Další název:
TORCH panel
Oficiální název:
TORCH test
Související vyšetření:

Syfilis, Zarděnky, CMV, Herpes


Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?

Ke screeningu několika infekčních onemocnění u novorozenců a těhotných žen, které mohou způsobit vrozené defekty

Kdy vyšetření použít?

Pokud jste vystaveni infekci nebo onemocníte během těhotenství nebo se narodí dítě s kongenitálními poruchami, které mohou být způsobeny infekcí jedné z nemocí ve vyšetřovacím panelu.

Požadovaný druh vzorku

Vzorek krve je získán ze žíly na paži nebo pupečníku novorozence.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?

TORCH je zkratka pro skupinu infekčních chorob, které mohou způsobit onemocnění u těhotných žen a můžou způsobovat vrozené defekty u novorozenců. Test detekuje přítomnost protilátek proti původcům těchto infekcí. Potvrzení aktivní infekce vyžaduje další vyšetření.

TORCH panel zahrnuje následující původce: Toxoplasmóza, zarděnky (rubella), Cytomegalovirus a Herpes simplex virus.

 • Toxoplasmóza je parazitální infekce, která může být přenesena z matky na dítě skrz placentu během těhotenství. Infekce Toxoplasma gondii může poškodit oči a centrální nervový systém nebo vytvořit cystu v mozku nebo svalech. Pokud se žena nakazí během těhotenství, může dojít až k potratu nebo poškození plodu, což závisí na období těhotenství, kdy je matka infikována. Člověk se nakazí požitím kontaminovaného masa, spolknutím parazita při manipulaci s exkrementy infikované kočky nebo pitím nepasterizovaného kozího mléka.
 • Rubella je virus způsobující zarděnky. Pokud je žena nakažena na začátku těhotenství, u dítěte může dojít k poškození srdce, poruchám růstu, ztrátě sluchu, poruchám krve, vidění nebo se vyvine pneumonie. Problémy, které se mohou vyvinout během dětství, zahrnují poruchu centrálního nervového systému, imunity nebo štítné žlázy.
 • Cytomegalovirus (CMV) je další virová infekce. Novorozenec se obvykle nakazí během porodu, nebo při kojení. Infikované dítě může mít několik postižení, jako je ztráta sluchu, mentální retardace, pneumonie, hepatitida nebo poruchy krve.
 • Herpes simplex virus (HSV) je běžná virová infekce. Dvě nejběžnější nákazy jsou opar postihující rty a genitální herpes. Obě tyto infekce se mohou opakovat. HSV se nejčastěji přenáší ústy nebo pohlavním stykem. Novorozenci se obvykle nakazí během průchodu porodními cestami od ženy, která má genitální herpes. Virus se šíří skrz novorozencovo tělo a napadá jeho orgány. Léčba antivirotiky by měla začít co nejdříve. I přes léčbu mívají přežívající novorozenci trvalé poškození mozku.

Další původci onemocnění, kteří bývají vyšetřováni během těhotenství, jsou syfilis, hepatitida B, HIV, enterovirus, Epstein-Barrové virus, varicella-zoster virus a lidský parvovirus.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?

Pro vyšetření je požadován vzorek krve. Krev může být získána z pupečníku novorozence nebo pomocí injekční stříkačky ze žíly na paži.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením

Jak je vyšetření využíváno?
Toto vyšetření je použito k sledování protilátek proti mikrobům zahrnutým ve vyšetřovacím panelu u těhotných žen a novorozenců. Vyšetření krve může určit, jestli má osoba infekci, měla infekci v minulosti nebo nikdy nebyla infikovaná.

Kdy je vyšetření požadováno?

Vyšetření je objednáno, pokud má těhotná žena příznaky infekce z vyšetřované skupiny. Pokud se infekce vyskytne během těhotenství, bývá velmi nebezpečná, protože původci mohou přecházet skrz placentu k vyvíjejícímu se plodu a způsobovat kongenitální poškození novorozence.

Nákaza virem zarděnek představuje během prvních 16 týdnů těhotenství závažné riziko pro nenarozené dítě. Pokud má těhotná žena vyrážku a další příznaky zarděnek, jsou požadovány laboratorní vyšetření. Ženy napadené toxoplasmózou nebo CMV mohou mít příznaky podobné chřipce, které nelze odlišit od dalších onemocnění. Vyšetření protilátek tak pomůže lékaři diagnostikovat infekci, která může být nebezpečná pro nenarozené dítě.

