Oficiální název:
Testování salicylatů

Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?

Chcete-li zjistit, zda nedošlo k předávkování salicyláty, resp. zhodnotit jeho závažnost a sledovat další průběh. Někdy se sleduje předávkování, pokud pacient má předepsané pravidelné zvýšené dávky salicylátů.

Kdy se nechat vyšetřit?

Máte-li příznaky jako je nevolnost, hyperventilace, zvonění v uších (tinnitus) nebo stavy zmatenosti, které můžou být způsobeny požitím příliš mnoho aspirinu nebo léků obsahující salicyláty.

Je-li podezření, že vaše dítě mohlo požít významné množství salicylátů; v pravidelných intervalech při monitorování předávkování nebo při užívání salicylátů u onemocnění jako revmatoidní artritida nebo jiné autoimunitní onemocnění.

Požadovaný druh vzorku?

Vzorek krve ze žíly na paži pacienta.

Příprava na laboratorní vyšetření?

Žádné, ale lékař se může zeptat, kdy a jaké množství salicylátů jste si naposledy vzal. Pokud užíváte pravidelně předepsané dávky salicylátů, lékař může požadovat odběr vzorku krve těsně před další dávkou (minimální koncentrace látky v krvi pacienta). Informujte svého lékaře o všech dalších lécích, které užíváte.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?

Salicyláty jsou skupinou léků, včetně aspirinu, které jsou dostupné na lékařský předpis i jako volně prodejné léky. Často se používají k zmírnění bolesti a zánětu, ke snížení horečky, a aby se zabránilo nadměrnému srážení krve.

Tímto vyšetřením se stanovuje koncentrace salicylátů v krvi za účelem jejich detekce a / nebo sledování předávkování (otravy salicyláty).

Aspirin je nejčastější salicylát, ale jsou i jiné přípravky, včetně metylsalicylátu, který je přítomen v libavkovém oleji používaném v některých krémech uvolňujících bolest ve svalech. Metylsalicylátové krémy a deriváty kyseliny acetylsalicylové jsou absorbovány do těla přes kůži.

Při perorálním požití salicylátů (aspirin) dochází k jejich transformaci na kyselinu salicylovou, která se absorbuje v žaludku a tenkém střevě a dále je přenesena do krevního oběhu. Látka je metabolizována v játrech a vylučována z těla v moči během několika hodin.

Při běžném dávkování krevní koncentrace salicilátů typicky stoupá v průběhu dvou hodin po podání, ale tato doba může být prodloužena o 12 hodin nebo více při podání enterosolventní formy léku a nebo léku s prodlouženým uvolňováním.

Je-li požito příliš mnoho salicylátů jednorázově (akutní toxicita), a nebo v delším časovém období (chronická toxicita) a je-li snížena schopnost těla odstranit salicyláty, pak se začnou projevovat známky a příznaky spojené s toxicitou. Schopnost těla účinně odstranit salicyláty je ovlivněna pH krve a moči (kyselost / zásaditost) a funkcí ledvin.

Volně prodejné salicyláty se používají podle potřeby nebo pravidelně ke snížení bolesti, horečky a zánětu. Nízké dávky aspirinu mohou být přijaty v pravidelných intervalech, aby se snížilo riziko srážení krve (trombóza), riziko srdečního infarktu nebo cévní mozkové příhody u pacientů s vysokým rizikem těchto onemocnění. Aspirin může být také použit ke snížení rizika komplikací u někoho, kdo má infarkt myokardu, nebo u pacientů, kteří v poslední době infarkt myokardu prodělali. Aspirin je také používán u pacientů s myeloproliferativními novotvary (např. polycythemia vera, esenciální trombocytémie). Méně často je aspirin předepisován pro zmírnění příznaků revmatoidní artritidy (RA) a osteoartritidy, stejně jako u příznaků autoimunitních onemocnění, jako je lupus.

V případě správného dávkování jsou terapeutické dávky salicylátů bezpečné a účinné pro většinu dospělých. Nadměrné množství salicylátů však mohou být toxické, ovlivňuje dýchání a narušují acidobazickou rovnováhu v těle. V závažných případech toxicita může způsobovat křeče, kóma a případně i smrt.

Dospělí pacienti mohou narazit na problémy s předávkováním salicyláty, když nevědomě kombinují více léků, které je obsahují. Mnoho volně prodejných léků obsahují salicyláty jako jednu ze svých složek. Osoba, která nezná přesné složení léků, může nevědomě užívat více léků obsahující salicyláty najednou, což má za následek kumulativní účinek vysokého množství požitých salicylátů. Rozšířenost a snadná dostupnost léků s obsahem salicylátů může chybně svádět k představě, že jejich užívání je velmi bezpečné, a že "více je lépe". Předávkování může nastat, když má někdo bolest, kterou nezmírní počáteční dávkou léku a nevědom rizika požije více než doporučenou dávku a/nebo bere další dávky příliš často. U starších pacientů tyto scénáře mohou být obzvláště rizikové, protože jejich nižší funkční stav a celkový zdravotní stav může snížit schopnost eliminovat salicyláty.

