Oficiální název:
Kreatinin
Související vyšetření:

Močovina, eGF, Kreatininová clearance, CMP, BMP


Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Slouží k určení funkce ledvin a při onemocnění ledvin k monitorování léčby.

Kdy se nechat vyšetřit?
Rutinně jako součást komplexního vyšetření, dále v případě, že Váš lékař má podezření na porušenou funkci ledvin, nebo pokud jste akutně nebo chronicky nemocný s potížemi, které by mohly zasáhnout Vaše ledviny nebo jsou způsobené špatnou funkcí ledvin. K monitorování léčby při onemocnění ledvin nebo k ověření funkce ledvin při léčbě určitými léky.

Požadovaný druh vzorku?
Vzorek venózní krve získaný z odběru na paži a případně sběr moče za 24 hod.

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?
Toto vyšetření stanovuje hladinu kreatininu v krvi a/nebo moči. Kreatinin je odpadní produkt produkovaný ve svalech ze složky nazývané kreatin. Kreatin je využíván tělními buňkami v procesu tvorby energie potřebné ke kontrakci svalů a je produkován na poměrně konstantní hladině. Téměř všechen kreatinin je vylučovaný ledvinami, proto je hladina kreatininu v krvi dobrým měřítkem toho, jak dobře ledviny pracují. Produkované množství závisí na velikosti člověka a jeho svalové hmotě.Z toho důvodu je koncentrace kreatininu mužů lehce vyšší než u žen a dětí.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Vzorek krve je získán ze žíly na paži. Můžete být požádán o kompletní sběr moče za 24 hod. navíc k odběru venózní krve. Ošetřující lékař nebo laboratoř Vám vydá velkou sběrnou nádobu a návod jak správně sbírat tento typ vzorku. Obvykle budete požádán začít sběr moče jakmile se ráno probudíte a vyprázdníte močový měchýř. Budete sbírat veškerou moč až do stejné doby následujícího dne.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Jak je vyšetření využíváno?
Vyšetření hladiny kreatininu je obvykle požadováno společně se stanovením močoviny ke zhodnocení funkce ledvin. Oba dva testy se často objednávají jako součást skupiny vyšetření, které slouží ke zhodnocení funkce hlavních orgánů v těle. Tato vyšetření jsou objednávána u zdravých jedinců během běžné lékařské prohlídky a u akutních nebo chronicky nemocných pacientů na ambulanci a/nebo u hospitalizovaných. Jestliže kreatinin a močovina nejsou v normálním rozmezí hodnot nebo pacient trpí základním onemocněním, jako je diabetes, který je znám tím, že ovlivňuje ledviny, pak tato dvě vyšetření by měla monitorovat postup ledvinové dysfunkce a efektivitu léčby.Vyšetření kreatininu a močoviny v krvi by mělo být požadováno ke zhodnocení funkce ledvin před některými procedurami jako je CT (počítačová tomografie), které mohou vyžadovat použití některých léků, které by mohly poškodit ledviny.
Kombinace hladin krevního a močového kreatininu může být využito k výpočtu kreatininové clearence. Ta měří jak efektivně ledviny filtrují malé molekuly jako kreatinin z krve. Močový kreatinin může být také využit s celou řadou dalších močových vyšetření jako korekční faktor. Jelikož je produkován a odstraňován v relativně konstantním množství, tak množství kreatininu v moči může být srovnáváno s množstvím jiné složky (jako je bílkovina), která byla změřena.
Měření sérového kreatininu (závislé na věku, váze a pohlaví) se také využívá k výpočtu odhadované rychlosti glomerulární filtrace (EGFR), které se využívá jako screeningový test k odhadu poškození ledvin.

Kdy je vyšetření požadováno?
Kreatinin může být součástí rutinního komplexního vyšetření krve v případě, že někdo má nespecifické zdravotní problémy, je akutně nemocný nebo lékař má podezření na onemocnění ledvin. Vyšetření kreatininu v krvi může být požadováno společně s vyšetřením močoviny v pravidelných intervalech, kdy pacient má známou poruchu ledvin nebo má onemocnění, které ovlivňuje funkci ledvin nebo zhoršuje jejich dysfunkci. Stanovení je také využíváno v případě, že je plánováno CT, před a během lékové terapie při léčbě určitými léky a před a po dialýze k monitorování efektivity léčby.

