Produkt chemických nebo biologických procesů v organismu.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.