Funkční testy se užívají k určení, zda specifická substance (nebo orgán) správně vykonává svou biologickou roli v organismu či zda a do jaké míry je její funkce omezena. Tak můžeme např. určit, jak specifický koagulační faktor vykonává svou funkci v koagulační kaskádě; například může být přítomno normální množství fibrinogenu, ale jestliže nepracuje správně, je výsledkem porucha krevního srážení. Funkční testy mohou rovněž určit správnou aktivitu jiných látek, jako jsou hormony či enzymy.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.