Porucha acidobazické rovnováhy, kdy alkalické (bazické) látky převládají nad kyselinami; často způsobuje vzestup pH krve a tkání nad horní mez rozpětí u zdravých osob (7,36-7,44). Může mít respirační příčiny jako hyperventilace a pneumonie nebo příčiny metabolické, např. dlouhotrvající zvracení a těžkou dehydrataci.


Tento článek byl naposledy přezkoumán dne 10. říjen 2008.
Tento článek byl naposledy změněn 10. říjen 2008.