Další název:
Frakcionované metanefriny, Metabolity katecholaminu
Oficiální název:
Metanefrin (normetanefrin)

Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Pro diagnostiku nebo vyloučení feochromocytomu nebo jiných neuroendokrinních nádorů

Kdy se nechat vyšetřit?
Existují-li symptomy zvýšeného vylučování katecholaminů, jako občasná nebo přetrvávající hypertenze( vysoký krevní tlak), kruté bolesti hlavy, zvýšený srdeční tep a pocení.

Požadovaný druh vzorku?
Sběr moče za 24 hodin.

Poznámka:

Potravinya pochutiny jako káva (a to i bez kofeinu), čaj, čokoláda, vanilka, banány, pomeranče a další citrusové plody by neměly být na jídelníčku několik dní před sběrem moče. I řada léků může ovlivnit výsledek tohoto vyšetření. Prokonzultujte se svým lékařem veškeré léky a přípravky které užíváte. Je-li to možné, vynecháte po konzultaci s lékařem léky které by mohly ovlivnit výsledek vyšetření před sběrem moče a během sběru. Emoční a fyzické stresy a intenzivní fyzická aktivita by měla být minimalizována před a během sběru moče, neboť může zvýšit vylučování katecholaminů.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?

Tento test měří množství metanefrinů vyloučených močí za 24 hodin. Metanefriny jsou neaktivní metabolity katecholaminů epinefrinu( adrenalin) a norepinefrinu. Katecholaminy jsou skupinou podobných hormonů, které vznikají v nervovém systému a centrální části nadledvin. Nadledviny jsou malé orgány trojúhelníkového tvaru umístěné na horní části každé ledviny. Primárními katecholaminy jsou dopamin, epinefrinu (adrenalin) a norepinefrinu. Tyto hormony jsou uvolňovány do krevního oběhu v závislosti na psychickém nebo emočním stresu. Pomáhají přenosu nervových impulsů v mozkové tkáni, zvyšují uvolňování glukózy a mastných kyselin pro energetickou bilanci, dilatují plicní sklípky a rozšiřují zornice. Norepinefrin rovněž způsobuje konstrikci (stažení) cév a tím zvyšuje krevní tlak; epinefrin zvyšuje srdeční akci a metabolizmus. Po ukončení své úlohy v organizmu jsou metabolizovány na neaktivní sloučeniny. Dopamin metabolizuje na kyselinu homovanilovou, norepinefrinu se štěpí na normetanefrin a kyselinu vanilmandlovou. Jak hormony, tak jejich metabolity jsou vylučovány močí.

Vyšetření metanefrinů v moči měří současně metanefrin a normetanefrin. Tyto metabolity jsou obvykle v moči přítomny v malém a kolísajícím množství, které se významně zvýší během a krátce po stresové zátěži. Feochromocytom a neuroendokrinní nádory (karcinoidy) produkují však vysoká kvanta katecholaminů, což se projeví velmi vysokou koncentrací těchto hormonů a jejich metabolitů jak v krvi tak v moči. Katecholaminy, které produkuje feochromocytom způsobují buď trvalouhypertenzi (vysoký krevní tlak), popřípadě epizody nebo záchvaty vážné hypertenze. Dalšími příznaky nadměrné produkce katecholaminů jsou bolesti hlavy, bušení srdce, pocení, nevolnost, úzkost a brnění v končetinách.

Přibližně 90% feochromocytomů je lokalizováno v nadledvinách. Ačkoliv některé jsou karcinomatózní povahy, většina je benigních – tedy nešíří se mimo danou lokalizaci, ale většina z nich dále roste. Pokud jsou ponechány bez léčby, symptomy se mohou zhoršovat tak jak tumor roste a po čase muže hypertenze zapříčiněná feochromocytomem poškodit další orgány, zejména srdce a ledviny; u pacienta se zvyšuje riziko infarktu nebo mrtvice.

Vyšetření metanefrinů v moči může být pomocníkem při průkazu feochromocytomu; má nejen vysokou senzitivitu (99%), ale i specificitu (90%). Ačkoliv je toto onemocnění poměrně vzácné, je nutné jej diagnostikovat, neboť je příčinou potencionálně léčitelnéhypertenze. Ve většině případů je nádor chirurgicky odstraněn a/nebo léčen aby se významně snížilo množství uvolňovaných katecholaminů, které nádor produkuje a tím eliminovaly přidružené symptomy a komplikace.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?

Pro sběr moče za 24 hodin si vyžádejte u lékaře podrobné pokyny nebo se je přečtěte v laboratorní příručce příslušné laboratoře na jejích webových stránkách. Během sběru je nutné uchovávat sběrnou nádobu na tmavém a chladném místě.

