Informace pro pacienty:

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

K porozumění výsledkům vyšetření, získaných testovací soupravou na prasečí chřipku.

26.dubna 2009

V souvislosti s propuknutím onemocnění prasečí chřipkou v r. 2009 byl vyhlášen ministrem zdravotnictví stav pohotovosti. Úřad pro léčiva a potraviny schválil mimořádné použití testu na prasečí chřipku ke zjištění přítomnosti viru prasečí chřipky. Autorizace skončí 26. dubna 2010, nebo kdykoliv dříve, pomine-li naléhavost jeho použití. Fakta v této informační listině vás v nezbytné míře informují o významných známých a možných rizicích a výhodách mimořádného použití testu na prasečí chřipku RT-PCR (tzv.Real Time- PCR, nebo-li kvantitativní polymerázová řetězová reakce).

Proč byl můj vzorek vyšetřen testovací soupravou na prasečí chřipku?
Zatím nejsou Úřadem pro léčiva a potraviny schváleny testy, které by identifikovaly virus prasečí chřipky. Proto byl váš vzorek vyšetřen tímto testem, jelikož jste mohl být působení tohoto viru vystaven. Test pomůže zjistit, zda jste infikován tímto virem, aby orgány veřejného zdraví mohly případ identifikovat a zabránit dalšímu šíření onemocnění. Výsledky testu, spolu s dalšími informacemi mohou také vašemu lékaři pomoci ve zlepšení péče o vaši osobu.

Co je prasečí chřipka?
Prasečí chřipka je respirační onemocnění prasat, vyvolané virem chřipky typu A, které způsobuje časté chřipkové infekce prasat. Jak v USA, tak celosvětově byla zaznamenána lidská onemocnění,způsobení virem prasečí chřipky. CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí) stanovilo, že tento virus je nakažlivý a může být přenosný z člověka na člověka. Stejně jako sezónní chřipka, může průběh onemocnění prasečí chřipkou u lidí probíhat různě těžce, od lehkého průběhu až po závažný.

 

Co obnáší testovací souprava na prasečí chřipku?

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jedná se o citlivý test, určený k průkazu viru prasečí chřipky. Úřad pro léčiva a potraviny (FDA) dosud tento test neuvolnil a neschválil, ale dal souhlas, aby byl užíván za vyjímečných okolností. Nemáme úplnou jistotu, že tento test identifikuje všechny osoby, které by mohly prasečí chřipkou onemocnět.

Jaká jsou známá rizika a výhody tohoto testu?
Jsou testovány výtěry z nosu či z nosohltanu. Výsledky testu, spolu s dalšími informacemi, pomohou vašemu lékaři zlepšit péči o vás. Vám může znalost výsledku pomoci v zabránění šíření nákazy na členy vaší rodiny a další osoby.

 

Je-li test pozitivní, znamená to, že mám prasečí chřipku?

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Ano, i když existuje nepatrná možnost, že bude výsledek testu chybný (falešně pozitivní), není to však příliš pravděpodobné. Pokud je výsledek vašeho testu pozitivní, váš lékař se na základě tohoto výsledku a dalších okolností rozhodne, jakým způsobem o vás bude pečovat.

Znamená negativní výsledek testu, že nemám prasečí chřipku?
Pokud je výsledek testu negativní, možná nejste nemocen, nebo je příčinou vaší nemoci něco jiného. Je zde určitá malá šance chybného výsledku (falešně negativního). Falešně negativní výsledek by neměl mít žádný vliv na kvalitu péče o vás. Lékařská péče ani způsob kontaktu s jinými osobami by neměly být založeny pouze na negativním laboratorním výsledku.

Všechny významné nové poznatky, zjištěné v průběhu mimořádného použití tohoto testu budou dostupné na www.cdc.gov/swineflu/.

Tento článek byl naposledy aktualizován 20. října 2009.