Známé též jako: Vyšetření antigenu
Kvantitativní vyšetření, určující, kolik je přítomno určité látky nebo analytu. Tento typ vyšetření může měřit množství koagulačních faktorů, hormonů, enzymů a mnohých jiných látek. Nicméně toto vyšetření nehodnotí, jak daná látka pracuje či vykonává svou úlohu v těle (nic neřekne o event. poruše funkce).

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.