Progesteron

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Aby se zjistila příčina neplodnosti, zaznamenala ovulace, aby se diagnostikovalo mimoděložní nebo těhotenství s rizikem potratu, aby se monitoroval správný průběh těhotenství a aby se určila příčina abnormálního krvácení z dělohy.

Kdy se nechat vyšetřit?
V určených momentech menstruačního cyklu, aby bylo možné zjistit, zda žena má nebo nemá ovulaci, na začátku těhotenství, pokud symptomy naznačují mimoděložní nebo rizikové těhotenství, během celého těhotenství, aby se zjistilo zdraví placenty a plodu, a v případech abnormálního krvácení z dělohy.

Požadovaný druh vzorku?
Vzorek krve odebraný z žíly na paži.

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ

Progesteron

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Aby se zjistila příčina neplodnosti, zaznamenala ovulace, aby se diagnostikovalo mimoděložní nebo těhotenství s rizikem potratu, aby se monitoroval správný průběh těhotenství a aby se určila příčina abnormálního krvácení z dělohy.

Kdy se nechat vyšetřit?
V určených momentech menstruačního cyklu, aby bylo možné zjistit, zda žena má nebo nemá ovulaci, na začátku těhotenství, pokud symptomy naznačují mimoděložní nebo rizikové těhotenství, během celého těhotenství, aby se zjistilo zdraví placenty a plodu, a v případech abnormálního krvácení z dělohy.

Požadovaný druh vzorku?
Vzorek krve odebraný z žíly na paži.

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ

hCG

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Potvrzení a sledování (monitorování) těhotenství (gravidity) nebo pro diagnostiku trofoblastických chorob a tumorů germinativního původu.

Kdy se nechat vyšetřit?
Přibližně 10 dní po vynechání menstruace (některé metody mohou detekovat zvýšené vylučování hCG již po jednom týdnu po početí) nebo jestliže se lékař domnívá na základě vašich příznaků (symptomů), že by se mohlo jednat o mimoděložní těhotenství, trofoblastickou chorobu nebo tumory germinativního původu.

Požadovaný druh vzorku?
Krev odebraná z loketní žíly nebo také vzorek první ranní moče.

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ

Estrogeny

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Vyšetření se využívá ke sledování koncentrace estrogenů u žen s poruchami menstruačního cyklu, posouzení sterility a infertility, u symptomů menopauzy a dalších hormonálních změn. Taktéž lze vyšetření použít v ranném stadiu těhotenství k posouzení plodu a placenty a při hormonální disbalanci u mužů.

Kdy se nechat vyšetřit?
Vyšetření je doporučováno, pokud pacient vykazuje symptomy hormonální nerovnováhy, při nevysvětlitelném vaginálním krvácení, předčasném, popř. opožděném dozrávání pohlavních orgánů a při nutnosti posouzení feto-placentární jednotky v těhotenství.

Požadovaný druh vzorku?
Krevní vzorek je získán ze žíly na paži pacienta nebo je testován kvantitativní 24-hodinový sběr moče. Ve speciálních případech je možné vyšetření vzorku slin.

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ

Hormonální receptory

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Cílem vyšetření je ověřit, zda je karcinom prsu pozitivní na estrogenové a/či na progesteronové receptory, což pomůže k nasměrování léčby a k určení prognózy.

Kdy se nechat vyšetřit?
Pokud Vám byla nově diagnostikována rakovina prsu nebo pokud došlo k recidivě

Požadovaný druh vzorku
Vzorek tkáněrakoviny prsu získaný bioptickým odběrem nebo při chirurgickém odstranění nádoru lumpektomií (odstranění nádoru s lemem prsní tkáně) či mastektomií (odstranění prsu).

Je potřeba příprava vzorku?
Váš lékař Vám může přestat podávat hormony po určitou dobu před odběrem tkáňového vzorku.

BRCA-1 a BRCA-2

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
S cílem určit riziko rozvoje karcinomu prsu nebo ovaria (vaječníku) spojené s vrozenými abnormalitami genů BRCA-1 či BRCA-2

Kdy se nechat vyšetřit?
Vyskytl-li se ve vaší rodině karcinom prsu u osoby mladší než 50 let nebo karcinom ovaria v jakémkoliv věku

Požadovaný druh vzorku
Vzorek krve, odebraný obvykle z vaší žíly na paži

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ

CEA

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
K určení přítomnosti nádoru v těle a sledování protinádorové léčby.

