1) Obrana vůči infekci jako následek předchozího kontaktu s infekčním činitelem, přirozeně nebo při očkování (vakcinaci).

2) Stav aktivace imunitního systému s cílem rozpoznat cizorodou látku.


Tento článek byl naposledy přezkoumán dne 10. říjen 2008.
Tento článek byl naposledy změněn 10. říjen 2008.