Oficiální název:
Antigen p24
Související vyšetření:

HIV protilátky


Základní informace

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Proč se nechat vyšetřit?
Pro ověření nákazy virem HIV po nedávném vystavení tomuto viru nebo pro sledování tělesné odpovědi na anti-HIV terapii.

Kdy se nechat vyšetřit?
Pokud jste byli v poslední době vystaveni viru HIV.

Požadovaný druh vzorku?
Vzorek krve získaný ze žíly na paži pacienta nebo odběrem z prstu.

Vyšetřovaný parametr

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Co je vyšetřováno?
Test p24 prokazuje aktuální přítomnost HIV virových částic v krvi (p24 je protein viru HIV). Test p24 je zpravidla pozitivní asi za 1 až 3-4 týdny po infekci virem HIV. Protein p24 nelze detekovat do jednoho týdne po infekci, protože tak dlouho trvá, než se virus usídlí a pomnoží na dostačující počet kopií, které mohou být detekovány. Protein p24 se poté stává opět nedetekovatelný, jelikož se vytvoří adekvátní množství protilátek proti viru HIV, které se váží na protein p24 a odstraňují ho tak z krve. Jakmile jsou vytvořeny protilátky, test p24 bude negativní, a to i u lidí, kteří jsou virem HIV infikováni. V tomto případě bude pozitivní rutinní test na přítomnost HIV protilátek. Později v průběhu HIV infekce se hladina proteinu p24 stane opět detekovatelnou.

Jakým způsobem je vzorek pro vyšetření odebrán?
Způsob odebrání vzorku závisí na použité testovací soupravě. Vzorek krve může být odebrán vpichem z prstu nebo ze žíly na paži pacienta.

Vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Jak je vyšetření využíváno?
Kdy je vyšetření požadováno?
Co výsledek vyšetření znamená?
Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.

Jak je vyšetření využíváno?
Vyšetření p24 může být použito pro časnou detekci infekce virem HIV a pro screeningové vyšetření HIV u dárců krve. Protože hladina p24 stoupá a klesá společně s hladinou viru HIV, může být tento test použit pro sledování anti-HIV terapie a pro hodnocení rozvoje onemocnění. Výhodou vyšetření p24 je, že dokáže zjistit přítomnost HIV infekce o několik dní dříve, než se vytvoří protilátky, a je to test kvantitativní, který odráží intenzitu exprese viru HIV v těle a tím i míru rychlosti rozvoje onemocnění.

Kdy je vyšetření požadováno?
Test p24 může být objednán, pokud jste byli nedávno vystaveni viru HIV a přejete si znát Váš HIV stav. Test může být použit, pokud darujete krev nebo pokud jste již HIV pozitivní a Váš lékař chce sledovat odpověď na terapii nebo určit, zda se infekce HIV rozvinula do onemocnění AIDS.

Co výsledek vyšetření znamená?
Pozitivní výsledek znamená, že jste infikováni virem HIV: čím více proteinu p24, tím větší je množství viru HIV v krvi.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením.
Test p24 je jedním z testů vyvinutých pro časnou detekci infekce virem HIV. Jelikož p24 je detekovatelný pouze během krátkého časového úseku, je využití testu omezené. Nicméně tento test může být použit když ostatní testy jsou nevhodné.

Informace o laboratorním vyšetření

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Informace o laboratorním vyšetření naleznete zde.

Časté otázky

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

1. Existují i jiné metody pro vyšetření HIV, než krevní testy?
2. Jaké jsou příznaky infekce virem HIV?

1. Existují i jiné metody pro vyšetření HIV než krevní testy?
Ano. Ačkoli vyšetření protilátek proti viru HIV je nejčastěji používaným testem, jsou již na některých místech dostupné nové metody využívající jako materiál sliny nebo moč.

2. Jaké jsou příznaky infekce virem HIV?
Jediným vhodným způsobem jak zjistit, jestli jste infikováni virem HIV, je nechat se vyšetřit. Jelikož mnoho lidí, kteří jsou infikováni virem HIV, neprokazují po mnoho let žádné příznaky nebo mají příznaky, které jsou velmi podobné jiným onemocněním. Pro získání více informací o příznacích HIV infekce navštivte webové stránky CDC.

Zeptejte se nás

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás

Literatura a odkazy

Pokud máte jakýkoliv dotaz k tématu, tak nám neváhejte napsat:

Zeptejte se nás
POZNÁMKA:

Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.


DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA:

BURTIS, CA., ASHWOOD, ER., BRUNS, DE., (Eds), Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4. vydání St. Louis: Elsevier- Saunders, 2006, 2412 s.

LOTHAR, T. Clinical Laboratory Diagnostics. Frankfurt: TH-Books, 1998, 1527 s.

MASOPUST, J. Klinická biochemie – požadování a hodnocení biochemických vyšetření, část I. a část 2, Praha: Karolinum, 1998, 832 s.

RACEK, J., et al. Klinická biochemie. 2. přepracované vydání, Praha: Galén, 2006, 329 s.

ZIMA, T. et al. Laboratorní diagnostika. 2. doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén-Karolinum, 2007, 906 s.

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds, (2005). Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill.

Tento článek byl naposledy aktualizován 14. dubna 2014.