Porucha acidobazické rovnováhy, kdy alkalické (bazické) látky převládají nad kyselinami; často způsobuje vzestup pH krve a tkání nad horní mez rozpětí u zdravých osob (7,36-7,44). Může mít respirační příčiny jako hyperventilace a pneumonie nebo příčiny metabolické, např. dlouhotrvající zvracení a těžkou dehydrataci.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.