1) Obrana vůči infekci jako následek předchozího kontaktu s infekčním činitelem, přirozeně nebo při očkování (vakcinaci).

2) Stav aktivace imunitního systému s cílem rozpoznat cizorodou látku.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.