Vyšetření může být provedeno u novorozence, pokud má příznaky jako:

 • Mimořádně nízká porodní hmotnost
 • Ztráta sluchu
 • Mentální retardace
 • Záchvaty
 • Srdeční porucha
 • Katarakta
 • Zvětšená játra nebo slezina
 • Málo krevních destiček
 • Žloutenka

Co výsledek vyšetření znamená?

Pozitivní nebo negativní výsledek vyšetření znamená přítomnost nebo nepřítomnost IgG a IgM protilátek každé z vyšetřovaných infekcí. Přítomnost IgM protilátek u novorozenců znamená vysokou pravděpodobnost infekce. IgM protilátky matky nemohou procházet skrz placentu, takže přítomnost těchto protilátek nasvědčuje aktivní infekci dítěte. Přítomnost IgG protilátek a nepřítomnost IgM protilátek u dítěte znamená pasivní přenos protilátek matky k dítěti a neznamená aktivní infekci dítěte.

Přítomnost IgM protilátek u těhotné ženy značí aktivní virovou nebo parazitální infekci, tyto výsledky musí být potvrzeny dalším testem. Přítomnost IgG protilátek u těhotné ženy může znamenat již proběhlou infekci. Vyšetřením dalšího vzorku krve odebraného po 2 týdnech je porovnána hladina protilátek. Pokud další vyšetření ukazuje zvýšené množství IgG protilátek, poukazuje to na aktivní infekci.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Vyšetření TORCH se již používá k diagnostice infekce méně často, protože jsou dostupné více specifické a citlivější testy. Test je omezen tím, že k vytvoření protilátek je potřeba několika dnů až týdnů. Výsledky detekce antigenu nebo kultivace mikroorganismů mohou být poskytnuty dříve a jsou více specifické (například kultivace CMV).

U těhotných žen a novorozenců je také často prováděno vyšetření na syfilis, hapititidu B, HIV, enterovirus, Epstein-Barrové virus, varicella-zoster virus nebo lidský parvovirus. (Více informací na Těhotenství a Skríningové vyšetření novorozenců: Infekční onemocnění).

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1.Pokud mám pozitivní výsledek vyšetření, znamená to, že jsem nakažená?
2. Jaké druhy vyšetření se používají k potvrzení infekce?

1. Pokud mám pozitivní výsledek vyšetření, znamená to, že jsem nakažená?

Přítomnost IgG protilátek znamená, že jste byla infikována buď v minulosti, nebo máte novou infekci. Nákaza proběhla alespoň před měsícem nebo také několik let před onemocněním. Srovnáním hladiny protilátek mezi dvěma odběry v rozmezí 2-3 týdnů může lékaři říci, zda jde o současnou infekci (hladina IgG se zvyšuje) nebo infekce proběhla v minulosti (hladina je stabilní). Interpretace přítomnosti IgM protilátek je složitější, protože může dojít k falešně pozitivním výsledkům. Než je diagnóza uzavřena, každé pozitivní vyšetření má být konfirmováno citlivější metodou. Pokud má lékař podezření, že vy nebo vaše dítě má jedno z těchto infekcí, ikdyž je vyšetření negativní, měly by být udělána další vyšetření.

2. Jaké druhy vyšetření se používají k potvrzení infekce?
K provedení diagnózy aktivní infekce jedním z patogenů z TORCH panelu jsou vyžadovány více specifické testy. U dítěte se používá vyšetření mozkomíšního moku (získán lumbální punkcí) k potvrzení toxoplasmózy, herpes viru nebo zarděnek; kultivace moče k zjištění cytomegaloviru; a vzorek kůže kultivován k diagnóze herpes simplex viru. K diagnóze toxoplasmózy u těhotných žen nebo dítěte se vyžaduje vzorek krve, který je odeslán do referenční laboratoře, specializující se na tato vyšetření.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

POZNÁMKA:

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.


DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA:

BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.

LOTHAR, T. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

MASOPUST, J. Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, část I. a část 2, Praha: Karolinum, 1998, 832 s.

RACEK, J., et al. Klinická biochemie. 2. přepracované vydání, Praha: Galén, 2006, 329 s.

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2007, 906 s.

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds, (2005). Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill.

Tento článek byl naposledy aktualizován 22. února 2014.