Aspirin se nedoporučuje užívat u dětí a dospívajících z důvodu rizika vzniku Reyeova syndromu, onemocnění charakterizované akutním poškozením mozku a jaterní dysfunkcí, která může být fatální. Ačkoli mladistvým není běžně aspirin podáván, může u nich dojít k otravě saliciláty náhodným nebo úmyslným požitím. Krémům, které obsahují methylsalicylát nebo jiné salicyláty, je věnováná zvláštní pozornost, protože obsahují velmi vysoké dávky.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?

Vzorek je získáván odběrem ze žíly na paži pacienta.

Je potřeba nějaká příprava na laboratorní vyšetření?

Není nutná žádná příprava, ale lékař se může dotázat, kdy a jak velká dávka salicylátů byla naposledy požita. Ke správné interpretaci výsledků jsou obvykle krevní vzorky odebrány a testovány alespoň 4 hodiny po požití. Užívá-li pacient salicyláty pravidelně na předpis, může lékař požadovat odběr krve těsně před podáním další dávky (minimální koncentrace látky v krvi pacienta).

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením

Jak je vyšetření využíváno?

Tento test se používá ke zjištění vysoké koncentrace salicylátů v krvi. Může být použit k diagnostice předávkování (otravy salicyláty), nebo také za účelem sledovaní pacienta, který používá saliciláty na lékařský předpis.

Objeví-li se u pacienta příznaky, které naznačují otravu aspirinem nebo jinými salicyláty, pak provedení testu na salicyláty může být požadován k odhalení možného předávkování. Pokud si lékař není jistý, jakou látku/y pacient mohl požít, pak test na salicyláty lze požadovat spolu s dalšími testy spojené s akutním předávkováním léky. Jednotlivá vyšetření jsou požadována v závislosti na symptomech pacienta a klinických příznaků onemocnění.

V náhlých případech lze test na salicyláty požadovat společně s jinými testy, jako například:

 • stanovení arteriálních krevních plynů a elektrolytů k vyhodnocení okysličování a acidobazické rovnováhy
 • stanovení urey a kreatininu v séru k vyhodnocení funkce ledvin
 • rozbor moči ke sledování pH moči
 • stanovení glukózy k detekci nízké hladiny cukru v krvi
 • stanovení jaterních testů k zhodnocení funkce jater

Pokud je zjištěna toxická koncentrace salicylátů, pak můžou být požadovány série testů na salicyláty (a některé další testy) k určení, zda se koncentrace salicylátů zvýšila, a nebo již dosáhla svého vrcholu a začala klesat. Tato informace se používá k monitorování pacientova zdravotního stavu a pomůže orientovat léčbu.

Testy na salicyláty mohou být požadovány k monitorování předávkování u pacientů, kteří mají předepsané pravidelné dávky salicylátů za účelem zmírnění příznaků onemocnění, jako jsou například revmatoidní artritida, osteoartritida, lupus, revmatická horečka nebo Kawasakiho nemoc. Testování je obzvláště vhodné, pokud došlo u pacienta ke změnám dávkování jiných léků nebo došlo-li ke změnám zdravotního stavu.

Monitoring není obvykle nutný u jednotlivců, kteří užívají nízké dávky aspirinu za účelem snížení rizika vzniku krevních sraženin (trombóza), srdečního infarktu nebo cévní mozkové příhody (viz záložka Časté otázky, otázka č.3).

Kdy je vyšetření požadováno?

Testování salicylatů lze požadovat, je-li podezření, že pacient požil velké množství kyseliny acetylsalicylové nebo jiných léků, které obsahují salicylan. Obvykle je pacientovi krev odebrána a testována alespoň 4 hodiny po posledním známém požití salicylátů. Výsledky testů provedených dříve je obtížné interpretovat.

Testování lze požadovat, když má pacient příznaky spojené s akutním nebo chronickým předávkováním salicyláty.

Příznaky mohou zahrnovat:

 • nevolnost a zvracení
 • hyperventilace (zrychlené dýchání); méně časté u dětí
 • zvonění v uších (tinnitus)
 • pocení
 • závratě
 • stavy zmatenosti

Další příznaky, které se mohou vyvinout:

 • bolest hlavy
 • třes
 • křeče
 • halucinace
 • zrychlený srdeční tep
 • letargie
 • koma
 • hluchota
 • přehřátí (hypertermie), a to zejména u malých dětí s těžkou intoxikací
 • dušnost v důsledku hromadění tekutiny v plicích (plicní edém)
 • krvácení (vzácnější)

Je-li zjištěna akutní toxicita salicyláty, může lékař nařídit testování každé 2-3 hodiny, aby mohl sledovat řešení předávkování.

