Porucha acidobazické rovnováhy, kdy převažují kyseliny nad zásaditými látkami, způsobující často pokles pH krve a tkání pod rozmezí pozorované u zdravých (7,36-7,44). Může být způsobena snížením eliminace oxidu uhličitého při respiračních onemocněních, jako je emfyzém, dále metabolickými poruchami, např. při onemocnění ledvin a špatně léčeném diabetu. Konečně její příčinou může být intoxikace (etylénglykolem, metanolem) či předávkování některých léků (salicyláty). Může být rovněž způsobena ztrátou alkalických hydrogenuhličitanů při průjmu.

Tento článek byl naposledy revidován 10. října 2008.

Tento článek byl naposledy změněn 10. října 2008.