Co je hematurie?

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Další název: Krev v moči

Co je hematurie?

Hematurie je označení pro nález krve v moči. Není to nález normální, nýbrž patologický; přestože dělá svému nositeli starosti, nemusí vždy být signálem k poplachu. Hematurie je příznak, nikoliv sama choroba. Jestliže se objeví, měla by praktického lékaře vest k tomu, aby se snažil zjistit její příčinu.

Přítomnost krve v moči může být viditelná nebo krve může být tak malé množství, že se dá prokázat jen během vyšetření moči, které je součásti rutinní prohlídky. Moč je normálně čirá tekutina, mající různý odstín žluté barvy, která se pohybuje od bledě slámové až po světle jantarovou v závislosti na koncentraci moči. Je-li krev v moči, je její barva obvykle změněná, ale nemusí být nezbytně červená.

 • Silná hematurie (makroskopická, viditelná) se projeví růžovou až červenou barvou, někdy má barvu čaje či kofoly. Někdy se v moči mohou objevit krevní sraženiny nebo jsou vidět kapky krve, padající do moči v toaletě při močení.
 • Mikroskopická hematurie (není vidět prostým okem) nemění barvu moči.

Mnohé příčiny hematurie se týkají vylučovacího ústrojí, které se skládá ze dvou ledvin, dvou močovodů, močového měchýře a močové trubice.

 • Moč se neustále tvoří v ledvinách, které filtrují škodliviny z krve do moči.
 • Je pak odváděna z ledvin do močového měchýře, kde se skladuje, dokud není vyloučena z těla močovou trubicí.

Krev v moči však může mít příčinu i v onemocnění jiných orgánů; více se dozvíte v diskusi v sekci „Příčiny hematurie“.

Příčiny hematurie

Některé z příčin hematurie jsou benigní dočasné stavy, které nepředstavují žádné nebezpečí a mizí po léčbě či dokonce bez ní. Naproti tomu jiné příčiny patří mezi kritické stavy nebo představují chronické stavy, které vyžadují specifickou léčbu a sledování.

Abychom posoudili závažnost hematurie a mohli rozhodnout o příslušné léčbě, je třeba doplnit další vyšetření. Součástí tohoto vyšetření, prováděného praktickým lékařem, je zhodnocení osobní anamnézy a fyzikální vyšetření s cílem zjistit příznaky a potíže, které pomohou určit příčinu hematurie.

Je třeba zodpovědět např. následující otázky:

Je to opravdu krev?
Toto je jedna z prvních otázek – je to opravdu krev, co je vidět v moči?

 • Červenohnědé zabarvení moči může pocházet také od složek potravy, jako je červená řepa nebo reveň, nebo je mohou způsobit léky, např. fenolftalein, fenothiaziny, fenacetin aj.
 • Hemoglobinurie znamená přítomnost volného hemoglobinu v moči. Za některých podmínek se červené krvinky rozpadají (hemolyzují) a uvolňuje se z nich hemoglobin – bílkovina obsahující železo, která dává červeným krvinkám jejich barvu. Přebytek hemoglobinu je vylučován močí, a díky tomu se její barva mění na červenou nebo připomíná barvu čaje. Hemolytické anémie včetně srpkovité anémie mohou též vést k hemoglobinurii.
 • I jiné látky vytvářené v těle mohou měnit barvu moči. Tak např. bilirubin, který je normálně vylučován játry do žluče, se může při poškození či chorobách jater hromadit v krvi, dostává se do moči a způsobuje její jantarovou barvu. Tento nález je závažný a vyžaduje další vyšetření, nejedná se však o hematurii. Jiným příkladem je myoglobin, malá bílkovina, která váže kyslík v srdečním svalu a v kosterních svalech; může být filtrována z krve ledvinami a vylučována tak do moči. Vysoká koncentrace myoglobinu může způsobit červenou barvu moči a barva moči je pak stejná jako u hematurie.

Pochází krev z močového traktu?
Znečištění moči krví může být způsobeno:

 • krvácením z vaginy, např. při menstruaci
 • hemoroidy

Může hematurii způsobit infekce?
Infekce močových cest může někdy vyvolat zákal moči, která zapáchá po amoniaku; nemocný má pálení při močení a někdy i hematurii.