Kdy se nechat vyšetřit?
Jestliže si lékař myslí, že příznaky vaší nemoci svědčí pro přítomnost nádoru,před začátkem protinádorové terapie, během ní a po jejím skončení.

Požadovaný druh vzorku?
Vzorek je získán ze žíly na paži pacienta.

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ

CA-125

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Pro sledování léčby karcinomu ovaria

Kdy se nechat vyšetřit?
Před zahájením léčby karcinomu ovaria nebo u žen s vysokým rizikem onemocnění karcinomem ovaria, dále v určených intervalech během léčby a po ní

Požadovaný druh vzorku
Vzorek krve, odebraný obvykle z vaší žíly na paži

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ

CA 15-3

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Pro sledování odpovědi na léčbu invazivního karcinomu prsu a včasné odhalení návratu (recidivy) onemocnění

Kdy se nechat vyšetřit?
V případě, že jste byla nebo jste léčena pro invazivní karcinom prsu

Požadovaný druh vzorku
Vzorek krve, odebraný obvykle z vaší žíly na paži

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ

CA 19-9

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
S cílem pomoci odlišit mezi karcinomem pankreatu a žlučových cest a jinými stavy; sledovat odpověď karcinomu pankreatu na léčbu a včas odhalit recidivu onemocnění

Kdy se nechat vyšetřit?
Má-li váš lékař podezření, že trpíte karcinomem pankreatu a v průběhu léčby onemocnění

Požadovaný druh vzorku
Vzorek krve, odebraný obvykle z vaší žíly na paži

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ

PSA

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Jako screeningové vyšetření pacientů se symptomy rakoviny prostaty i bez nich, aby se dalo určit, zda je potřeba provést biopsii prostaty, aby se mohla sledovat efektivita léčby rakoviny prostaty a aby se dala zjistit rekurence tohoto onemocnění.

Kdy se nechat vyšetřit?
Četnost vyšetření PSA závisí na individuálním rozhodnutí, které by mělo vycházet z domluvy lékaře s pacientem. Mezi experty a národními organizacemi pokračuje debata o tom, kdy a jak často by se mělo provádět vyšetření PSA u mužů bez příznaků (pro další podrobnosti se podívejte na screening prostaty pro dospělé a dospělé starší 50 let a výše). Vyšetření PSA se může provést, pokud má muž příznaky ukazující na rakovinu prostaty například ztížené, bolestivé a/nebo četné močení. Také může být prováděno v pravidelných intervalech po ukončení léčby rakoviny prostaty.

Požadovaný druh vzorku?
Vzorek krve odebraný z žíly na paži.

Thyroglobulin

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Pro sledování léčby u některých typů nádorů štítné žlázy a pro detekci návratu onemocnění; v některých situacích může vyšetření pomoci stanovit příčinu hyperthyroidismu

Kdy se nechat vyšetřit?
Před a po léčbě karcinomu štítné žlázy, před a po léčbě radioaktivním jodem, a v pravidelných intervalech při sledování zda nedochází k návratu onemocnění Požadovaný druh vzorku krve odebrané z vaší loketní žíly

Požadovaný druh vzorku:

Vzorek krve odebrané z vaší loketní žíly

Kalcitonin

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Pomoci diagnostikovat a sledovat hyperplazii C-buněk a medulárního karcinomu štítné žlázy (medullar thyroid cancer, MTC); vyhledávat osoby se zvýšeným rizikem pro mnohočetnou endokrinní neoplazii 2. typu (MEN 2)

Kdy se nechat vyšetřit?
Má-li váš lékař podezření, že trpíte MTC, jste-li léčen(a) pro MTC nebo má-li váš rodinný příslušník MTC nebo MEN 2

Požadovaný druh vzorku
Vzorek krve, odebraný obvykle z vaší žíly na paži

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ

Co je vyšetřováno?

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?

Tumorové markery (také se používá název nádorové markery) jsou nejčastěji proteiny, které jsou přítomny v nádoru nebo jsou vytvářeny nádorem nebo jsou v našem organismu vytvářeny jako odpověď na přítomnost nádoru. Mohou být detekovány v krvi, moči nebo vzorcích tkáně. Většinou nejsou specifické pro typ nádoru, můžeme je stanovit u různých typů nádorů. Můžeme je také dokázat u celé řady nenádorových chorob. Tedy je zřejmé, že pomocí vyšetření tumorových markerů není možné s jistotou prokázat nádor a pro stanovení diagnózy se nepoužívají.

