Jeden ze čtyř hlavních skupin (mikro)organismů (bakterie, viry, houby a paraziti), které žijí na úkor hostitelského organismu.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.