Základní informace o odběru vzorku naleznete v sekci O LABORATORNÍM VYŠETŘENÍ

Je třeba speciální přípravy na odběr vzorku?

Potravinya pochutiny jako káva ( i bez kofeinu), čaj, čokoláda, vanilka, banány, pomeranče a další citrusové plody by neměly být na jídelníčku několik dní před sběrem moče. I řada léků může ovlivnit výsledek tohoto vyšetření. Prokonzultujte se svým lékařem veškeré léky a přípravky které užíváte. Je-li to možné, vynecháte léky, které by mohly ovlivnit výsledek vyšetření před sběrem moče a během sběru. Emoční a fyzické stresy a intenzivní fyzická aktivita by měla být minimalizována před a během sběru moče, neboť může zvýšit vylučování katecholaminů.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením

Jak je vyšetření využíváno?
Vyšetření množství metanefrinů vyloučených močí je primárně určeno pro detekci, popřípadě vyloučení přítomnosti feochromocytomu u pacientů s charakteristickými příznaky. Může být využíváno i ke sledování účinnosti léčby po zjištění přítomnosti feochromocytomu a jeho odstranění.a pro sledování event. recidivy. Metanefriny v moči mohou být vyšetřovány buď samostatně nebo společně s vyšetřením metanefrinů v krvi (plasmě). Současně buď samostatně nebo v rámci následného sledování pacienta mohou být vyšetřovány katecholaminy v plasmě a moči. Protože vylučování katecholaminů během dne kolísá, může skutečnou nadprodukci těchto látek lépe odhalit 24-hodinový sběr moči lépe než samotné vyšetření v krvi. Je na lékaři aby zvolit tu správnou kombinaci vyšetření ta, aby mu poskytla maximum informací. V četných případech je mohou být metanefriny v moči a plasmě výhodnější, protože jsou vylučovány ve větší koncentraci než katecholaminy v moči a v séru přetrvávají i v době, kdy se hladina katecholaminů vrací k normálu.
Jelikož jsou tyto testy ovlivňovány některými potravinami, léky a stresem, je nutné počítat s určitým procentem falešně pozitivních nálezů. Z těchto důvodů se nedoporučuje testovat hladinu metanefrinů screeningově. Často je nutné pozitivní nález potvrdit dalším vyloučením po úpravě životosprávy a minimalizaci vlivů, které mohou vyšetření pozitivně ovlivnit.
Výjimečně lze provést vyšetření metanefrinů u asymptomatických pacientů v případě že je během tomografie pro jiné onemocnění objeven nádor nadledviny nebo jiný neurokrinní tumor a /nebo má pacient silnou rodinnou zátěž (feochromocytom v rodině), kdy může dojít v některých případech ke genetickým vazbám.

Kdy je vyšetření požadováno?

Vyšetření množství metanefrinů vyloučených močí je prováděno, jestliže lékař má u pacienta buď podezření na podezření na feochromocytomu, nebo chce jeho možnost vyloučit. Může jej ordinovat u trvalých nebo opakovaných stavů hypertenze spolu s bolestí hlavy, bušením srdce, pocení a stavy úzkosti. Stejně bude postupovat v případě, že pacient má vysoký tlak, který nereaguje na léčbu. Vzhledem k tomu že tělo neovlivní hormony produkované feochromocytomem, je vysoký tlak jimi indukovaný velmi často rezistentní na běžné léky.

Příležitostně může být test ordinován, je-li nádor nadledviny objeven náhodně nebo má-li pacient výskyt feochromocytomu v rodinné anamnéze, popřípadě byl v minulosti léčen na feochromocytom.

Co výsledek vyšetření znamená?

Protože vyšetření metanefrinů v moči je ovlivněno řadou vnějších vlivů a feochromocytomy jsou vzácné, lékař může vidět více falešně pozitivních výsledků než těch skutečně pozitivních. U symptomatických pacientů jsou vysoké koncentrace metanefrinů v moči indikací k dalším vyšetřením. Můžeme-li vyloučit stresy a interferující substance je pravděpodobnost feochromocytomu vysoká. Lékař může poté nechat vyšetřit metanefrinů v plasmě a/nebo katecholaminy v séru a moči. pro potvrzení počátečních nálezů. V případě rovněž pozitivních nálezů pak použití zobrazovacích metod ( tomografie, magnetická rezonance) může pomoci nádor lokalizovat.