Existuje celá řada tumorových markerů, které lékaři využívají. A stále jsou ve výzkumu další. Mnohdy však se však stává, že některé nové markery, když jsou poprvé popsány výzkumně, vzbudí pro jejich praktické využití velké naděje, ale dalšími studiemi se často prokáže, že nejsou o nic lepší než již používané markery.

Základním požadavkem je, aby byl tumorový marker použitelný pro vyhledávání (screening) a diagnostiku nádoru pokud možno v jeho raném stadiu, kdy je nádor léčitelný a před tím, než dojde k jeho růstu a rozšíření. S jistou opatrností a omezením lze konstatovat, že v současné době pouze jeden tumorový marker by se mohl použít pro vyhledáván, a tím je Prostatický specifický antigen (PSA) u mužů. Ostatní markery buď nejsou dostatečně specifické (je mnohofalešné pozitivity a to vede k dalšímu drahému vyšetřování) nebo je nejde stanovit v počáteční fázi růstu nádoru.

Některé osoby jsou pro vznik nádoru ve větším riziku, neboť mají v genech dědičné mutace.

Pro nalezení některých mutací jsou již k dispozici vyšetření, kterými se toto riziko vzniku určitého typu nádoru laboratorně stanovuje. BRCA1 a BRCA2 jsou příklady mutací v genu, používají se ke stanovení dědičného rizika nádoru prsu a nádoru ovaria (vaječníku). Více informací naleznete v přehledu genetického testování.

Kdy je vyšetření objednáváno?

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Kdy je vyšetření objednáváno?

Pozitivní výsledek při vyšetření tumorových markerů neznamená vždy přítomnost nádoru, ale ani negativní výsledek ještě nezaručuje jeho nepřítomnost.

V současné době se konečná diagnóza nádoru provádí vyšetřením vzorku tkáně získaného biopsií.

Nicméně informace, které vyšetřením tumorových markerů zjistíme, mohou být užitečné pro:

  • Screening (vyhledávání). Vzhledem k nízké dignostické senzitivitě a specifitě není většina nádorových markerů vhodná k tomuto účelu u vyšetřovaných bez příznaků. Problematiku zavedení screeningu karcinomu prostaty u mužů nad 5 let řeší odborné společnosti. Screening kolorektálního karcinomu pomocí vyšetření okultního krvácení (důkazem krve ve stolici) je zatím záležitostí ojedinělých akcí.
  • Diagnostiku. Podobně jako nejsou nádorové markery vhodné pro screening onemocnění, nejsou nádorové markery vhodné ani pro primární diagnostiku.
  • Stadium choroby (staging).Tímto pojmem rozumíme posouzení anatomického rozsahu onemocnění, vysoká hodnota nádorového markeru v krevním séru může např. upozornit na nesprávně určené nižší stadium choroby.
  • Stanovení prognózy.Určení prognózy onemocnění není podstatnou rolí rozpustných nádorových markerů. Určitý význam má AF a hCG u terminativních nádorů, CEA u kolorektálních karcinomů, případně beta2-mikroglobulin u myelomů.
  • Účinek terapie.Sledování účinku terapie pomocí nádorových markerů je významnou indikací vyšetření nádorových markerů. Je třeba správně zvolit intervaly odběrů krve k vyšetření tak, aby skutečně postihl efekt terapie.
  • Sledování léčby.Tumorové markery mohou být užitečné při sledování efektivity léčby. Pokud koncentrace markeru klesá, je zřejmé, že léčba účinkuje; jestliže se koncentrace markeru nemění nebo vzrůstá, je potřeba léčbu změnit. Vždy je třeba hodnotit tyto laboratorní informace opatrně.
  • Stanovení návratu.Jednou z nejužitečnějších použití tumorových markerů je sledování, zda nedochází k novém návratu onemocnění. Jestliže koncentrace tumorového markeru je před léčbou zvýšena, po léčbě nízká a potom se opět začne jeho koncentrace zvyšovat, je velmi pravděpodobné, že dochází k návratu onemocnění. (Jestliže byl nádor odstraněn chirurgicky, tak to může také znamenat, že nádor nebyl odstraněn úplně)

