvantitativní vyšetření hCG měří aktuální množství hCG v krvi; kvalitativní vyšetření v moči detekuje pouze přítomnost hCG. Vyšetření v krvi se vždy dává přednost.

4. Za kolik dní po porodu bude těhotenský test v moči negativní?
Množství hCG se snižuje v moči stejně rychle jako v krvi, většinou je to za 9 až 35 dní, s mediánem 19 dní. Také to závisí na koncentraci hCG v čase porodu. Pokud hodnoty hCG neklesnou k normálu, je to známka přítomnosti tkáně produkující hCG a ta musí být odstraněna.

 

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás
POZNÁMKA:

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.


DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA:

BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.

LOTHAR, T. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

MASOPUST, J. Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, část I. a část 2, Praha: Karolinum, 1998, 832 s.

RACEK, J., et al. Klinická biochemie. 2. přepracované vydání, Praha: Galén, 2006, 329 s.

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2007, 906 s.

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds, (2005). Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill.

Tento článek byl naposledy aktualizován 17. září 2008.