Dna

Popis onemocnění

Chronická dnavá artritida, známá též jako dna, je metabolické onemocnění, při kterém se v kloubech - hlavně nohou a dolních končetin - ukládá kyselina močová, což je příčinou bolesti. Porucha metabolismu vede buď ke zvýšené tvorbě kyseliny močové nebo ke snížené schopnosti ledvin ji vylučovat. Dna je častěji přítomná u pacientů s diabetem II. typu, obezitou, srpkovitou anémií a onemocněním ledvin, nebo se objevuje po užívání léků, které ovlivňují vylučování kyseliny močové.

Dnavé záchvaty se mohou objevit několikrát za rok a trvají několik dní. Během těchto záchvatů se tvoří depozita kyseliny močové ve chrupavkách, šlachách a měkkých tkáních. Deposita v ledvinách mohou způsobit chronické selhání ledvin.

Nejvyšší riziko rozvoje tohoto onemocnění je u mužů a postmenopauzálních žen.

 

Používaná vyšetření

  • vyšetření synoviální (kloubní) tekutiny – ke zjištění přítomnosti krystalů vytvořených z kyseliny močové
  • kyselina močová – zjištění zvýšené hladiny v krvi
  • vyšetření funkce ledvin – k určení, zda se krystaly kyseliny močové hromadí v ledvinách a poškozují jejich činnost

RTG vyšetření postižených kloubů může prokázat tzv. dnavé tofy (depozita kyseliny močové) a poškození svědčící pro dnavou artritidu.

 

Dostupná léčba

Cílem léčby je snížit hladinu kyseliny močové, což zajistí nižší frekvenci a mírnější průběh záchvatů. Používá se např. probenecid nebo sulfinpyrazon, které snížují hladinu kyseliny močové a alopurinol, který blokuje enzym produkující kyselinu močovou. Zvýšený příjem tekutin pomáhá ledvinám vyloučit větší množství kyseliny močové.

 

Literatura a odkazy

 

Arthritis Foundation: Gout


Tento článek byl naposledy přezkoumán dne 30. leden 2011.
Tento článek byl naposledy změněn 30. leden 2011.