Přehled některých používaných tumorových markerů

Tumorový marker

Nádory

Poznámky

Použití

Odebíraný materiál

AFP

(Alfa-1-fetoprotein)

Jater, germinativní nádory ovarií nebo varlat

Zvýšen u hepatitid a fyziologicky v těhotenství

Pomoc při diagnostice, sledování léčby a odhadu návratu

Krev

B2M

(Beta-2 mikroglobulin)

Mnohočetný myelom a lymfocytární systém

Přítomen i u jiných chorob jako je Crohnova choroba a hepatitidy. Používá se i u poruch funkce ledvin

Stanovení prognózy

Krev

CA 15-3

Prsa a jiné orgány, včetně plic, ovaria

Zvýšen u benigních chorob prsů, trávicího ústrojí, hepatitid

Stanovení stadia choroby, sledování léčby a odhadu návratu

Krev

CA19-9

Pankreas, kolorektální nádory, žlučový trakt

Také zvýšen u pankreatitidy, zánětlivých onemocnění žaludku a střev

Stanovení stadia choroby, sledování léčby a odhadu návratu

krev

CA72-4

Ovaria, horní gastrointestinální trakt

Často se kombinuje s CA-125

Pomoc při diagnostice

Krev

CA-125

Ovaria

Také zvýšen u onemocnění děložní sliznice a ovarií, chronické onemocnění jater

Pomoc při diagnostice, sledování léčby a odhadu návratu

Krev

Kalcitonin

Štítná žláza (medulární karcinom)

Také zvýšen u perniciozní anemie a zánětu štítné žlázy

Pomoc při diagnostice, sledování léčby a odhadu návratu

Krev

CEA(Karcinoembryonální antigen)

Kolorektální nádory, plíce, mléčná žláza, štítná žláza, játra, děložní čípek

Také zvýšen u hepatitid, pankreatitidy a u kuřáků

Sledování léčby a odhadu návratu

Krev

Chromogranin A (CgA)

Také zvýšen u terapie kortikoidy, poruchách jater a ledvin

Sledování odhadu návratu choroby

Krev

Estrogenové receptory

Prsa

Zvýšení u nádorů ovlivnitelných hormony

Stanovení prognózy a sledování terapie antiestrogeny

Tkáň

hCG

(Lidský choriový gonadotropin)

Varlata

Fyziologické zvýšení v těhotenství,dále u myomů(nezhoubné nádory ze svaloviny) a ovariálních cyst

Pomoc při diagnostice, sledování léčby a odhadu návratu

Krev

Moč

Her-2/neu

Prsa

Onkogen, který je přítomný v 20-30% u invazivních nádorů prsu

Stanovení prognózy a určení terapie

Tkáň

Monoklonální imunoglobuliny

Mnohočetný myelom a Waldenstromova makroglobulinemie

Nadprodukce imunoglobulinu nebo protilátky často nalézaného při elektroforéze proteinů v séru

Pomoc při diagnostice, sledování léčby a odhadu návratu

Krev

Moč

NSE (neuron-specifická enoláza)

Neuroblastomy, malobuněčný karcinom plic

Zvýšení u plicních onemocnění, jaterních chorob

Sledování léčby

Krev

Progesteronové receptory

Prsa

Zvýšení u nádorů ovlivnitelných hormony

Stanovení prognózy a sledování terapie

Tkáň

PSA

(Prostatický specifický antigen)

Prostata

Zvýšení u benigní hypertrofie a zánětu prostaty, zvyšuje se s věkem

Možný screening a pomoc při diagnostice, sledování léčby a odhadu návratu

Krev

S-100

Metastazující melanomy

Akutní poškození mozku, kostní zlomeniny, zánětlivá a infekční onemocnění

Pomoc při diagnostice

Krev

Tyroglobulin

Štítná žláza

Stanovení po odstranění štítné žlázy, hodnocení léčby

Odhad návratu

Krev

Další informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Další informace

www.cskb.cz (Doporučení české společnosti klinické biochemie, České onkologické společnosti a České společnosti nukleární medicíny-sekce imunoanalytických metod k využití nádorových markerů v klinické praxi)

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. května 2015.