Další název:
Chřipkové vyšetření, Rychlé chřipkové vyšetření, Chřipkové antigenové vyšetření
Oficiální název:
Vyšetření na chřipku
Související vyšetření:

Streptokoková angína, Hemokultura, RSV, CMP, Krevní obraz


Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

 

Proč se nechat vyšetřit?

Aby se zjistilo, zdali máte nebo nemáte chřipku typu A nebo B; pomůže vašemu lékaři učinit rychlé rozhodnutí o léčbě; pomáhá určit, zdali se chřipka objevila ve společnosti

Kdy vyšetření použít?

Když je chřipková sezóna a váš lékař chce zjistit, zdali vaše příznaky podobné chřipce jsou způsobeny chřipkou typu A nebo B, nebo z jiných příčin; během 48 hodin od propuknutí příznaků, aby pomohlo určit vhodnou léčbu

Požadovaný druh vzorku

Záleží na požadované vyšetřovací metodě: obvykle nosohltanový (nasopharyngový) stěr (NP), aspirace z nosu (vysmrkání) nebo výplach nosu; za určitých okolností stěr z hrdla

Příprava před testem?

Není potřeba.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?

Chřipka je virové respirační infekční onemocnění, které má tendenci se objevovat sezónně, začíná koncem listopadu a ustupuje začátkem jara. Je to časté respirační onemocnění, které postihuje 30 až 50 miliónů Američanů každou sezónu, způsobuje bolesti hlavy, horečku, zimnici, bolesti svalů, vyčerpání, plný nos, bolesti v krku a kašel. Příznaky chřipky jsou intenzivnější a déle trvající než příznaky podobné chřipce, způsobené obyčejným nachlazením. Chřipka a komplikace jí způsobené má za následek více než 100 000 hospitalizací a 20 000 úmrtí ročně ve Spojených státech, zvláště u dětí, starších osob a osob s oslabeným imunitním systémem nebo s onemocněním plic.

Existují 2 typy chřipky, A a B, které napadají člověka, a každý virus může zmutovat a vytvořit různé kmeny. Obvykle základní kmen chřipky viru A převládne během určité chřipkové sezóny, ačkoli může se vytvořit mix A a B a to způsobí propuknutí epidemie ve společnosti ve stejnou dobu.

V chřipkové sezóně v letech 2009-2010 byl identifikován sezónní chřipkový kmen A a stejně tak i nový chřipkový kmen, který byl v roce 2009 identifikován jako H1N1 (někdy nazývaný jako prasečí chřipka). Podle CDC, tento nový kmen způsobil většinu chřipkových infekcí v letech 2009-2010, a Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila v roce 2009 pandemii virem H1N1, protože tento vir způsobil propuknutí chřipky na celém světě ve stejnou dobu.

Vyšetření na chřipku jsou zaměřena na zjištění viru, který se šíří v respiračním sekretu infikované osoby. Zjistitelný virus se šíří pouze v prvních několika málo dnech, kdy je osoba nemocná, takže většina vyšetření musí být provedena během této doby. Vyvinuté antivirové léky jsou buď samostatně proti chřipce typu A, nebo společně proti A i B. Tyto léky, pokud jsou podány do 48 hodin od začátku příznaků, mohou zmírnit obtíže a zkrátit dobu obtíží pacienta asi do jednoho dne. (Nepomohou, pokud jsou podány později a nezaberou proti jiným virům nebo bakteriálním infekcím.)

Vyšetření na chřipku mohou být použita k tomu, aby pomohla diagnostikovat chřipku a stanovit vhodnou léčbu pro individuálního pacienta a taky mohou pomoci vyloučit chřipku v případě, kdy se hledá jiné onemocnění. Rychlé antigenové vyšetření na chřipku, které odhalí virus v sekretech z nosu, je jednou z nejběžnějších metod pro diagnózu této infekce. V závislosti na metodě, může být provedeno v lékařské ordinaci do 30 minut nebo vzorek poslán do laboratoře, výsledky jsou k dispozici tentýž den. V závislosti na daném typu vyšetření, které je použito, pomáhá identifikovat přítomnost chřipkového viru nebo rozlišit, který chřipkový virus je přítomen (A nebo B). Hlavní nevýhodou rychlého antigenového vyšetření je, že může být chybné až ve 30 % případů chřipky a může být občas pozitivní i když pacient vlastně chřipku nemá.

