V klinické laboratoři:
1. schopnost testu správně vyloučit jedince, kteří nemají danou nemoc či poruchu;
2. schopnost testu správně detekovat nebo měřit jen jednu látku a vyloučit látky ostatní, v biologickém materiálu též přítomné.


Tento článek byl naposledy přezkoumán dne 10. říjen 2008.
Tento článek byl naposledy změněn 10. říjen 2008.