 • Záněty močových cest nejčastěji postihují močový měchýř (cystitis) a jsou obvykle způsobeny bakteriemi; vzácně je vyvolávají viry, kvasinky nebo paraziti.
 • Infekce ledvin – zánět močových cest se někdy může šířit až na ledviny.

Je hematurie bez známé příčiny nebo je vyvolána známou příčinou?
Někdy se krev v moči objeví a zmizí, aniž jsme schopni identifikovat její příčinu. Jindy se může jednat o známou příčinu, která se dá odstranit či sama zmizí, např.:

 • Vyčerpávající fyzická zátěž
 • Horečka
 • Expozice toxickými látkami, jako jsou kontrastní látky při rtg vyšetření
 • Některé léky, např. nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), aspirin nebo léky, které snižují krevní srážlivost a mohou tak zvýšit riziko vzniku krvácivých příhod včetně krvácení do močových cest
 • Lékařský výkon, který mechanicky poškozuje vylučovací ústrojí, jako je operace či biopsie ledviny, zavádění močové cévky, mohou způsobit přechodnou hematurii.
 • Úraz ledviny nebo močového měchýře
 • Izolovaná příhoda, jejíž příčina nebyla nikdy objasněna

Je hematurie následkem zánětu nebo podráždění močového traktu (nebo onemocnění prostaty u mužů) nebo následkem blokády močových cest kamenem?
Následující stavy mohou způsobit hematurii, bolesti při močení, nucení na močení a obtížené močení:

 • Uretritis – zánět močové trubice
 • Prostatitis – zánět prostaty (která u muže obklopuje močovou trubici)
 • Benigní hyperplazie prostaty (BHP)
 • Močové kameny (ledvinové či v močovém měchýři)

Je hematurie způsobena onemocněním ledvin nebo stavem, který může vést k poškození ledvin?

 • Je množství ledvinových onemocnění, která mohou způsobit hematurii. Příkladem je glomerulonefritis, onemocnění spojené se zánětem filtrační složky ledvin (glomerulů).
 • Diabetes a vysoký krevní tlak (hypertenze) patří k nejčastějším příčinám poškození ledvin a mohou někdy vést k hematurii.
 • Polycystická choroba ledvin je dědičné onemocnění, které vede k tvorbě cyst v ledvinách a posléze až k selhání ledvin.

Je hematurie způsobena jiným onemocněním močových cest?

 • Strukturní abnormality močových cest mohou vést ke krvácení.
 • V močových cestách se mohou vytvářet krevní sraženiny.

Je hematurie projevem jiného chronického a nebo dědičného onemocnění?
Může to být porucha postihující celý organismus (systémové onemocnění) nebo stav, který vede k nadbytku krve v močových cestách a k hematurii. Mezi tyto příčiny patří:

 • Krvácivé poruchy, které vedou k epizodám nadměrného krvácení z různých míst. Patří sem např. hemofilie a trombocytopenie.
 • Alportův syndrom – dědičné onemocnění spojené s hematurií a proteinurií (bílkovina v moči)
 • Autoimunitní onemocnění – u této skupiny chorob imunitní systém nesprávně napadá a poškozuje tkáně a orgány samotného pacienta včetně ledvin.

Může být hematurie způsobena rakovinou?
Zhoubné nádory močového traktu a prostaty mohou vést k hematurii. Patří mezi ně:

 • Rakovina močového měchýře
 • Rakovina ledvin
 • Rakovina prostaty

 

Příznaky a potíže

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Příznaky a potíže

Mnoho osob s hematurií nemá žádné jiné příznaky ani potíže. Jiní mají naopak příznaky spojené s příčinou hematurie.

Jsou to např.:

 • Bolestivé močení
 • Časté močení a nucení na močení
 • Bolesti v břiše a nebo v zádech
 • Potíže při močení (přerušovaný tok moči, obtížné močení)
 • Horečka (u infekcí)
 • Otoky, např. nohou, kotníků, dolních končetin
 • Silná bolest (u ledvinových kamenů)

 

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Vyšetření

Vyšetření se provádí s cílem zjistit rozsah, tíži a přetrvávání hematurie a určení její příčiny. Praktický lékař obvykle ordinuje počáteční soubor vyšetření k průkazu hematurie a k potvrzení či naopak vyloučení jejích nejběžnějších příčin. Podle výsledků tohoto prvotního vyšetření a podle příznaků a potíží nemocného se pak ordinují další, speciálnější vyšetření.

