Co je Sepse?

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je Sepse?

Sepse je definována jako systémová zánětová odpověď vyvolaná infekcí (často bakteriální etiologie). Infekce se většinou šíří z místa zánětu do krve (dochází k bakteriémii), případně diseminuje do orgánů. Zatímco termín bakteriémie znamená přítomnost bakterií v krvi, sepse představuje celkovou reakci na přítomnost infekci (pro detailnější popis viz článek o hemokulturách). Sepse je závažné onemocnění, které může progredovat do dalších klinických stádií - tj. těžké sepse, kdy se objevuje se polyorgánové selhání označované jako MOF (multiple organ failure) nebo do septického šoku, pro který je charakteristické oběhové selhání. Péče o septického pacienty často vyžaduje léčbu na jednotce intenzivní péče (JIP). Sepse může být diagnostikována u hospitalizovaných pacientů, může se rozvinout i mimo nemocnici. V tomto případě je diagnostikována při přijetí k hospitalizaci. Sepse má vysokou prevalenci u novorozenců a kojenců, vysoký výskyt je rovněž u seniorů. Zvýšené riziko rozvoje sepse je přítomno také u pacientů s polytraumatem a po velkých chirurgických výkonech, u nemocných se zavedenými katétry, chronickými chorobami a imunokompromitovaných osob.

Sepse představuje závažný zdravotnický problém. Například v USA jsou každoročně sepsí postiženy statisíce osob, přičemž jejich prognóza je závažná, neboť smrtnost sepse se pohybuje mezi 25-50 %. Podobná epidemiologická data jsou hlášena z dalších částí světa včetně Evropy a Jižní Ameriky.

Za běžných okolností se imunitní systém zaměřuje na specifické cíle a omezuje svoji odpověď na infikované místo. V případě sepse dochází k systémové zánětů, který tyto obrané mechanizmy spouštějí. Rozvoj sepse provází signifikantní vzestup nebo pokles teploty, stoupá tepová a dechová frekvence, klesá krevní tlak. Pokud není sepse úspěšně léčena, dochází k progresi do těžké sepse nebo septického šoku. V případě těžké sepse se objevuje snížená oxygenace orgánů, v kapilárách vznikají tromby a tekutina se přesouvá z krve do intersticia. Tímto mechanizmem dochází také k plicnímu edému, což ve svém důsledku vede ke snížení respiračních funkcí. Současně je narušena acidobazická rovnováha, cirkulace a hromadí se metabolické produkty. Poškozeny jsou tkáně i orgány, plíce, ledviny a játra začínají selhávat. V případě posledního klinického stadia sepse - tj. septického šoku - se objevuje MOF a hypotenze, která je rezistentní k léčbě.

 

Příznaky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Příznaky

Příznaky sepse závisí na tom, jaké orgány má pacient postižen, na závažnosti průběhu (tj. klinickém stadiu) a celkovém zdravotním stavu. Příznaky sepse mohou být nespecifické, u malých dětí nebo seniorů i netypické. Podobné příznaky jako má sepse mohou mít i další choroby. Proto je důležité tyto možné příčiny odlišit, neboť jsou léčeny jinak.

Příznaky sepse mohou být:

 • Horečka (tělesná teplota nad 37,8 oC) nebo hypotermie (tělesná teplota pod 36 oC)
 • Třesavka
 • Zvýšená dechová frekvence (u dospělého nad 30 dechů/min.)
 • Zvýšená tepová frekvence (u dospělého nad 90 tepů/min.)
 • Únava
 • Bolesti hlavy

Další příznaky, které mohou ukazovat na progresi do těžké sepse s MOF zahrnují:

 • Zmatenost
 • Úzkost
 • Snížený výdej moči (poškození ledvin)
 • Bolesti břicha
 • Nauzea a zvracení
 • Namáhavé dýchání a kašel
 • Bolesti ha hrudi (porušená funkce srdce)
 • Bolesti trupu
 • Mramorovaná kůže

Příznaky septického šoku zahrnují uvedené příznaky, které se objevují současně se závažným poklesem krevního tlaku.

