Základní jednotka dědičného materiálu; u lidí je to úsek DNA, který obvykle kóduje tvorbu specifického proteinu (bílkoviny).

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.