V klinické laboratoři:
1. schopnost testu správně vyloučit jedince, kteří nemají danou nemoc či poruchu;
2. schopnost testu správně detekovat nebo měřit jen jednu látku a vyloučit látky ostatní, v biologickém materiálu též přítomné.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.