HPV

Další názevHPV DNA
Oficiální názevGenitální lidský papilomavirus

Proč se nechat vyšetřit?
Lidský papillomavirus je zodpovědný za více než 99 % případů rakoviny děložního čípku. Jde o virus běžně přítomný v zevním prostředí. Jeho vyšetření v rámci preventivních gynekologických prohlídek jednoznačně přispívá ke včasnému záchytu infikovaných žen, které mají vysoké riziko vývoje rakoviny děložního čípku. Takovým ženám musí být věnována zvýšená pozornost a musí se častěji a pečlivě vyšetřovat pro časné rozpoznání rakoviny děložního čípku.

Kdy se nechat vyšetřit?
V rámci preventivní gynekologické prohlídky. Ženám, u kterých nebyla prokázána infekce lidským papillomavirem, stačí další vyšetření zopakovat za 3 – 5 let. U žen s pozitivním nálezem nebezpečných typů lidského papillomaviru se dnes doporučuje kolposkopie (nebolestivé podrobné vyšetření pochvy a čípku děložního gynekologem), která se doplňuje event. o biopsii (odběr kousku podezřelé tkáně).

Požadovaný druh vzorku?
Buňky děložního čípku, které gynekolog odebere jemnou štětičkou stěrem z čípku děložního. Jde o nebolestivé, neinvazivní vyšetření.

Co je vyšetřováno?
Infekce buněk děložního čípku lidským papillomavirem. Lidský papillomavirus je virus, který má rakovinotvorný potenciál. Je zodpovědný za více než 99 % případů rakoviny děložního čípku v celém světě.
Existuje více než sto různých forem lidského papillomaviru (tzv. genotypů). Tyto genotypy se z pohledu nebezpečí rozvoje rakoviny dělí na typy s vysokým a nízkým rizikem. Mezi nejvíce rizikové rakovinotvorné genotypy patří genotypy 16 a 18. Proti těmto genotypům jsou zaměřené očkovací látky, které jsou dostupné i na českém trhu.
Virus se přenáší mezi lidmi intimním stykem (styk pohlavní, orální, anální).
Kromě rakoviny děložního čípku způsobuje lidský papillomavirus i jiné typy nádorů, především penisu a v oblasti hlavy a krku.
Méně nebezpečné formy papillomaviru jsou původci např. některých kožních bradavic. Tyto formy viru se přenášejí přímým stykem mezi lidmi a kontaminovanými předměty.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
V rámci gynekologických preventivních prohlídek u žen se provede stěr z děložního čípku jemnou štětičkou. Vyšetření je neinvazivní a nebolestivé.

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?

Co výsledek vyšetření znamená?

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Jak je vyšetření využíváno?
Vyšetření slouží ke včasnému záchytu žen, které jsou infikované lidským papillomavirem, zvláště vysoce rizikovými typy, které při dlouhodobém přetrvávání v organismu (řádově 5 – 15 let) mohou způsobit rakovinu děložního čípku. Ženy, u kterých se prokáže přítomnost vysoce rizikových rakovinotvorných typů lidského papillomaviru v buňkách děložního čípku, mají být podle názorů expertů častěji kontrolovány pomocí cytologického vyšetření buněk děložního čípku a má jím být provedeno podrobné vyšetření pochvy a děložního čípku gynekologem (tzv. kolposkopie) s eventuálním odběrem kousků podezřelé tkáně (tzv. biopsie). Samotné cytologické vyšetření, bez vyšetření lidského papillomaviru, není podle mnoha současných vědeckých poznatků dostačující pro včasné odhalení rakoviny děložního čípku.
Rakovina děložního čípku je druhým nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním žen (po rakovině prsu) v České republice. Ročně je diagnostikovaná u cca 1 000 žen a více než 300 žen na ni každý rok umírá. Šance na přežití, resp. úplné vyléčení, je o to vyšší, čím dříve se rakovina diagnostikuje a léčí.

