Popis onemocnění

Žloutenka je žluté zabarvení kůže, očního bělma a tělních tekutin. Je způsobena zvýšením množství bilirubinu v krvi. Bilirubin je žlutý pigment, který vzniká rozpadem hemu, zejména z hemoglobinu červených krvinek. Je transportován krví do jater, kde je exkretován do žluče a dále do tenkého střeva. Ke žloutence dochází při poruše této metabolické dráhy na jakémkoli místě, a je to obvykle příznak onemocnění, které musí být řešeno.

Příklady běžných onemocnění, které mohou vést ke žloutence

 • Akutní hepatitida: zánět jater způsobený řadou příčin včetně virů hepatitidy A, B, C, D, a E, abusem alkoholu, některými léky a toxiny.
 • Obstrukceintrahepatálních a/nebo extrahepatálních žlučových cest: způsobená žlučovým kamenem, poškozením a zjizevnatěním, nebo v důsledku biliární atrézie, což je vrozené onemocnění sdružené s abnormálním vývojem žlučových cest. Obstrukce žlučových cest vede k nahromadění žluči před překážkou a ke zvýšení bilirubinu v krvi. Extrahepatální žlučové cesty mohou blokovat žlučové kameny a někdy i karcinom slinivky břišní.
 • Hemolytická anémie: způsobená abnormálním hemoglobinem (což je bílkovina červených krvinek přenášející kyslík), malárie, autoimunní proces, a jakákoli jiná onemocnění, která vedou k významné destrukci červených krvinek a ke zvýšení produkce bilirubinu v krvi.
 • Gilbertův syndrom: vrozený syndrom sdružený se sníženou konjugací bilirubinu v játrech v důsledku nižší enzymové aktivity. Jedinci s tímto syndromem mají mírnou žloutenku zejména při souběžných jiných onemocněních a zvýšeném stresu.
 • Cirhóza: může způsobit žloutenku v pozdních stádiích onemocnění.

Příklady vzácnějších onemocnění, která mohou způsobit žloutenku

 • Criglerův-Najjarův syndrom: vrozené onemocnění, které může vést k těžké nekonjugované hyperbilirubinémii (vysokým koncentracím bilirubinu); onemocnění je způsobeno mutací genu vedoucí k deficienci enzymu nezbytného pro konjugaci bilirubinu.
 • Dubinův-Johnsonův syndrom: vrozené onemocnění, které způsobuje akumulaci konjugovaného bilirubinu v jaterních buňkách; pacienti mohou mít intermitentní žloutenku.
 • Rotorův syndrom: vrozená konjugovaná hyperbilirubinémie, která způsobuje intermitentní žloutenku; podobný Dubinovu-Johnsonovu syndromu bez akumulace bilirubinu v játrech.
 • Pseudožloutenka: kůže člověka může zežloutnout po konzumaci většího množství mrkve, dýně nebo melounu v důsledku přítomnosti beta karotenu; jedná se o dočasnou a benigní záležitost bez vztahu k bilirubinu nebo žluči.

Novorozenci mají často po narození krátké období žloutenky. Hovoříme o fyziologické novorozenecké žloutence, která je způsobena nezralostí jater novorozence. Tito novorozenci jsou pečlivě monitorováni a žloutenka se obecně zlepšuje během 48 až 72 hodin. Pokud žloutenka přetrvává nebo je závažnější, může být novorozenec léčen, a mělo by být pátráno po jiných příčinách.

Diagnostika

Cílem laboratorního vyšetření je určit příčinu žloutenky a posoudit závažnost vyvolávajícího onemocnění. Úvodní testování je obvykle zaměřeno na játra. Další specifické testy, jako jsou například diagnostika virových hepatitid a/nebo zvýšené destrukce červených krvinek, mohou být provedeny spolu s úvodními testy na základě nálezů pacienta a podezření lékaře na možnou příčinu žloutenky.

Vyšetření

Laboratorní vyšetření zahrnují:

 • ALT (alanineaminotransferáza)
 • ALP (alkalická fosfatáza)
 • AST (aspartátaminotransferáza)
 • Bilirubin, celkový (konjugovaný a nekonjugovaný), přímý (konjugovaný) a nepřímý (nekonjugovaný)
 • Albumin
 • GGT (Gamma-glutamyltransferáza)
 • testy na infekci virem hepatitidy A
 • testy na infekci virem hepatitidy B
 • testy na infekci virem hepatitidy C
 • krevní obraz
 • počet retikulocytů (pokud je krevní obraz abnormální)

Další diagnostické metody

K posouzení stavu a struktury jater, žlučníku a žlučových cest mohou být využity zobrazovací metody a jaterní biopsie. Tyto metody zahrnují:

 • Ultrasonografie břicha
 • CT (výpočetní tomografie)
 • Cholangiografie (zobrazení žlučových cest)
 • Jaterní biopsie

Léčba

Novorozenecká žloutenka musí být léčena, pokud je závažného charakteru, neboť v tomto případě může bilirubin způsobit trvalé poškození mozku. Ve všech dalších případech nemusí být léčena žloutenka, ale vyvolávající onemocnění. Dojde-li k vyléčení onemocnění, ustupuje i žloutenka. Je-li přítomna obstrukce, může být nezbytný chirurgický zákrok.

Literatura a odkazy

S1
Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18. vydání].

S2
Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 5. vydání: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.

S3
Roche, S. and Kobos, R. (2004, 15. vydání). Jaundice in the Adult Patient [35 odstavců]. American Family Physician [On-line časopis]. http://www.aafp.org/afp/20040115/299.html

S4
(2003, 1. únor). Jaundice [6 odstavců]. The Merck Manual of Medical Information – Second Home Edition [On-line informace]. http://www.merck.com/mmhe/sec10/ch135/ch135b.html

S5
Houchen, C. (2005, 2. srpen). Jaundice-associated conditions [7 odstavců]. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line informace]. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000210.htm

S6
Campbell, B. (2004, 22. říjen). Biliary atresia [9 odstavců]. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line informace]. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001145.htm

S7
Stone, C. (2004, 10. listopad). Dubin-Johnson syndrome [9 odstavců]. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line informace]. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000242.htm

S8
Stewart, D. (2004, 26. červenec). Crigler-Najjar syndrome [15 odstavců]. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line informace]. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001127.htm

S9
Houchen, C. (2005, 2. srpen). Gilbert’s syndrome [8 odstavců]. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line informace]. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000301.htm

S10
Jackson, C. (2005, 15. srpen). Rotor’s Syndrome [8 paragraphs]. PatientPlus [On-line informace]. http://www.patient.co.uk/showdoc/40001284

Jiné internetové zdroje

American Liver Foundation: What are the Diseases that Affect the Liver?
American Family Physician: Jaundice in the Adult Patient

AAP: Management of Hyperbilirubinemia in the Newborn Infant 35 or More Weeks of Gestation
(ke stažení)


Tento článek byl naposledy přezkoumán dne 30. leden 2011.
Tento článek byl naposledy změněn 30. leden 2011.