 

 

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Vyšetření

Vyšetření jsou ordinována pro stanovení diagnózy sepse a pro její odlišení od dalších onemocnění, dále jsou ordinována pro monitorování funkce orgánů nemocného, oxygenace krve a acidobazické rovnováhy.

Laboratorní vyšetření

Laboratorní vyšetření zahrnují:

 • Hemokulturu - pro detekci bakterií a stanovení jejich citlivosti k antimikrobiální léčbě, kultivační vyšetření moči a dalších tělesných tekutin - pro zjištění zdroje a etiologie infekce,
 • krevní obraz - pro posouzení změn leukocytů, erytrocytů a trombocytů,
 • laktát - pro zjištění tkáňové hypoxie (hladina laktátu bývá zvýšena při MOF),
 • krevní plyny - pro posouzení oxygenace tkání a acidobazické rovnováhy,
 • prokalcitonin (PCT) - pro odlišení sepse od chorob s podobnými příznaky,
 • přehledný metabolický panel - pro monitorování orgánových funkcí, elektrolytové dysbalance a glykemie,
 • PT a/nebo APTT, případně další koagulační testy - pro posouzení hemokoagulace,
 • C-reaktivní protein (CRP) - pro zjištění zánětu.

Při podezření na meningitidu je k těmto testům ještě ordinováno vyšetření mozkomíšního moku.

Další testy jsou ordinovány pro posouzení celkového zdravotního stavu nebo pro vyloučení dalších onemocnění. Příkladem může být tzv. myokardiální soubor, který slouží ke zjištění infarktu myokardu.

Pomocná vyšetření

Tato vyšetření jsou ordinována pro posouzení orgánového poškození, případně ke zjištění zdroje infekce. Nejčastěji jsou využívána následující vyšetření:

 • EKG
 • RTG
 • CT
 • MRI
 • Sonografie

Další zobrazovací vyšetření jsou uvedena na webové stránceRadiologyinfo.org.

 

Léčba

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Léčba

Sepse může mít závažný klinický průběh s vysokou smrtností. Úspěch léčby závisí na časné diagnóze a identifikaci etiologie infekce. Problém někdy činí fakt, že příznaky sepse, jak je zmíněno v předchozí části, nejsou zcela specifické. Přitom je důležité začít s léčbou včas. Septického pacienta je také nutné pečlivě monitorovat. Léčba sepse začíná při přijetí pacienta do nemocnice (někdy již při jeho transportu) a často dále pokračuje na JIP. Terapie sepse je zaměřena na vyvolávající infekci, stabilizaci krevního tlaku a dodávku kyslíku, srovnání acidobazické rovnováhy a podporu orgánových funkcí.

Širokospektrá antibiotika jsou podávána intravenózně (i.v.). Iniciální empirická antibiotická terapie může být změněna na cílenou léčbu po identifikaci původce sepse.

Pro stabilizaci krevního tlaku jsou podávány tekutiny i.v. Další léky jsou zaměřeny na podporu tonu cév (vazokonstrikci) a zvýšení krevního tlaku.

Podávání kyslíku je často nezbytné, u některých pacientů je nutné zahájení umělé plicní ventilace. Další orgánová podpora - dialýza - je zahajována při selhávání ledvin.

Další postupy zahrnují odstranění infikovaných katétrů, nekrotické tkáně, blokád, drenáž abscesů a tekutin.

