Udržování normálního pH krve, které je lehce alkalické (pH mezi 7,36 – 7,44). Této rovnováhy je dosaženo pomocí pufrovacích systémů v krvi (které pomáhají minimalizovat změny pH) a činností plic a ledvin, které z těla vylučují nadbytek kyselin nebo bází (zásaditých látek).

Tento článek byl naposledy aktualizován 10. října 2008.