Mikroorganismus skládající se z jádra, tvořeného nukleovou kyselinou (buď DNA nebo RNA) a bílkovinného obalu. Virus ke svému rozmnožování potřebuje hostitelskou buňku. Rozmnožuje se po napadení (infekci) hostitelské buňky a donucení této buňky, aby vytvářela virovou nukleovou kyselinu a bílkovinu.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.