Pacientovi užívající pravidelné předepsané dávky salicylátů může lékař nařídit tento test jako rutinní vyšetření pro kontrolu zvýšené koncentrace, neboť toxicita se může rozvíjet bez zjevných příznaků a symptomů. Pacienti s chronickou intoxikací salicyláty mohou mít příznaky, které se vyvíjejí pomalu a jsou nespecifické, jako je zmatenost, nevolnost, zrychlený srdeční tep a horečka, a tyto symptomy mohou být pozorovány s mnoha dalšími stavy. Testování salicylátů může být provedeno právě za účelem stanovení, zda intoxikace salicyláty je příčinou těchto příznaků.

V případě, že užívání salicylátů není předepsáno lékařem, pak identifikace chronické intoxikace salicyláty může být někdy náročnější. Po stanovení anamnézy pacienta, může lékař nařídit test na salicyláty jako součást celé řady testů, které mu mohou pomoci určit příčinu pacientových symptomů.

Co výsledek vyšetření znamená?

Normální terapeutické koncentrace kyseliny acetylsalicylové a jiných salicylátů závisí na tom, z jakého důvodu je lék používán a zjištěná koncentrace léku v krvi musí být interpretována ve spojení s anamnézou pacienta, s jeho příznakya symptomy. Nižší koncentrace v krvi jsou dostatečné pro úlevu od bolesti a k snížení rizika krevních sraženin, naopak vyšší koncentrace mohou být požadovány při léčbě zánětu u revmatických nemocí, jako je artritida. Při těchto vyšších koncentracích se mohou projevit některé vedlejší účinky.

Závažnost příznaků a symptomů intoxikace a při jaké dávce se tyto symptomy objeví, záleží na individuální citlivosti pacienta. Symptomy mohou být pozorovány při koncentracích, které jsou obecně považovány za terapeutické při zánětlivých stavech, a to u mnoha pacientů jsou již koncentrace asi 10 až 30 mg / dL. Obecně platí, že závažnost intoxikace salicyláty se zvyšuje se zvyšujícími se koncentracemi v krvi.

Níže uvedená tabulka shrnuje některé koncentrace salicylátů v krvi, které mohou být zjištěny u pacientů. Tyto hodnoty obvykle reprezentují vzorky krve, které jsou pacientům odebrány alespoň 4 hodiny po poslední dávce.

Koncentrace salicylátů v krvi [mg/dL]

Koncentrace salicylátů v krvi [µg/dL]

Interpretace výsledků

2-10

20-100

Terapeutická hladina pro úlevu od bolesti (analgetika)

10-30

100-300

Protizánětlivá hladina; některé příznaky toxicity se mohou objevit ( bolest hlavy, hučení v uších, závratě,atd.)

> 30

> 300

Toxická hladina

Poznámka: Některé laboratoře stanovují koncentraci salicylátů v miligramech na decilitr (mg / dl), zatímco jiné v mikrogramech na mililitr (µg / ml). Tyto hodnoty se liší o faktor deset.

Stoupající hladiny (pokud pacient nepožil další dávku salicylátů) ukazují, že dosud nebylo dosaženo maximální koncentrace kyseliny salicylové. Klesající hladina kyseliny salicylové indikuje, že přebytek je vylučován tělem, a že je možné předávkování.

Intoxikace salicyláty je závažný stav, který často vyžaduje hospitalizaci a pečlivé sledování. V závažných případech se acidobazická nerovnováha způsobená intoxikací může projevit zhoršením stavu pacienta v průběhu času, dochází od respirační alkalózyaž po metabolickou acidózu, což má za důsledek nerovnováhu elektrolytů a nízkou koncentraci glukόzy v krvi. Dostaví se symptomyjako dehydratace, křeče, halucinace, delirium a kóma.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením

Uvědomte si, že mnoho léků na předpis i volně prodejných obsahují salicyláty v kombinaci s jinými léky. Neužívejte najednou více než jeden lék, který obsahuje salicyláty.

S velkými dávkami salicylátů se mohou tablety akumulovat ( konkrementy, bezoáry) v trávicím traktu. To může způsobit, že lék je i nadále absorbován, a tak dochází ke zvýšení krevních koncentrací salicylátů, i když pacient již nepožil další dávky léku.

Aspirin by neměl být užíván dlouhodobě bez porady s lékařem a NIKDY by neměl být podáván dětem nebo dospívajícím bez nařízení lékaře. Aspirin by neměl být užíván s alkoholickými nápoji, protože tato kombinace může zvýšit riziko krvácení ze žaludku. Je-li podezření, že došlo k předávkování aspirinem, vyhledejte lékařskou pomoc pro postižené osoby.