Ostatní metody ke zjištění chřipky jsou citlivější a více specifické. Sekret z nosu může být poslán do laboratoře, kde je pokapán fluorescenční protilátkou, aby se zviditelnila přítomnost viru. Chřipka A může být rozlišena od chřipky B během několika hodin od odběru vzorku a může tak být zahájena vhodná antivirová terapie. Tato metoda vyžaduje speciální mikroskop a proškolené laboranty, kteří umí test správně vyhodnotit. Vyšetření obvykle není prováděno v lékařské ordinaci.

Někdy si váš lékař objedná virovou kultivaci. V tomto vyšetření je chřipkový virus vlastněn vypěstován a identifikován v laboratoři. Výhodou je identifikace, které viry (A,B nebo jiné respirační viry) a které kmeny viru jsou přítomny. Rychlá kultivační metoda, známá jako „mušlová viální kultivace“, její vyhodnocení trvá pouze 24 hodin od inkubační doby; ačkoli tradiční virová kultivace prováděná ve velké testovací trubici může vyžadovat několik dní, než může být virus rozpoznán. Pěstování viru v živé kultuře je užitečné pro zdokumentování, které chřipkové kmeny kolují ve společnosti. Identifikace těchto epidemií pomáhá zdravotníkům v prevenci a léčbě chřipky napříč společností.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?

Technika odběru vzorku je klíčová pro chřipkové vyšetření. Nejlepší vzorek je obvykle aspirace sekretu z nosu, ale nejčastěji používané vzorky jsou nosohltanový ( nasopharyngový) stěr nebo výplach nosu. Osoba odebírající vzorky použije stříkačku ke vpravení malého množství sterilního solného roztoku do vašeho nosu, poté jemně nasaje (pro aspiraci) nebo využije gravitaci pro odběr konečné tekutiny (solný roztok a hlen) do hrníčku. Pro uchování organismů ve vzorku, musí být vzorek dán do zvláštního kontejneru (krabičky), označen jako „virové transportní médium“ nebo VTM, a takto doručen do laboratoře.

NP stěr je odebírán tak že zakloníte hlavu, poté Dacron stěrkou (jako dlouhá Q-špička) je jemně vsunuta do jedné z vašich nosních dírek až narazí na odpor (asi 1-2 vpichy), poté se několikrát otočí a vytáhne. Není to bolestivé, ale může to trochu šimrat a můžete slzet. Lékaři používají obvykle NP stěry u dospělých, ale může zvolit výplach nosu nebo aspiraci u dítěte. Za určitých okolností lékař může použít stěr z hrdla, ale ten obsahuje méně viru než NP aspirace a nemusí to být vhodné pro použití u rychlého vyšetření na chřipku.

Je třeba speciální přípravy k zajištění kvality vzorku?

Ne

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením

Jak je vyšetření využíváno?

Obvykle jsou případy chřipky diagnostikovány, pokud je chřipková sezóna a chřipka zasáhla danou společnost, máte-li klinické příznaky zcela stejné jako příznaky u jiných pacientů, o kterých se ví, že chřipku mají a nemáte vedlejší komplikace potom vám lékař může diagnostikovat chřipku, aniž by vás vlastně na chřipku vyšetřil. Pokud jste nepodstoupili během 48 hodin antivirovou léčbu, mohou vás pouze poslat domů si odpočinout, doporučí pít tekutiny a užívat běžně dostupné léky ke zmírnění vašich obtíží (to je to co lékaři dělají než provedou vyšetření na chřipku a nasadí léčbu).

Tedy proč vůbec objednávat vyšetření na chřipku? Protože chřipka může být smrtelná; protože pokud se ví, že se chřipka ve společnosti objevila, tak lékaři pomůže minimalizovat její rozšíření a protože existuje dostupná léčba, která může zmírnit průběh onemocnění, pokud je diagnostikována včas. Existuje několik různých dostupných testů na určení chřipky. Použitá metoda závisí na okolnostech a důvodu testování.

