Další název:
Vyšetření na AIDS, Sérologie HIV
Oficiální název:
Test na vyšetření protilátek proti viru lidského imunodeficitu
Související vyšetření:

HIV infekce, Antigen p24, Virová nálož


Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?

Ke stanovení, zda jste infikováni virem lidského imunodeficitu (HIV)

Kdy vyšetření použít ?

 • jeden až tři měsíce od okamžiku nákazy (průměrný čas, kdy už je možno detekovat vytvořené protilátky, je dva až osm týdnů po nákaze)
 • jednou ročně při zvýšeném riziku infekce
 • pokud je váš ošetřující lékař toho názoru, že příznaky vašeho onemocnění mohou souviset s HIV
 • plánujete-li otěhotnět nebo v těhotenství

Požadovaný druh vzorku

Vzorek krve odebraný ze žíly vaší paže; existují též testy, umožňující stanovení ze slin.

Je třeba nějaké přípravy k vyšetření k zajištění kvality vzorku ?

Není zapotřebí.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?

Viruslidského imunodeficitu (HIV) způsobuje onemocnění AIDS (syndrom získaného imunodeficitu), které ničí imunitní systém a činí tělo zranitelné pro běžné infekce. Tento test stanovuje v krvi HIVprotilátky. Protilátky je možno prokázat v krvi, ale i v jiných tělních tekutinách, ve slinách či v moči.

Nákaza virem HIV může v počáteční fázi připomínat chřipku, která odezní za jeden až dva týdny. Poté následuje druhá fáze infekce, asymptomatická, jejíž délka je individuální, ale může trvat i několik let až desetiletí. Neléčená infekce přechází nakonec do stádia nemoci AIDS.

Když je tělo napadeno virem HIV, imunitní systém na to zareaguje tvorbou protilátek, které je možno prokázat screeningovým testem za 2 až 8 týdnů po nákaze. Pokud je vyšetření provedeno dříve, může být hladina protilátek příliš nízká pro průkaz (test by byl falešně negativní) a je vhodné jej po určité době zopakovat.

Existují dva typy viru HIV. Typ HIV-1 se častěji vyskytuje v USA, typ HIV-2 má vyšší prevalenci v Africe. Všechny testy užívané v USA prokazují protilátky HIV-1 a některé typy testů detekují také typ HIV-2. Kombinované testy antigen/protilátka prokazují oba typy protilátek současně s antigenem p24, jehož hladina je zvýšená na počátku infekce, což je výhodné k urychlení diagnostiky.

K vyšetření se odebírá vzorek krve nebo slin. Odběr může provést praktický lékař, který zajistí odeslání vzorku do laboratoře. Výsledky rychlých testů mohou být hotovy za dvacet minut. Některé typy testů je možno odebrat doma a do laboratoře doručit. V červenci 2012 byl v USA schválen test pro domácí provedení. Domácí testování skýtá jistá rizika nesprávných výsledků, přesto americká organizace Food and Drug Administration (FDA) usoudila, že výhody převažují nad nevýhodami. (Pro více informací si přečtěte článek Vyhnout se chybám při domácím testování.)

Bez ohledu na použitý test je nutno při jeho pozitivitě provést pro potvrzení doplňující testy ve specializované laboratoři pro HIV.

Včasná diagnostika HIV je důležitá z těchto důvodů:

 • včas nasazená léčba zpomaluje rozvoj AIDS
 • zjištění pravého stavu věcí umožní člověku osvojit si způsoby chování, které zabrání šíření infekce (krví, slinami)
 • u těhotné ženy může léčba zabránit rozšíření nákazy na plod

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán ?

Vzorek krve je odebrán jehlou ze žíly na paži. Odběr slin se provádí malou špachtlí, zakončenou tampónkem, kterým se vytřou dásně.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením?

Jak je vyšetření využíváno?

Vyšetření HIV protilátek je využíváno ke stanovení, zda je či není vyšetřovaná osoba nakažena virem HIV. Včasná léčba HIV infekce a monitorování imunitního systému může značně zlepšit dlouhodobý zdravotní stav a přežití. Znalost HIV statusu umožňuje zlepšit způsoby chování a omezit riziko nákazy.

Screening

 • Všechny HIV testy prokazují protilátky HIV-1 (nejběžnější v USA), některé testy mohou detekovat protilátky HIV-2 (vyšší prevalence v některých částech Afriky).
 • Kombinované testy stanovují HIV protilátky a současně HIV antigen p24. Jeho hladina je vysoká již na začátku infekce.
 • Existují různé způsoby, jak se nechat vyšetřit:
 • Vzorek krve nebo slin odebere lékař a zajistí jeho dodání do laboratoře.
 • Ze stejných vzorků je možno provést rychlý test, jehož výsledek je hotov za 20 minut.
 • V USA existují domácí odběrové soupravy. Vyšetřovaný vzorek je odebrán doma a zaslán do laboratoře poštou. Sdělení výsledku a odpovídající poradenství probíhá telefonicky.

