Oficiální název:
Respirační syncytiální virus
Související vyšetření:

Vyšetření na chřipku


Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Vyšetřením se zjišťuje zda děti, staří nebo imunosuprimovaní pacienti mají respirační syncytiální virus (RSV), a pomáhá zjistit, zda v populaci propukla epidemie RSV.

Kdy se nechat vyšetřit?
V období RSV sezóny, a pokud váš lékař chce určit, zda vaše příznaky jako je rýma, kašel a zhoršené dýchání, jsou způsobeny RSV nebo jiným původcem.

Požadovaný druh vzorku?
Obvykle aspirát nebo výplach nosu; někdy výtěr z nosohltanu.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?

Vyšetření RSV se používá k detekci respiračního syncytiálního viru, původce infekcí dýchacích cest. Virus mívá sezónní charakter (obvykle začíná v listopadu až prosinci a pokračuje až do jara) způsobující epidemii u malých dětí, starých lidí a imunosuprimovaných pacientů. U těchto vysoce rizikových skupin pacientů může RSV způsobit pneumonii a bronchiolitidu. Většina dětí se nakazí do dvou let věku, kdy nákaza probíhá mírně. Napadený dospělý pacient má prudký kašel, těžce dýchá a má vysokou horečku.

Vyšetřením se zjišťuje virus šířící se v sekretech nosu a dýchacích cest infikovaných pacientů. Vzhledem k tomu, že detekovatelné množství virových částic se vyskytuje pouze během prvních několika dnů infekce, vyšetření musí být provedeno v tomto období. Existuje několik metod, ale nejpoužívanější je průkaz RSV antigenu. Toto vyšetření se může provést přímo v ordinaci, s vyhodnocením během hodiny. V některých případech je vzorek odebrán a odeslán do laboratoře k citlivějšímu vyšetření. Výsledky vyšetření jsou k dispozici během jednoho dne.

Někdy lékař objedná vyšetření viru kultivací nebo průkazem genetického materiálu viru. Výhodou těchto testů je, že mohou detekovat nejen RSV a také další přítomné respirační viry. Nevýhodou vyšetření je, že nejsou dostupné v každé laboratoři, a výsledek trvá déle než detekce RSV antigenu. Tyto testy mají menší klinické využití pro pacienta, ale mohou prokázat, že se virus vyskytuje v dané populaci a propuknutí epidemie.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Technika odběru vzorku pro vyšetření RSV je rozhodující. Nejlepším a nejčastěji používaným vzorkem je aspirát nebo výplach z nosu. Stříkačkou je aplikován roztok do nosu, poté se jemně nasaje(v případě aspirátu) nebo je tekutina dána do nádobky (v případě výplachu).

Někdy se používá nosohltanový výtěr, ačkoli v tomto vzorku se virus vyskytuje v menším množství. Výtěr je odebrán tak, že pacient zahne hlavu a zdravotník vloží opatrně výtěrovku do jedné z nosních dírek, několikrát otočí a vytáhne.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Jak je vyšetření využíváno?

Vyšetření RSV je používáno během sezóny u pacientů s těžkými komplikacemi a postižením dolních dýchacích cest. Hlavními symptomy onemocnění je kašel, horečka, zhoršené dýchání, bolest hlavy, rýma nebo bolest v krku. Je objednáváno u malých dětí, starých lidí a imunosuprimovaných pacientů, jako jsou lidé s plícním onemocněním nebo po transplantaci. Starší děti a ostatní dospělí nejsou běžně vyšetřováni, protože většina z nich prodělá pouze mírnou infekci horních dýchacích cest s rýmou, kýcháním, bolestí v krku a teplotou.

Vyšetření RSV je také používáno ke zjišťování šíření viru v populaci. Ikdyž většina případů onemocnění sama odezní, je snahou soustředit se na potlačení a prevenci šíření viru, především na vysoce-rizikové pacienty. Léčba onemocnění je pouze symptomatická, potlačuje bolest, teplotu a ulehčuje dýchání.

