Popis onemocnění

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jiné názvy: lupus, systémový lupus erythematodes, lupus erythematosus, SLE, LE

Popis onemocnění

Lupus (SLE) je chronické, zánětlivé, autoimunitní onemocnění, které může postihovat řadu orgánových systémů, včetně kůže, kloubů a vnitřních orgánů. Postihuje osmkrát častěji ženy a obvykle se objevuje mezi 10. a 50. rokem věku. SLE může být též vyvolán některými léky.

Onemocnění většinou začíná v jednom orgánu, ale jak nemoc postupuje, mohou být postiženy další. Mezi příznaky lupusu patří: artritická bolest kloubů; vyrážka – obzvláště typického motýlovitého tvaru na nose a tvářích; hromadění proteinu v buňkách ledvin; křeče; psychotické onemocnění nebo bolesti hlavy; tvorba krevních sraženin vyvolávající mrtvici nebo plicní embolii; zánět v části srdce a plic.

 

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Vyšetření

Diagnóza se stanovuje na základě fyzikálního vyšetření, příznaků, RTG a některého (nebo všech) z následujících vyšetření:

  • vyšetření antinukleárních protilátek (ANA) – pozitivní; mohou být také pozitivní další specifické typy antinukleárních protilátek: protilátky proti dvoušroubovici DNA (časté zvláště při postižení ledvin), protilátky anti-Sm (obvykle přítomné pouze u lupusu), anti-histonové protilátky (obvyklé u lupusu vyvolaného léky)
  • vyšetření moči – přítomnost krve, válců nebo bílkoviny
  • krevní obraz – pokles některých typů buněk, např. destiček
  • revmatoidní faktor (RF) – pozitivní
  • elektroforéza sérových bílkovin – zvýšení gama globulinů
  • sedimentace a CRP – zvýšené
  • kryoglobulin – pozitivní; kryoglobuliny jsou abnormální bílkoviny v krvi, které se srážejí při snížení tělesné teploty pod normální hodnoty a způsobují tak obstrukci krevních cév. Při tomto vyšetření je odebrána krev a ochlazena v laboratoři, potom se zjišťuje přítomnost sraženin.
  • komplement 3 (C-3) – snížený; C-3 je jedna z devíti hlavních bílkovin komplementu spojená s různými chorobami. Snížená hladina může být spojená s lupusem, gram-negativní septikémií, šokem a malárií.

 

Léčba

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Léčba

Lupus není možné vyléčit, léčba je proto zaměřena na zmírnění příznaků onemocnění.

 

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Časté otázky

Můj lékař mi sdělil, že mám pozitivní vyšetření na ANA protilátky, ale není si jistý, zda mám lupus. Jak je to možné?

Lidský imunitní systém za normálních okolností produkuje protilátky, které jsou uzpůsobeny k boji s nemocemi a infekcí. U autoimunitních chorob dojde k poruše tohoto systému a lidské tělo produkuje protilátky proti vlastním tkáním. Antinukleární protilátky jsou protilátky proti buněčnému jádru, centrální řídicí části buňky. Vyšetření ANA protilátek zjišťuje koncentraci antinukleárních protilátek v krvi. Pozitivní výsledek znamená, že máte vyšší než „normální“ koncentraci těchto protilátek. Toto vyšetření je jedním z prostředků v diagnostice lupusu i některých dalších autoimunních chorob, takže pozitivní výsledek může souviset s lupusem nebo jiným onemocněním. Je ale také možné, že je u vás koncentrace těchto protilátek vyšší než je norma, obdobně jako někteří lidé mají vyšší nebo nižšší tělesnou teplotu než je 36,7°C. I mezi pacienty s lupusem se mohou tyto výsledky značně lišit – jeden člověk může mít remisi při stejné hodnotě protilátek, při které je druhý těžce nemocný. Interpretace toho, co znamenají výsledky výsledky vyšetření pro vás konkrétně, je záležitostí Vašeho lékaře. K tomu, aby mohl lékař stanovit jednoznačnou diagnózu, je potřeba po určité období hodnotit výsledky vyšetření spolu se závažností příznaků. Tato doba také umožní lékaři vyloučit jiné možné příčiny Vašich příznaků.

 

Tento článek byl naposledy aktualizován 30. ledna 2011.