V červenci 2012 schválil americký Food and Drug Administration (FDA) první HIV test pro domácí provedení. Je to stejný test, jaký používají lékaři ve své ordinaci, ke stanovení se odebírají sliny a výsledek je hotov za 20 minut. Domácí stanovení má dvě omezení: 1) stanovení ze slin je méně citlivé než z krve, takže může být falešně negativní. 2) provedení testu laikem v domácích podmínkách není tak přesné, jako když jej provádí vyškolený zdravotnický pracovník. I přes tato rizika mají testy pro domácí stanovení tu výhodu, že umožní zjištění HIV statusu osobám, které se z různých důvodů zdráhají navštívit lékaře.

Diagnostika:

Bez ohledu na typ použitého testu musí být všechny pozitivní výsledky vyšetřeny v referenční laboratoři, aby mohla být vyslovena diagnóza. V současnosti se vyžaduje nejprve provedení ELISA testu a dále konfirmační test, obvykle WESTERN BLOT, aby byly vyloučeny falešně pozitivní výsledky.

Ke zlepšení diagnostiky byl navržen a postupně zaváděn nový, třífázový testovací protokol:

 • pro screening použít test HIV antigen/protilátka
 • positivní výsledky ověřit testem, rozlišujícím protilátky HIV-1 a HIV-2
 • pokud výsledky prvního a druhého kola testů nejsou shodné, provést stanovení HIV-1 RNA. Je-li tento test positivní, výsledek se hodnotí jako positivní.

Kdy je vyšetření požadováno?

Doporučený rutinní screening

 • Americká organizace Centers for Disease Control (CDC) doporučuje, aby byl každý člověk ve věkové skupině 13 až 64 let vyšetřen na HIV alespoň jednou.
 • Rovněž doporučuje vyšetření všem těhotným ženám a u žen se zvýšeným rizikem nákazy opakovaný test v třetím trimestru těhotenství. Ženy, které plánují otěhotnět, by se měly ujistit, že jsou HIV negativní.
 • Doporučuje se vyšetření sexuálně aktivní mládeže. Mladiství ve věku 16 až 18 let, žijící v oblasti zvýšeného rizika nákazy (více než jedna pozitivní osoba na 1000 obyvatel) by měli být vyšetřeni alespoň jednou, bez ohledu na jejich sexuální historii.
 • Každoroční screening u osob se zvýšeným rizikem
 • Od posledního testu na HIV nechráněný sex s více než jedním partnerem
 • Homosexuální styk
 • Uživatelé drog, zejména pokud sdílí jehly či jiné vybavení s jinými osobami
 • Prostituce
 • HIV pozitivní sexuální partner
 • Sex s kýmkoliv, kdo patří do výše uvedených kategorií, nebo s partnerem, u kterého není jistota, že nemá rizikové chování

Dále by měly být vyšetřeny tyto osoby:

 • Osoby u kterých byla prokázána hepatitida, tuberkulóza nebo sexuálně přenosná nemoc (STD)
 • Lidé, kteří dostali transfúzi krve před rokem 1985, případně jejich sexuální partner měl po krevní transfúzi pozitivní výsledek testu HIV. Pro více informaí navštivte webové stránky CDC: Bezpečnost krevních transfúzí v USA.
 • Zdravotničtí pracovníci, kteří při práci přicházejí do styku s krví
 • Kdokoliv, kdo si myslí, že by mohl být nakažen

Důležité je správné načasování vyšetření. Vyšetření protilátek nezjistí přítomnost HIV bezprostředně po nákaze, díky tzv. „diagnostickému oknu“, trvajícímu 2 až 8 týdnů což je období od nákazy do vytvoření protilátek. Pokud jste vyšetřeni příliš brzy, výsledek může být negativní, přesto že jste ve skutečnosti infikováni (tzn. že jste falešně negativní) a můžete infekci šířit. Proto je důležité provedení opakovaného vyšetření, (obvykle za 3 měsíce od možné nákazy). Lékař může také objednat test na průkaz antigenu p24 nebo kombinovaný průkazu protilátek HIV a antigenu p24.

