Umožnění růstu buněk, obvykle mikroorganismů, na pevné či tekuté půdě (např. agar, želatina), např. bakterií na Petriho misce.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.