Nejtenčí krevní céva. Stěnou kapilár, tvořenou jednou vrstvou buněk, jsou kyslík a živiny z krve přiváděny ke tkáním a oxid uhličitý a ostatní odpadní produkty jsou odváděny z tkání do krve.

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.