Typy infekcí

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Typy infekcí

Existuje více než 20 sexuálně přenosných infekcí (STI), z nichž příjice (syfilis, lues), kapavka (gonorrhoea), měkký vřed (ulcus molle), venerický lymfogranulom (lymphogranuloma venereum) a granuloma inguinale (Donovani) jsou pohlavní (venerické) nemoci přenášené téměř výlučně při pohlavním styku, podléhají hlášení a vyžadují sledování. Další STI jsou infekce urogenitálního traktu vyvolané různými agens (chlamydie, mykoplasmata, trichomonády, kvasinky, herpes simplex), dále např. virové hepatitidy a AIDS/HIV.

Některé z nich se projevují jasnými příznaky – výtok z močové trubice či pochvy, vřídky, specifický zápach – ty upozorní na nutnost ihned vyhledat lékaře. Bohužel, některé probíhají nenápadně, a tak nemocná osoba nemusí o nemoci vědět a může ji dále přenášet. Při pohlavním styku s neznámou osobou je třeba používat ochranu (kondom). Je důležité, aby osoby sexuálně aktivní byly vyšetřené na sexuálně přenosné choroby.

Nejčastější STI jsou zde stručně uvedené:

Kapavka– je nejčastější pohlavní nemoc vyvolaná bakterií Neisseria gonorrhoeae. Obvykle se projeví akutním hnisavým zánětem sliznice urogenitálního traktu (močová trubice, rektum) s výtokem. Bez léčby může vést ke sterilitě a dalším zdravotním komplikacím. Léčí se antibiotiky.

Syfilis – je infekční onemocnění způsobené Treponema pallidum, které může postihnout kterýkoliv orgán a neléčené může být příčinou úmrtí či invalidity. První příznaky, tj. nebolestivá eroze či vřídek nejčastěji na pohlavním orgánu a oblastní zvětšení lymfatických uzlin, mohou být snadno přehlédnuty. Pokud není tato fáze léčena antibiotiky, syfilis přechází do druhé fáze s dalšími projevy, třetí fáze pak postihuje nervový a srdeční systém. Existuje též vrozená syfilis, získaná v průběhu těhotenství od matky.

Chlamydiové infekce– infekce bakterií Chlamydia trachomatis probíhají často bez příznaků (muži 25%, ženy 70%) a jsou příčinou až 60% zánětů močové trubice. Léčí se antibiotiky a často je nutné terapii opakovat. Neléčená infekce může být příčinou neplodnosti.

Trichomonóza– prvok Trichomonas vaginalis způsobuje zánět pochvy a močové trubice, u mužů je zpravidla bez příznaků.

Lidský papilomavirus (HPV, Human Papillomavirus) – jedna z nejčastějších sexuálně přenosných virových infekcí postihující nejen genitální oblast. Může vyvolat genitální bradavice (výrůstky, kondylomata), některé typy viru se podílejí na vzniku karcinomu děložního čípku. Existuje očkování proti lidskému papilomaviru, které je vhodné provést u dívek před začátkem jejich sexuálního života.

Mykotické infekce– nejčastějším původcem je Candida albicans. Tyto infekce se u žen projevují výtokem z pochvy, výrazné je svědění, u mužů jsou často bez příznaků. Jsou léčitelné.

Herpes genitalis– virové postižení genitálu herpetickým virem, které se projeví bolestivými puchýřky. Antivirotika mohou zkrátit trvání obtíží.

Hepatitida B a C– virové žloutenky typu B a C jsou přenosné pohlavním stykem. Tyto viry postihují játra, vyvolávají jejich zánět a mohou je závažně poškodit.

HIV/AIDS– virus lidské imunodeficience je přenášen zejména pohlavním stykem, napadá a poškozuje bílé krvinky (T-buňky) a narušuje tak imunitní systém člověka. Počet T-buněk se snižuje a klesá schopnost organismu bránit se infekčním nemocem. Existuje komplexní léčba této nemoci, která zmírňuje její příznaky a prodlužuje život, avšak tato nemoc je v současné době nevyléčitelná.

Pro všechny sexuálně přenosné nemoci platí, že nemocná osoba má informovat svoje sexuální partnery, které je třeba též vyšetřit a léčit. Léčba je účinná, pokud jsou partneři léčeni současně.

 

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

http://www.derm.cz/

Tento článek byl naposledy aktualizován 30. ledna 2011.