Rychlé vyšetření na chřipku - diagnostický test (RIDT) - slouží k detekci viru v nosních sekretech a je jedním z nejběžnějších způsobů, jak diagnostikovat tuto infekci. V závislosti na metodě, může být test dokončen v ordinaci za méně než 30 minut, nebo test může být zaslán do laboratoře a výsledky jsou k dispozici již ve stejný den. To může pomoci odlišit chřipku od jiných virových a bakteriálních infekcí s podobnými příznaky, které mohou být závažné a musí být jinak léčeny. Rychlé vyšetření na chřipku (ten samý den) je nejlépe provést během prvních 48 hodin od začátku příznaků, aby se diagnostikovala chřipka a určilo se, zdali použít antivirové léky; nebo jsou objednány během prvního týdne, aby pomohly rozpoznat propuknutí epidemie. Zrychlené testy se liší v jejich schopnosti odhalit chřipku. Některé typy mohou detekovat pouze chřipku typu A, jiné dokážou detekovat A i B, ale neumí rozlišit, o který typ se jedná. A některé umí detekovat a rozlišovat mezi chřipkami A a B. Nicméně, žádný test není schopen rozlišovat mezi kmeny chřipky, jako je H1N1.

Hlavní nevýhodou tohoto testu je, že nerozezná až 30 % případů chřipky, může rozpoznat 10% -70 % chřipkové infekce typu 2009 H1N1 a občas test může být pozitivní, i když vyšetřovaná osoba nemá chřipku.

Vyšetření na příméfluorescenční protilátkové skvrny (DFA) -detekuje virus chřipky A nebo B vevzorcích nosních sekretů. Tato metoda testování je přesnější než RIDT, ale vyžaduje speciální zařízení pro výkon a zvláštní výcvik k výkladu a obvykle se provádí v ordinaci lékaře. Vzorky jsou obvykle posílány do laboratoře na testování. Negativní výsledek tohoto testu nevylučuje chřipky. Nicméně pokud je pozitivní, lze rozlišit chřipku typu A odchřipky typu B díky tomuto testu, a výsledky mohou být k dispozici v průběhu několika hodin poté, co je vzorek sebrán a tak může být vhodné antivirová terapie zahájena. Touto metodou nelze rozlišovat mezi sezónní chřipkou typu A, 2009 H1N1 chřipky A, nebo ptačí chřipkou.

Virovákultivacebylapovažována za "zlatý standard" pro diagnostiku chřipky, ale to může trvat 3 až 10 dní než jsou výsledky. Vyšetření proto může být použito jako potvrzení výsledku pozitivního zrychleného testu. V tomto testu, je virus chřipky skutečně pěstován a označen v laboratoři. To má tu výhodu, že se identifikují které viry (A, B, nebo jiný respirační virus) a které kmeny viru jsou přítomny. Rychlá kultivační metoda, známá jako kultivace lahvičky skořepiny, může detekovat přítomnost respiračního viru za 24 až 48 hodin. Ačkoli tradiční virová kultivace, která se provádí ve velké zkumavce vyžaduje i několik dní než může být virusrozpoznán.

Rostoucívirus v kultuře je užitečný pro dokumentaci, které kmeny chřipky kolují ve společnosti, a které antivirové látky jsou účinné při léčbě těchto virů. Identifikace těchto ohnisek může pomoci pracovníkům ve zdravotnictví v prevenci a léčbě chřipky celé komunity. Chřipkový virus pěstovaný v kultuře může být zaslán do zdravotnických organizací, kde mohou zjistit, zda kmen chřipky je antigenní typ (H5N1) u ptáků a kuřat nebo se jedná o kmen 2009 H1N1 chřipkového viru. Virové kultury můžou být také použity k identifikaci dalších virových infekcí, které způsobují klinické příznaky podobné chřipce.