Co výsledek vyšetření znamená?
Zdraví jedinci nemají žádné protilátky proti HIV. Pokud je vyšetření na HIV protilátky pozitivní ve screeningovém i potvrzujícím testu, znamená to, že jste infikován virem HIV. I když se HIV v současné době nedá vyléčit, je včasná diagnóza důležitá pro nasazení léčby, která snižuje hladinu viru v těle a zpomaluje progresi choroby.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením

Průkaz HIV protilátek v moči je sice možný, ale méně přesný (nižší senzitivita i specificita) ve srovnání s vyštetřením provedeným z krve nebo ze slin.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1.Jaké jsou příznaky HIV infekce?
2. Kdy nastává onemocnění AIDS?
3. Jaké jsou způsoby léčby u HIV/AIDS?
4. Měl bych o výsledku svého vyšetření říci ještě někomu jinému?
5. Jsou výsledky HIV vyšetření důvěrné?
6. Může být vyšetření HIV protilátek použito ke zjištění infekce u novorozenců?
7. Jsou pro zjištění HIV dostupné i jiné metody než vyšetření krve?

1. Jaké jsou příznaky HIV infekce?
Symptomy začínající HIV infekce mohou připomínat chřipku nebo jiné virové onemocnění. Jediným spolehlivým způsobem jak zjistit, zda jste nakaženi HIV, je nechat se vyšetřit. Mnoho HIV pozitivních lidí totiž nemá po léta žádné příznaky onemocnění nebo symptomy připomínají jiné onemocnění.Pro více informací klikněte použijte záložku Zeptejte se nás.

2. Kdy nastává onemocnění AIDS?

Termínem AIDS je označováno pokročilé stádium HIV infekce. AIDS je diagnostikován, klesne-li počet CD4 T-lymfocytů pod 200 buněk na kubický milimetr krve nebo má HIV pozitivní osoba onemocnění, jež může souviset s AIDS, například tuberkulózu.

3. Jaké jsou způsoby léčby u HIV/AIDS?

V současné době není znám účinný lék na HIV nebo AIDS. Existují však léčebné postupy, zlepšující imunitní funkce, omezující riziko a četnost oportunních infekcí a prodlužující přežití. CDC brožura Život s HIV nebo AIDS je dostupná online. FDA (Food and Drug Administration) poskytuje online přehled FDA schválených léčebných postupů.

4. Měl bych o výsledku svého vyšetření říci ještě někomu jinému?

Ano. Pokud jste HIV pozitivní, je důležité oznámit to lidem, kteří vám poskytují zdravotní péči a stejně tak současným či budoucím sexuálním partnerům. Pokud s někým sdílíte společné injekční jehly, je nutno mu také oznámit vaši pozitivitu. Poradenská centra klinik provádějících testování nebo poskytovatelé zdravotnických služeb vám mohou pomoci rozhodnout, komu je třeba informaci sdělit.

5. Jsou výsledky HIV vyšetření důvěrné?

Ano, stejně jako ostatní informace o vašem zdravotním stavu podléhají zákonu o ochraně osobních údajů. Tyto informace není možno sdělovat vašim přátelům, rodinným příslušníkům či zaměstnavateli bez vašeho písemného souhlasu. Výsledek vašeho HIV statusu může být sdělen v rámci zdravotnických zařízení osobám, které jej potřebují znát kvůli vaší léčbě. Pro stanovení incidence a provedení odpovídajících preventivních opatření jsou nové případy HIV hlášeny na příslušná epidemiologická oddělení.

Některá centra provádí anonymní testování a poradenství (vaše jméno není uvedeno nikde) nebo důvěrné (vaše jméno je uvedeno, ale zůstává utajeno).

6. Může být vyšetření HIV protilátek použito ke zjištění infekce u novorozenců?

Ne. Mateřské protilátky jsou přenášeny placentou z matky na dítě a kolují v krvi novorozence 6-12 měsíců. Proto je nutno použít jiný druh vyšetření, a to vyšetření HIV DNA.

7. Jsou pro zjištění HIV dostupné i jiné metody než vyšetření krve?
Ano. Jsou dostupné metody používající ke stanovení sliny nebo moč. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) má více informací o jiných metodách vyhledávání HIV v USA. Pozn.: V ČR je vyhledávací vyšetření prováděno ze vzorku krve.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

POZNÁMKA:

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.

DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA:

BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.

LOTHAR, T. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

MASOPUST, J. Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, část I. a část 2, Praha: Karolinum, 1998, 832 s.

RACEK, J., et al. Klinická biochemie. 2. přepracované vydání, Praha: Galén, 2006, 329 s.

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2007, 906 s.

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds, (2005). Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill.

Tento článek byl naposledy aktualizován 9. května 2015.