Známé též jako: Vyšetření antigenu
Kvantitativní vyšetření, určující, kolik je přítomno určité látky nebo analytu. Tento typ vyšetření může měřit množství koagulačních faktorů, hormonů, enzymů a mnohých jiných látek. Nicméně toto vyšetření nehodnotí, jak daná látka pracuje či vykonává svou úlohu v těle (nic neřekne o event. poruše funkce).


Tento článek byl naposledy přezkoumán dne 10. říjen 2008.
Tento článek byl naposledy změněn 10. říjen 2008.