Laboratorní vyšetření:

Základní vyšetření:

 • Vyšetření moči je prvním vyšetřením, které potvrdí či vyloučí hematurii. Skládá se z posouzení vzhledu moči a chemického vyšetření; masivní hematurie se projeví změnou zbarvení moči a je potvrzena chemickým vyšetřením diagnostickým proužkem („papírkem“). Při patologickém výsledku následuje mikroskopické vyšetření. Moč se může vyšetřit opakovaně. I ostatní nálezy při vyšetření moči, např. přítomnost bílkoviny, mohou pomoci s určením příčiny hematurie.
 • Vyšetření koncentrace kreatininu a močoviny v krevním séru se provádí pro zhodnocení funkce ledvin; mohu být součástí celého panelu laboratorních vyšetření.
 • Kompletní krevní obraz slouží k vyšetření počtu a dalších charakteristik krevních buněk a krevních destiček; může být indikován jako základní test k posouzení zdravotního stavu nebo při podezření na anémii, infekci a jiné abnormality krevních buněk.

Možné další laboratorní vyšetření k posouzení možného onemocnění ledvin a jejich funkce jsou např.:

 • Vyšetření bílkoviny či albuminu v moči
 • Odhad glomerulární filtrace (eGF) a vzácně i výpočet clearance kreatininu
 • Cystatin C může být stanoven místo sérového kreatininu a slouží i k výpočtu glomerulární filtrace
 • Kultivační vyšetření moči s cílem rozpoznat bakteriální infekci
 • Cytologické vyšetření moči k odhalení abnormálních (nádorových) buněk v moči

Mohou být ordinována i některá další vyšetření, jsou-li potřebná k odhalení příčiny hematurie. Patří mezi ně např.:

Nelaboratorní vyšetření

Užívají se k rozpoznání abnormalit v močových cestách, poškození ledvin, uzávěru močových cest, nádorů a močových kamenů; mohu zahrnovat:

 • Cystoskopii
 • Vyšetření břicha ultrazvukem (sonografii)
 • Výpočetní tomografii (CT)
 • Cystouretrografii během močení
 • Vyšetření pomocí radioizotopů

 

Léčba

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Léčba

V případě ojedinělé příhody s hematurií s jasnou příčinou, např. při extrémní fyzické zátěži, není žádná léčba nutná. Léčba dalších případů hematurie se volí podle její příčiny a podle potíží nemocného.

Nález krve v moči by měl být vždy konzultován s praktickým lékařem; pacient by se měl podrobit ordinovaným vyšetřením, aby se určila příčina a závažnost hematurie a zvolila i vhodná léčba

 

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Na těchto webových stránkách:

Vyšetření: Vyšetření moči, Kultivační vyšetření moči, Bílkovina v moči, Močovina, Kreatininová clearance, Mikroalbuminurie, eGF, Vyšetření močových kamenů, Krevní obraz, Autoprotilátky, Vyšetření srpkovité anémie, PT, APTT

Nemoci a stavy: Ledviny a jejich funkce, Močová infekce, Proteinurie, Diabetes, Hypertenze, Srpkovitá anémie, Krvácivé choroby, Abnormální varianty hemoglobinu, Autoimunitní onemocnění, Benigní hyperplazie prostaty, Rakovina prostaty

Jiné odkazy:

Doporučení České společnosti klinické biochemie a České nefrologické společnosti k diagnostice chronického onemocnění ledvin (http://www.cskb.cz/res/file/KBM-pdf/2014/2014-3/KBM_3_2014_Dop-ledviny-139.pdf)

BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.

LOTHAR, T. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

MASOPUST, J. Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, část I. a část 2, Praha: Karolinum, 1998, 832 s.

RACEK, J., et al. Klinická biochemie. 2. přepracované vydání, Praha: Galén, 2006, 329 s.

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2007, 906 s.

Kasper DL., Braunwald E., Fauci AS., Hauser SL., Longo DL., Jameson JL. eds. Harrison's Principles of Internal Medicine, 2005, 16th Edition, McGraw Hill.

 

Show Pagination

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.