Změna dědičné struktury (DNA); může se objevit spontánně nebo může být vyvolána např. zářením, léky či určitými mutagenními chemikáliemi).

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.