 

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Webové zdroje

Sepsis Alliance: http://www.sepsisalliance.org/
International Sepsis Forum: http://www.sepsisforum.org/

Society of Critical Care Medicine: Surviving Sepsis Campaign, Sepsis - What You Should Know: http://ssc.sccm.org/sepsis/what_you_should_know

Česko-Slovenské fórum pro sepsi: http://www.csfps.cz/

Upozornění: tento článek vychází z výzkumu, který využívá citované zdroje a rovněž z názorů expertů z redakční rady Lab Tests Online. Článek je periodicky revidován redakční radou a výsledkem této revize může být dodání nových informací. Každý nový zdroj bude přidán k seznamu použité literatury a bude odlišen od původních citací.

Zdroje článků

Cunha, B. (Updated 2010 July 15). Sepsis, Bacterial. eMedicine [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/234587-overview throughhttp://emedicine.medscape.com. Accessed September 2010.

(Updated 2010 April 6). Sepsis Fact Sheet. National Institute of General Medical Sciences [On-line information]. Available online at http://www.nigms.nih.gov/Publications/factsheet_sepsis.htm through http://www.nigms.nih.gov. Accessed September 2010.

Mayo Clinic Staff (2009 July 24). Sepsis. MayoClinic.com [On-line information]. Available online at http://www.mayoclinic.com/print/sepsis/DS01004/METHOD=print&DSECTION=all through http://www.mayoclinic.com. Accessed September 2010.

Al-Khafaji, A. et. al. (Updated 2010 January 29). Multisystem Organ Failure of Sepsis. eMedicine [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/169640-overview through http://emedicine.medscape.com. Accessed September 2010.

Bang, E. and Doty, C. (2009 February 3). Sepsis Treatment in the Emergency Department: An Evidence-Based Review. Medscape CME From Medscape Emergency Medicine [On-line information]. Available online at http://cme.medscape.com/viewarticle/587247 through http://cme.medscape.com. Accessed September 2010.

Santhanam, S. and Tolan, R. (Updated 2010 September 9). Sepsis. eMedicine [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/972559-overview through http://emedicine.medscape.com. Accessed September 2010.

Vorvick, L. (Updated 2008 September 28). MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online athttp://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000666.htm. Accessed September 2010.

Sepsis and Septic Shock. The Merck Manual of Medical Information – Second Home Edition [On-line information]. Available online at http://www.merck.com/mmhe/print/sec17/ch191/ch191c.html through http://www.merck.com. Accessed September 2010.

Brauser, D. (2010 January 25). Surviving Sepsis Campaign Linked to Decreased Hospital Mortality. Medscape Medical News [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/715749 through http://www.medscape.com. Accessed September 2010.

Reed, K. et. al. (Update 2010 March 8) Intra-abdominal Sepsis. eMedicine [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/180234-overview through http://emedicine.medscape.com. Accessed September 2010.

Filbin, M. (Updated 2010 August 12). Shock, Septic. eMedicine [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/786058-overview through http://emedicine.medscape.com. Accessed September 2010.

Lehman, C. (Updated 2009 August). Sepsis in Newborns - Neonatal Sepsis. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/NeonatalSepsis.html through http://www.arupconsult.com. Accessed September 2010.

Hirsch, L. (Reviewed 2008 July). Sepsis. KidsHealth from Nemours [On-line information]. Available online at http://kidshealth.org/parent/pregnancy_newborn/medical_problems/sepsis.html through http://kidshealth.org. Accessed September 2010.

Rauch, D. (Updated 2009 June 1). Neonatal Sepsis. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/007303.htm. Accessed September 2010.

Jin M, Khan A. Procalcitonin: Uses in the Clinical Laboratory for the Diagnosis of Sepsis. Laboratory Medicine. 2010;41(3):173-177. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/720621 through http://www.medscape.com. Accessed October 2010.

Dellinger RP, Levy MM, Carlet JM, et. al. Surviving Sepsis Campaign: International guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2008 [published correction appears in Crit Care Med 2008; 36:1394-1396]. Crit Care Med 2008; 36:296-327. PDF available for download at http://www.survivingsepsis.com/system/files/images/SCC_reprint.pdf through http://www.survivingsepsis.com. Accessed December 2010.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.