Skutečný čas polymerázové řetězové reakce (RT-PCR)– toto molekulární testování je funguje tak, že detekuje virový genetický materiál v nosních sekretech a jedná se o nejcitlivějšítest na zjištění chřipkového viru. Tento test není běžně k dispozici a výsledky mohou trvat od jednoho do několika dní. Tyto testy mohou být objednány k diagnostice chřipky typu A zvláště u těch, kteří jsou vážně nemocní (hospitalizováni) a pomáhat tak sledovat ohnisko chřipky. Mohou se však objevit falešné výsledky u této metody. Nová verze tohoto testu se specifickými činidly namířených ke 2009 H1N1 viru chřipky byla vyvinuta v dubnu 2009, aby odhalila nový vir této chřipky.

ChřipkaA nebo B protilátkové testy- to jsou krevní testy prováděné pro zjištění imunitní reakce na chřipkovou infekci. Akutní a zotavující se vzorky jsou požadovány, aby pomohly potvrdit, že nedávná infekce byla způsobena chřipkou. Testování na protilátky na jednotlivých krevních vzorcích není užitečné. Tyto testy se rutinně neprovádí, a nejvíce se dělají pro veřejné zdraví nebo výzkumné účely. Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) doporučuje testování v těchto určitých situacích: U pacientů v nemocnici, kteří jsou podezřelí na chřipku, u případů, kdy chřipka bude mít vliv na její šíření v komunitě nebo blízkém okolí, nebo u lidí, kteří měli symptomy a zemřeli na podezření viru chřipky.

Kdy je vyšetření požadováno?

Chřipková vyšetření jsou objednávána téměř výlučně během chřipkové sezóny (konec října až březen), pokud se u pacienta objeví respirační infekce a příznaky jako: bolesti hlavy, horečka, zimnice, bolesti svalů, vyčerpání, plný nos, bolesti v krku a kašel. Pokud se chřipka již objevila ve společnosti, může lékař objednat vyšetření k potvrzení diagnózy a uplatnit tak případnou antivirovou léčbu.

Pokud se chřipka ještě ve společnosti neobjevila, může si lékař objednat rychlé vyšetření na chřipku, aby se zdokumentovala přítomnost chřipky v dané oblasti a proto, aby se diagnostikovalo současné onemocnění pacienta. Může také objednat vyšetření na chřipku současně s jinými virovými studiemi jako RSV antigenové vyšetření (virus buněk dýchacích cest – virus, který často postihuje malé děti a starší osoby) nebo současně s bakteriálními vyšetřeními, jako streptokokové vyšetření (zjišťuje se streptokok skupiny A, který způsobuje zarudlé hrdlo), pokud je příčina infekce nejistá.

Zřídka se stává, že někdo onemocní chřipkou mimo chřipkovou sezónu (to může nastat, pokud někdo cestuje mimo území Spojených států do částí světa, kde právě chřipka propukla mezi obyvateli). V tomto případě může lékař objednat respirační virovou kultivaci, aby si upřesnil svou diagnózu.

Co výsledek vyšetření znamená?

Pokud je vyšetření na chřipku pozitivní, znamená to, že máte chřipku typu A nebo B, ale neřekne to vašemu lékaři, jak moc vážný bude průběh nemoci nebo zdali budete mít nějaké vedlejší komplikace.

Negativní antigenové vyšetření na chřipku může znamenat, že máte něco jiného než chřipku, nebo ve vzorku bylo příliš málo viru, aby mohl být zaznamenán. Může to být buď kvůli špatnému odběru vzorku, nebo máte již chřipku několik dní (v pozdějším stádiu chřipky se virus méně šíří). Váš lékař využije vaše negativní vyšetření současně s ostatními klinickými nálezy, aby vám doporučil nejvhodnější léčbu.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Léčena nebo neléčena, většina chřipkových infekcí odezní během 1 – 2 týdnů, ačkoli únava a kašel mohou trvat o něco déle. Tyto komplikace často vyvstanou, když už příznaky chřipky zvolna ustupují. U každého se mohou objevit komplikace kvůli chřipce, ale velmi malé děti, starší osoby a osoby s oslabenou imunitou nebo osoby s již dříve existujícím onemocněním plic jsou nejčastěji postiženi. Komplikace jako pneumonie, sepse a encefalitida mohou být velmi závažné a mohou vyžadovat okamžitou léčbu.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1. Jaká další vyšetření může můj lékař objednat ke stanovení diagnózy, pokud mám příznaky podobné chřipce?
2. Proč je chřipka tak závažná?
3. Mohu dostat chřipku, přestože jsem se nechal(a) očkovat?