Kdy je vyšetření požadováno?
V současné době v České republice vyšetření na zjištěníinfekce buněk děložního čípku lidským papillomavirem provádí gynekologové v rámci preventivních gynekologických prohlídek a je hrazené z prostředků všeobecného zdravotního pojištění jako vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny vysoce rizikových typů HPV v cervikálním stěru v rámci prevence cervikálního karcinomu u žen se sporným cytologickým nálezem a jako kontrola konizačního či ablačního výkonu prováděného z důvodu léčby cervikálních dysplazií nebo mikroinvazivního karcinomu cervixu s minimálním odstupem 6 měsíců po operaci.
Mnohé vyspělé státy mají pravidelná vyšetření žen na přítomnost lidského papillomaviru v rámci preventivních gynekologických prohlídek zakotvené v národních doporučeních. Používají se dva postupy: A. vyšetření cytologické a lidského papillomaviru se provádí současně, nebo B. vyšetření lidského papillomaviru se provádí jako první a teprve při pozitivním výsledku (nálezu vysoce rizikových typů viru) se provádí vyšetření cytologické a jiná další (kolposkopie, biopsie).

Co výsledek vyšetření znamená?
Prokázaná nepřítomnost infekce buněk děložního čípku lidským papillomavirem je příznivou
zprávou pro ženy, protože mají velmi nízké riziko vývoje rakoviny děložního čípku v následujících letech.
Přítomnost infekce, zvláště vysoce rizikovými typy (genotypy 16 a 18) lidského papillomaviru, neznamená akutní ohrožení života nebo zdraví. Jde však o varovný signál, že infikovaná žena má zvýšené nebo vysoké riziko rozvoje rakoviny děložního čípku a musí být pečlivě a často vyšetřená a kontrolována ošetřujícím gynekologem.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.
Ani průkaz infekce (i vysoce rizikovými rakovinotvornými typy) neznamená 100% pravděpodobnost vývoje rakoviny děložního čípku. Naprostá většina žen se naštěstí pomocí vlastních obranných mechanismů s infekcí vyrovná a virus zlikviduje.
Zásadní význam vyšetření lidského papillomaviru spočívá v záchytu žen, u kterých by se rakovina mohla vyvinout a které je nutné častěji a pravidelně vyšetřovat.

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

1. Koho můžu požádat o vyšetření lidského papillomaviru a jak je to s úhradou vyšetření?
2. Gynekolog mi provádí v rámci preventivních prohlídek jen odběr na cytologické vyšetření buněk děložního čípku. Není vyšetření lidského papillomaviru zbytečné?

3. Pokud mi lékař zjistí infekci vysoce rizikovým typem 16 nebo 18 lidského papillomaviru, jakou mám pravděpodobnost, že onemocním rakovinou děložního čípku?

4. Dá se infekci lidským papillomavirem předejít?

5. Dá se s infekcí lidským papillomavirem bojovat?

6. Jaká jiná onemocnění lidský papillomavirus způsobuje?

1. Koho můžu požádat o vyšetření lidského papillomaviru a jak je to s úhradou vyšetření?

Vyšetření provádí gynekologové v rámci preventivních gynekologických prohlídek a je hrazené z prostředků všeobecného zdravotního pojištění jako vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny vysoce rizikových typů HPV v cervikálním stěru v rámci prevence cervikálního karcinomu u žen se sporným cytologickým nálezem a jako kontrola konizačního či ablačního výkonu prováděného z důvodu léčby cervikálních dysplazií nebo mikroinvazivního karcinomu cervixu s minimálním odstupem 6 měsíců po operaci.

2. Gynekolog mi provádí v rámci preventivních prohlídek jen odběr na cytologické vyšetření buněk děložního čípku. Není vyšetření lidského papillomaviru zbytečné?
V žádném případě ne. V posledních letech bylo nashromážděno značné množství důkazů, že samostatné cytologické vyšetření nemusí být dostatečnou zárukou včasného odhalení rakoviny děložního čípku. Jde o vyšetření, které je zatížené poměrně velkou lidskou chybou. Spolehlivost cytologického vyšetření pro záchyt rakoviny děložního čípku se uvádí mezi 50 a 70 %. Moderní doporučení jasně říkají, že vyšetření lidského papillomaviru není možné v rámci preventivních prohlídek opomíjet.
 