Vážná onemocnění a stresy mohou být příčinou různě vysokých vzestupů hladiny metanefrinů. Lékař musí vyšetřit pacienta souborně – jeho tělesný a duševní stav, léčbu a stravovací návyky. Jestliže jsou interferující vlivy a /nebo stavy prokázány a řešeny, je možné dalším vyšetřením zjistit, zda jsou metanefriny stále zvýšeny. Pokud ano, je třeba ordinovat zobrazovací metody vyšetření, pokud ne je nepravděpodobné, že pacient má feochromocytom.

Jsou-li hodnoty zvýšeny u pacienta, který měl v minulosti feochromocytom, je pravděpodobné že léčba buď není účinná, nebo došlo k recidivě nádoru.

Negativní prediktivní (předpovídací) hodnota testu je relativně dobrá. To znamená, že je-li koncentrace metanefrinů nízká, je nepravděpodobné, že má pacient feochromocytom.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením

Přestože test na metanefriny v moči může být užitečny v diagnostice a detekci feochromocytomu, neřekne lékaři nic o velikosti rakovinného ložiska, jejich počtu a je-li nádor benigní – i když většinou benigní bývá. I malé nádory mohou produkovat vysoké koncentrace katecholaminů.

Je velmi důležité informovat svého lékaře, pokud se rozhodnete přerušit jakoukoli předepsanou léčbu. Ve spolupráci s ním je možno identifikovat v léčbě interferující látky a léčiva určit, které je možno vynechat a které je nutno ponechat, aby vám bylo dobře. Některé z těchto látek (léků) mohou mít vliv na výsledek tohoto testu např: Acetaminofen, Amynofylin, Amfetaminy, káva, čaj, a nápoje s kofeinem, dexametazon, diuretika, Epinefrin, alkohol, inzulin, MethylDOPA, inhibitory MAO(monoaminooxidázy), nikotin, nitroglycerin, některé nosní kapky, salyciláta, teofylin, tetracyklin, tricyklická antidepresiva, vasodilatanty a některé prostředky na hubnutí snižující chuť k jídlu. Nelze je však paušalizovat, každý pacient může být ovlivněn jinak.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1. Mohu mít nádor na obou nadledvinách?
2. Vystříhám-li se všech uvedených interferujících vlivů, mohu zabránit tomu, abych onemocněl feochromocytomem?
3. Jak to, že jsem o feochromocytomu nikdy neslyšel?
4. Bude mě vůbec někdy lékař měřit kyselinu vanilmandlovou nebo homovanilovou?
5. Je skutečně nutné sbírat moč celých 24 hodin?

1. Mohu mít nádor na obou nadledvinách?
ANO. Zpravidla bývá nádor buď na jedné nebo druhé nadledvině, ale mohou se utvořit i vícečetné nádory. Ten je častější u pacientů, kde byl již v rodině případ feochromocytomu.

2. Vystříhám-li se všech uvedených interferujících vlivů, mohu zabránit tomu abych onemocněl feochromocytomem?
Nikoliv. Léky a některé potraviny a jejich součásti mohou ovlivňovat správnost výsledku, ale nejsou příčinou ani vzniku ani růstu nádoru.

3. Jak to, že jsem o feochromocytomu nikdy neslyšel?
Feochromocytom je velmi vzácné onemocnění. Je však velmi důležité jej objevit, protože jsou možnou a vyléčitelnou příčinou hypertenze ( která je zpravidla kontrolovatelná ale nikoliv vyléčitelná).

4. Bude mě vůbec někdy lékař měřit kyselinu vanilmandlovou nebo homovanilovou (VMA a HVA)?

Ano, možná., ve většině případů vyšetření katecholaminů a metanefrinů dá lékaři veškeré informace, které potřebuje vědět.

Vyšetření VMA a HVA je více využíváno o ostatních neuroendokrinních tumorů. Většina feochromocytomů neprodukuje dopamin nebo HVA.

5. Je skutečně nutné sbírat moč celých 24 hodin?
Ano. Pro správný výsledek je nezbytné, aby byla sesbírána veškerá moč. Vzhledem k tomu, že katecholaminy jsou uvolňovány v různou dobu během dne( a noci), mohl by být vzorek moči, který byl vynechán právě ten jenž obsahuje nejvyšší koncentrace metanefrinů.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

POZNÁMKA:

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.


DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA:

BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.

LOTHAR, T. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

MASOPUST, J. Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, část I. a část 2, Praha: Karolinum, 1998, 832 s.

RACEK, J., et al. Klinická biochemie. 2. přepracované vydání, Praha: Galén, 2006, 329 s.

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2007, 906 s.

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds, (2005). Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill.

Tento článek byl naposledy aktualizován 27. května 2009.