Toto vyšetření bývá požadováno spolu s vyšetřením chřipky, pokud se oba viry vyskytují v dané oblasti. Detekuje přítomnost RSV nebo viru chřipky a zhodnocuje, zda původcem pacientových klinických příznaků je jeden z těchto virů, nebo naopak bakterie. Vyšetření může být doplněno o kultivaci výtěru z krku, kdy se detekuje streptokok skupiny A, původce anginy.

Kultivace viru nebo molekulární vyšetření viru může být použito k zjištění zdroje RSV a k identifikaci dalších virových infekcí s podobnými klinickými příznaky jako RSV.

Kdy je vyšetření požadováno?
Vyšetření RSV je požadováno v době sezóny (konec podzimu až počátek jara). Je prováděno u kojenců a starých lidí s infekcí dolních dýchacích cest a příznaky jako je dušnost, silný kašel, rychlý dech (děti), horečka, bolest hlavy, ucpaný nos a bolest v krku.

Pokud je virus zjištěn v dané populaci, lékař může objednat rychlý RSV antigenní test k potvrzení diagnózy u pacienta. Pokud se v prostředí vyskytuje chřipka, vyšetření RSV může být požadováno spolu s vyšetřením na virus chřipky. Lékař také může objednat vyšetření na přítomnost bakterií, jako je streptokokový test (ověření streptokoka skupiny A, bakterie způsobující anginu).

Co výsledek vyšetření znamená?
Pokud je RSV test pozitivní, pak má pacient pravděpodobně respirační syncytiální virus. Pozitivní výsledek kultivace viru nebo molekulárního vyšetření může ověřit přítomnost RSV v dané populaci. Pozitivní vyšetření RSV nemůže sdělit lékaři jak vážný je průběh onemocnění nebo jak dlouho je pacient nakažený. Symptomy se obvykle objevují 4-6 dnů po nákaze.

Negativní výsledek RSV testu může znamenat, že pacient má jiný zdroj infekce než RSV, nebo bylo ve vzorku nedostatečné množství virových částic pro jeho detekci. Může to být způsobeno špatným odběrem vzorku, nebo protože pacient nemá dostatečné množství viru v sekretech dýchacího traktu. Dospělí rozšiřují méně virových částic než malé děti, stejně jako pacienti mající RSV již několik dnů než ti s novou infekcí.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.
Většina RSV infekcí odezní během 1-2 týdnů. Lidé mohou být opakovaně nakažení jiným kmenem, opakovaná infekce bývá slabší než primární infekce. Tyto nákazy nejsou obvykle diagnostikovány a jsou často léčeny pouze symptomaticky.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1.Existuje krevní test na RSV?
2. Existuje vakcinace proti RSV?
3. Používají se antibiotika, pokud mám RSV?

1. Existuje krevní test na RSV?
Existují krevní testy pro detekci RSV protilátek - odpovědi imunitního systému na virus. Tato vyšetření mohou identifikovat předchozí vystavení viru, ale obvykle nejsou považovány za klinicky důležité pro diagnózu právě probíhající infekce.

2. Existuje vakcinace proti RSV?
V současnosti ne, ale je to považováno za důležitý cíl pro vědecké pracovníky.

3. Používají se antibiotika, pokud mám RSV?
Ne, RSV je virového původu, ne bakteriálního, takže antibiotická terapie není indikována. Existuje krátkodobá léčba podávána některým rizikovým pacientům. Tato léčba nezabraňuje ani neléčí RSV infekci, ale minimalizuje možné komplikace dolních dýchacích cest, čímž snižuje potřebu hospitalizace pacienta. Tato imunoterapie může být podána novorozencům v intenzivní péči během RSV sezóny. Nedonošené děti jsou náchylné k RSV infekci.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Tento článek byl naposledy aktualizován 22. února 2014.