1. Jaká další vyšetření může můj lékař objednat ke stanovení diagnózy, pokud mám příznaky podobné chřipce?
Váš lékař může objednat streptokokové vyšetření, aby zjistil, jeli streptokok příčinou bolestí v hrdle, kultivace z krve – jeli v krvi bakteriální infekce, RSV antigenové vyšetření (virus buněk dýchacích cest – virus, který často postihuje malé děti a starší osoby), nebo odběr na sputum, ke zjištění bakteriální a/nebo plísňové příčiny infekce dýchacích cest. Také může být vyžádáno vyšetření krve jako CMP (všeobecný metabolický screening) nebo CBC (celkový krevní rozbor) ke sledování funkce orgánů v těle.

2. Proč je chřipka tak závažná?
Protože chřipka může být smrtelná a protože každých několik málo dekád se objevuje obzvláště smrtelná forma. V roce 1918 je zaznamenána nejhorší pandemie Španělské chřipky, která zabila více než 20 miliónů lidí po celém světě, 500 000 jen ve Spojených státech. V letech 1957 a 1968 stovky tisíc lidí zemřelo ve Spojených státech na Asijskou a Hong-Kongskou variantu chřipky. Nový kmen chřipky A, pojmenovaný po jejich unikátních virových antigenech (H5N1) koluje mezi ptactvem a kuřaty v Asii. Infikovala lidi, kteří měli úzký kontakt s nakaženými ptáky a má vysokou úmrtnost. Mohlo by dojít k celosvětové pandemii, pokud tento virus bude schopen zmutovat tak, že dojde k přenosu viru z člověka na člověka.

3. Mohu dostat chřipku, přestože jsem se nechal(a) očkovat?
Ano. Chřipka koluje po světě a pohybuje se napříč obyvatelstvem. Jak putuje, spontánně se mění (nazývá se to antigenový drift – odchylka) a tak je možné, že ochranná vakcína vyvinutá proti ní minulým rokem na ni nereaguje a můžete se tak znova nakazit. Počet antigenových odchylek se mění každým rokem. Větší odchylky často způsobují mnohem závažnější průběh nemoci. Lékaři a vědci pečlivě sledují virus chřipky jak putuje světem a pokoušejí se odhadnout, jaké kmeny se eventuelně objeví ve Spojených státech příští sezónu. Každým rokem jsou vyvinuty vakcíny proti chřipce, založené na jejich pozorováních a zkušenostech, které mají za cíl nás chránit před očekávaným kmenem. Obsahují inaktivovaný virus, který nás chrání před oběma typy chřipky, A i B.

Ve většině případů vakcína proti chřipce nás ochrání, ale je zapotřebí se nechat očkovat několik týdnů před očekávaným propuknutím chřipky ve společnosti, aby nás ochránila, a nemusí být 100 % účinná. Navíc stává se, že občas chřipka přesto vypukne – když se během sezóny objeví příliš mnoho antigenových odchylek, že se jeví našemu imunitnímu systému nepatrně odlišně a tak se sníží účinnost očkování. Anebo chřipka, která dominuje, má zcela neočekávaný kmen než ten, proti kterému byla vakcína vyvinuta. Obvykle v těchto případech očkování přinejmenším zmírní průběh infekce. U individuálních vysoce rizikových pacientů (např. s onemocněním srdce, ledvin nebo plic) lékař může posílit ochranu předepsáním antivirových léků jako prophylaktika – mohou zajistit krátkodobou ochranu, pokud se chřipka zrovna ve společnosti vyskytuje (ačkoliv je to za cenu možných vedlejších účinků těchto léků).

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

POZNÁMKA:

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.


DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA:

BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.

LOTHAR, T. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

MASOPUST, J. Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, část I. a část 2, Praha: Karolinum, 1998, 832 s.

RACEK, J., et al. Klinická biochemie. 2. přepracované vydání, Praha: Galén, 2006, 329 s.

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2007, 906 s.

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds, (2005). Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill.

Tento článek byl naposledy aktualizován 19. března 2014.