Další název:
VDRL, RPR, FTA, Mikroskopické vyšetření v zástinu
Oficiální název:
Detekční test syfilis

Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Screeningové vyšetření nám slouží k odhalení, zda jsme neonemocněli inf. Syfilisem.

Kdy se nechat vyšetřit?
Pokud máte příznaky onemocnění syfilis nebo podezření na toto onemocnění. U těhotných žen se provádí toto screeningové vyšetření.

Požadovaný druh vzorku
Stěr z postižené oblasti, odebraná venózní krev, tkáňová tekutina, druh vyšetření se odvíjí podle odebraného materiálu k vyšetření.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřeváno?
Tento test se používá pro evidenci Treponema pallium, to je bakterie, která onemocnění syfilis vyvolává. Syfilis je klasickou sexuálně přenosnou nemocí, která se dá jednoduše vyléčit, pokud ovšem není léčena, mohou nastat obrovské zdravotní potíže.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?

Existuje mnoho screeninkových metod a testů, pro které je potřeba určitý druh vzorku:

  • při nové infekci může doktor použít stěr z postiženého místa (pochvy, penisu nebo vředu),
  • nebo může lékař odebrat venózní krev,
  • pro pozdní latetní průběh fázi onemocnění provede lékař spinální punkci, aby zjistil infekci CNS.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením

Jak je vyšetření využíváno?
Tento test se používá pro diagnózu infekce syfilisem u sexuálně aktivních osob. Těhotné ženy jsou také testovány. V mnoha státech USA se tento krevní test požaduje při vstupu do manželství, aby se předešlo dalšímu šíření infekce pro nově narozené děti.

Kdy je vyšetření požadováno?

Kdy může lékař provést tento test:

  • pokud máte symptomy tohoto onemocnění jako je vřed na genitáliích,
  • jestli jste vyšetřováni na jinou pohlavně přenosnou nemoc, např. kapavku,
  • u těhotných žen, kdy může dojít k přenosu infekce na vyvíjející se plod a může dojít až k potratu,
  • jestli máte nespecifické symptomy, které se podobají syfilis, tímto testem určíme přesnou příčinu onemocnění.

Co výsledek vyšetření znamená?
Jestli stěr odhalí přítomnost bakterie syfilis (pozitivní test), máte infekci syfilis, je nutná léčba antibiotiky.

Krevním testem detekujeme vytvořené protilátky, kterými tělo bojuje proti infekci. Pozitivní test signalizuje buď akutní nebo prodělanou infekci. Protilátky v séru nemusíme vždy najít do tří měsíců od doby setkání těla s bakterií. Protilátky zůstávají v těle po několik let. Pokud jste syfilis prodělali, byli přeléčeni antibiotiky, může být test na protilátky stále pozitivní po několik let. Všechny záznamy o vyšetření si schovávejte a ukažte svému lékaři.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.
Tento test na syfilis není vysoce specifický, může dát falešně pozitivní výsledek. Pozitivní výsledek musí být potvrzen více specifickými testovacími metodami.

Pokud jste pohlavně aktivní, měli byste informovat svého lékaře o nějaké podezřelé vyrážce nebo vředu v oblasti genitálií.

Pokud jste nakazili svého sex. partnera (partnerku), je nutno provést test a léčbu.
Pokud jste infekční, existuje velké riziko nákazy dalšími sexuálně přenosnými nemocemi, včetně infekce HIV, kterou způsobuje virus AIDS.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1. Jaké jsou symptomy onemocnění syfilis?
2. Co se stane, pokud se nebudeme léčit?
3. Jak se syfilis přenáší?
4. Jak se léčit?

1. Jaké jsou symptomy onemocnění syfilis?
První symptomy nejsou hned viditelné. První stádium nemoci začíná během 10 dnů až 3 měsíců od nakažení. Tvrdý vřed, erozivní vřed (chandcre) vzniká většinou na genitálu (penis nebo vagína). Vřed může být nebolestivý, lehce přehlédnutelný. Zmizí za několik týdnů.

2. Co se stane, pokud se nebudeme léčit?
Druhé stádium onemocnění začíná během 3-6 týdnů po vzniku vředu. To se vyznačuje
pleťovou vyrážkou, která se hojí i několik týdnů až měsíců. Mohou se objevovat také další nespecifické symptomy jako je horečka a bolest v krku. Po čase dochází ke zmírnění projevů, může nastat delší latentní období, ve kterém nemocný už není infekční. Lze předpovědět, že u jedné třetiny nemocných dojde později ke komplikacím onemocnění, nebo se projeví 3. fáze syfilis. V těchto případech může bakterie poškodit srdce, oči, mozek, CNS, kosti, klouby i jiné části těla.Tato etapa může trvat roky, poslední stupeň vede k duševní nemoci, slepotě, dalším neurolog. problémům, srdečním chorobám až smrti.

3. Jak se syfilis přenáší?
Bakterie přechází při přímém kontaktu s inf. nemocným. To je při sex. kontaktu, při klasickém styku a orálním sexu. Infekce se také přenáší z matky na plod, s vážnějšími až potenciálně fatálními důsledky na plod.

4. Jak se léčit?
Syfilis se léčí penicilínem. Nová infekce je snadno vyléčitelná. Delší léčba je nutná u těch případů, kdy jste přišli do styku s infekcí déle než před rokem.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás
POZNÁMKA:

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.


DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA:

BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.

LOTHAR, T. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

MASOPUST, J. Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, část I. a část 2, Praha: Karolinum, 1998, 832 s.

RACEK, J., et al. Klinická biochemie. 2. přepracované vydání, Praha: Galén, 2006, 329 s.

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2007, 906 s.

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds, (2005). Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill.

Tento článek byl naposledy aktualizován 14. dubna 2014.