Dědičný materiál, který je schopen vyvolat maligní přeměnu buňky; některé z nich byly nalezeny v lidských tkáních jako možné příčiny rakoviny. Určité onkogeny mohou mít roli při normálním růstu a vývoji; jsou-li poškozeny nebo mutovány, může to vést ke vzniku rakoviny.


Tento článek byl naposledy přezkoumán dne 10. říjen 2008.
Tento článek byl naposledy změněn 10. říjen 2008.