Známá též jako: Ribonukleová kyselina
Molekula obsahující dědičnou informaci, která se podílí na buněčných dějích, zejména tvorbě bílkovin.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.