3. Pokud mi lékař zjistí infekci vysoce rizikovým typem 16 nebo 18 lidského papillomaviru, jakou mám pravděpodobnost, že onemocním rakovinou děložního čípku?
Genotypy 16 a 18 lidského papillomaviru jsou zodpovědné za cca 70 % všech rakovin děložního čípku. Další vysoce rizikové typy (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) jsou příčinou dalších, téměř 30 % nádorů děložního čípku. Podle údajů americké studie s téměř 50 tisíci ženami, mají ženy infikované typem 16 a/nebo 18 lidského papillomaviru 56x vyšší pravděpodobnost vývoje zhoubných buněčných změn, než ženy, které vysoce rizikovými typy infikované nejsou. Pro srovnání – riziko vzniku rakoviny plic je kuřáků je 10 – 20x vyšší než u nekuřáků.
 
4. Dá se infekci lidským papillomavirem předejít?
Prakticky ne. Lidské papillomaviry jsou běžně přítomné v zevním prostředí, jsou navíc poměrně odolné, a běžně se mezi lidmi přenášejí. Vysoké riziko přenosu pohlavním stykem mají osoby s promiskuitním chováním a prostitutky/prostituti.
 
5. Dá se s infekcí lidským papillomavirem bojovat?
Ano. Lidské tělo se v naprosté většině případů s infekcí vyrovná samo, prostřednictvím svých obranných mechanismů. Pro prevenci rakoviny děložního čípku bylo zavedeno očkování, které se doporučuje dívkám před zahájením sexuálního života, ale aplikuje se i mladým, sexuálně aktivním ženám.

6. Jaká jiná onemocnění lidský papillomavirus způsobuje?
Kromě rakoviny děložního čípku jde o zhoubné nádory penisu u mužů a zhoubné nádory v oblasti hlavy a krku.
Méně nebezpečné typy lidského papillomaviru způsobují některé kožní bradavice nebo nezhoubné nádory (papilomy) v oblasti genitálií a konečníku.

Pokud máte další dotazy ohledně tohoto testu a nenašli jste je již zodpovězené v kapitole Časté otázky, vyplňte prosím formulář níže. Pokud však jde o informace, které se týkají Vašeho zdravotního stavu, kontaktujte raději přímo svého ošetřujícího lékaře. Má přehled o Vašem zdraví a jistě Vám dokáže poradit lépe, než my. Tým LabTestsOnline si na kvalifikovanou odpověď vyhrazuje lhůtu jednoho týdne.

O informaci, kde se které vyšetření provádí, případně o objednání se na vyšetření, požádejte prosím svého lékaře; tuto službu Vám zde nezprostředkujeme. Je možné také kontaktovat jakékoliv laboratorní pracoviště a dotázat se na cenu vyšetření bez doporučení lékaře.

Děkujeme za pochopení.

POZNÁMKA:

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.


DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA:

Votava M. a kol. Lékařská mikrobiologie speciální (Neptun, 2003), s. 335-337
Klener P. a kol. Klinická onkologie (Galén, 2002), s. 45-46, s. 473-478
Sláma J. Průvodce žen při onemocnění děložního hrdla (Mladá fronta, 2011)
Ronco G. et al. Efficacy of human papillomavirus testing for the detection of invasive cervical cancers and cervical intraepithelial neoplasia: a randomised controlled trial. Lancet Oncol. 2010 Mar;11(3) 249-57
Stoler M.H. et al. High-Risk Human Papillomavirus Testing in Women With ASC-US Cytology. Results From the ATHENA HPV Study. Am J Clin Pathol 2011;135:468-475
www.hpv16and18.com

Tento článek byl naposledy přezkoumán dne 9. srpen 2011.
Tento článek byl naposledy změněn 9. srpen 2011.