Co výsledek vyšetření znamená?
Zvýšená hladina kreatininu v krvi naznačuje onemocnění, které postihuje funkci ledvin.

Mezi tyto onemocnění patří:

  • glomerulonefritida (poškození nebo otok krevních cest v ledvinách způsobené např.: infekcí nebo autoimunitním onemocněním);
  • pyelonefritida (bakteriální infekce ledvin);
  • akutní tubulární nekróza (smrt buněk v malých ledvinový tubulech způsobená např.: drogami nebo toxiny);
  • obstrukce v močovém traktu; onemocnění prostaty, ledvinové kameny
  • snížený tok krve do ledvin v důsledku šoku, dehydratace, městnavé selhání srdce, ateroskleróza, nebo jako komplikace diabetu

Kreatinin může být přechodně zvýšený i v důsledku svalového poranění.
Nízké hladiny kreatininu nejsou běžné a obvykle se nesledují. Hladina kreatininu koresponduje s množstvím svalové hmoty v těle člověka, nízké hladiny mohou být důsledkem snížení svalové hmoty v těle (tak jako ve stáří).
Hladina kreatininu je obecně lehce nižší během těhotenství.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.
Léky jako aminoglykosidy (gentamicin) mohou způsobit poškození ledvin a proto se hladina kreatininu monitoruje. Jiné léky, jako jsou cephalosporiny, mohou zvyšovat hladinu kreatininu bez vlivu na funkci ledvin.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1. Má cvičení vliv na hladinu kreatininu?
2. Jak dieta ovlivňuje hladinu kreatininu?
3. Co je kreatin? Jestliže budu užívat kreatin, vzroste hladina mého kreatininu?
4. Mění se hladina kreatininu s věkem?
5. Jaká jiná stanovení jsou obvykle požadována spolu s kreatininem?

1. Má cvičení vliv na hladinu kreatininu?
Obecně, mírné cvičení hladinu kreatininu neovlivní. Jestliže budete cvičit dál a budete budovat svalovou hmotu, hladina kreatininu může lehce vzrůst, ale nedosáhne abnormálních hodnot.

2. Jak dieta ovlivňuje hladinu kreatininu?
Obecně, hladina kreatininu není ovlivněna normální dietou. Hladina kreatininu může být zvýšená o 10%-30% u osob, které jedí stravu s vysokým obsahem masa.

3. Co je kreatin? Jestliže budu užívat kreatin, vzroste hladina mého kreatininu?
Kreatin je látka, která je primárně tvořena v játrech a transportována do svalů, kde se využívá jako zdroj energie pro svalovou aktivitu. Jakmile se dostane do svalu, část kreatinu je spontánně přeměněno na kreatinin. Množství kreatinu a kreatininu závisí na svalové hmotě, proto muži mají obvykle vyšší hladinu než ženy. Kreatin je v dnešní době dostupný jako doplněk stravy. V případě, že budete užívat kreatin, hladina kreatininu v krvi, může být vyšší než, když tento doplněk stravy nebudete užívat. Měl byste oznámit lékaři všechny doplňky stravy, které užíváte, aby mohl správně vyhodnotit laboratorní nález.

4. Mění se hladina kreatininu s věkem?
Hladina kreatinu koresponduje jednak se svalovou hmotou, jednak s funkcí ledvin. Jak člověk stárne, tak se zmenšuje svalová hmota, ale ledviny mají tendenci pracovat méně efektivně. Výsledkem je jen velmi malá změna v hladině kreatininu v krvi v závislosti na věku.

5. Jaká jiná stanovení jsou obvykle požadována spolu s kreatininem?
Kreatinin a močovina primárně ukazují schopnost ledvin filtrovat odpadní produkty z krve. Lékař může dále požadovat stanovení elektrolytů, jako je sodík, draslík a nebo vápník, aby lépe porozuměl jak ledviny pracují.

 

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás
POZNÁMKA:

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.


DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA:

BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.

LOTHAR, T. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

MASOPUST, J. Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, část I. a část 2, Praha: Karolinum, 1998, 832 s.

RACEK, J., et al. Klinická biochemie. 2. přepracované vydání, Praha: Galén, 2006, 329 s.

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2007, 906 s.

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds, (2005). Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill.

Tento článek byl naposledy aktualizován 23. září 2009.