Salicyláty, jako je aspirin, jsou zahrnuty do skupiny léků nazývaných nesteroidní antirevmatika NSAID ( nesteroidní protizánětlivé léky).

Otrava salicyláty může někdy způsobit poškození svalové tkáně ( rhabdomyolýza).

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1. Měly by být provedeny testy na salicyláty u každé osoby, která pravidelně užívá aspirin?
2. Může užívání aspirinu při normálním dávkování způsobit komplikace?
3. Jsme na nízkých dávkách aspirinu, aby se zabránilo dalšímu infarktu. Musím být monitorován pomocí testu na salicyláty?

4.Proč by aspirin neměl být podáván dětem?

5. Jak se léčí předávkování salicyláty?


1. Měly by být provedeny testy na salicyláty u každé osoby, která pravidelně užívá aspirin?

Pokud užíváte občasné dávky salicilátů proti bolesti, vezměte si pouze jednu tabletu nízké dávky za den, nebo užívejte malé množství aspirinu pod dohledem lékaře, ale pokud nemáte žádné vedlejší účinky, pak to není obvykle nutné. U většiny pacientů není potřeba provádět rutinní testy na salyciláty, kromě případů, kdy pacient náhodně požil značné množství asprinu nebo jiného salicylátu nebo pokud se u něj objeví nežádoucí vedlejší účinky.

2. Může užívání aspirinu při normálním dávkování způsobit komplikace?

Příležitostné užití aspirinu pro úlevu od bolesti v doporučených dávkách obvykle nezpůsobuje komplikace. Je možné, že při pravidelných dávkách aspirinu používaných k léčbě revmatoidní artritidy, může například způsobit symptomy intoxikace a může způsobovat komplikace, jako je zvýšené riziko krvácení. Pravidelné užívání aspirinu by mělo být pouze pod dohledem lékaře. Užívání nízkých dávek aspirinu za účelem snížení rizika srdečního infarktu je obecně bezpečné, ale i toto použití je třeba projednat s vaším lékařem.

3. Jsme na nízkých dávkách aspirinu, aby se zabránilo dalšímu infarktu. Musím být monitorován pomocí testu na salicyláty?

Ne, obvykle nebudete muset být sledován pomocí testu na salicyláty, protože riziko toxicity je nízké. Nicméně, můžete být testován, zda léčba efektivně snižuje riziko srdečního infarktu pomocí testu, který měří funkci krevních destiček. Aspirin působí na prevenci vzniku krevních sraženin a infarktu tím, že inhibuje aktivaci krevních destiček a / nebo jejich agregaci. Funkční testy krevních destiček jsou někdy používány k monitorování antiagregační léčby, včetně aspirinu. Pro více informací na toto téma naleznete v článcích o funkčních testech krevních destiček.

4.Proč by aspirin neměl být podáván dětem?

Byly nalezeny asociace mezi užíváním aspirinu k léčbě příznaků chřipce podobným virovým onemocněním, jako jsou plané neštovice, a rozvojem Reyeho syndromu, onemocněním charakterizovaném akutním poškozením mozku a jaterní dysfunkcí, které může být fatální. Aspirin by nikdy neměl být podáván dětem, pokud to nenařídil lékař. Všechny společnosti jako: The National Reye's Syndrome Foundation, the U.S. Surgeon General, the Food and Drug Administration, the Centers for Disease Control and Prevention, the American Academy of Pediatrics, nedoporučují užívání aspirinu nebo jiných přípravků obsahujících kyselinu acetylsalicylovou k léčbě horečky u dětí do 19 let věku.

5. Jak se léčí předávkování salicyláty?

Každý, kdo vykazuje známky otravy salicyláty, by měl být přijat na akutní lůžko. Není k dispozici pro tento typ předávkování žádná protilátka, takže léčba je zaměřena na inhibici další absorpce léčiva a zvýšení jeho vylučování z těla. Typ a rozsah léčby je založen na závažnosti toxicity. Pokud se zjistí, že došlo k předávkování, a je-li podezření, že některé léky jsou stále v žaludku, pacientovi může být podáváno aktivní uhlí (někdy i několik dávek), které absorbuje veškeré zbytky léčiva a brání další absorpci v těle. Pacientovi může mít podáván také hydrogenuhličitan k vyrovnání acidobazické rovnováhy a stavu elektrolytů. Roztok obsahující hydrogenuhličitan může být podáván intravenózně pro zvýšení eliminace léčiva močí. Mohou být podávány i jiné léky k potlačení nežádoucích symptomů. V závažných případech může být provedena dialýza k odstranění léčiva z krve.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Tento článek byl naposledy aktualizován 21. září 2014.